Statue af Sankt Peter
Jesus og Simon Peter har i Bibelen et nært forhold. På billedet ses en statue af Sankt Peter af Karel van Poucke. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Lå Simon i Jesu skød?

Er der ændret i indholdet i den nyeste oversættelse? spørger Lea, og professor i teologi Mogens Müller giver et svar.

Til Bibelselskabet

I 1992-oversættelsen af Bibelen står der følgende i Johannesevangeliet kapitel 13 vers 23-25:

En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han: »Hvem er det, Herre?«

Men i min egen bibel, der har gået i arv, står således:

Men der var een iblandt hans Disciple, som laa op til Jesu Skjød, hvem Jesus elskede. Til denne nikkede derfor Simon Peter, at han skulde udspørge, hvo det maatte være, han talede om? Men denne bøide sig op til Jesu Bryst og sagde til ham: Herre! hvo er det?

I mine øjne er der tale om to forskellige historier, og to forskellige betydninger. I den nye version sidder han ved siden af Jesus, men i versionen fra 1897 ligger Disciplen nærmest på Jesus bryst og skød. Mit spørgsmål er derfor, om oversættelsen til nydansk fra 1897 har taget sin egen frihed og rettet handlingen?

Venlig hilsen

Lea

***********************************

Kære Lea

Svaret er, at hvor den gamle oversættelse er ret bogstavelig i forhold til det græske, har folkene bag 1992-oversættelsen valgt en mindre fremmedgørende gengivelse.

En ordret oversættelse vil lyde: Én af hans disciple lå i Jesu skød, den hvem Jesus elskede. Til ham nikker Simon Peter, at han skal spørge ud om, hvem det er, som han taler om. Denne bøjer sig altså således baglæns mod Jesu bryst, og siger til ham …  Meningen bliver vel ikke meget anderledes.

Mon dette kan være et svar?

Mange hilsner

Mogens Müller

Mogens Müller er dr.theol. og professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Jesus udpeger forræderen

"Da Jesus havde sagt det, kom han i oprør og vidnede: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« Disciplene så på hinanden, usikre på, hvem han talte om. En af hans disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. Ham gav Simon Peter tegn til at spørge Jesus, hvem det var, han talte om. Da det nu var ham, der sad nærmest ved Jesus, spurgte han: »Hvem er det, Herre?« Jesus svarede: »Det er ham, jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper.« Så dyppede han brødet, tog det og gav det til Judas, Simon Iskariots søn."

Johannesevangeliet, kapitel 13, vers 21-26.

Læs hele kapitlet om Judas' forræderi her.