Nedertysk Lutherbibel fra 1574
Nedertysk Lutherbibel fra 1574. Foto: Soenke Rahn, Wikimedia Commons

07.07.2017

Brevkassen: Læser lutheranere og katolikker Bibelen forskelligt?

Ib har spurgt Bibelselskabets brevkasse, om der er forskel på, hvordan katolikker og lutheranere læser Bibelen. Læs teolog og konsulent ved Pastoral-Centret Eva Maria Nielsens svar her

Til Brevkassen

Er der forskel på, hvordan lutheranere og katolikker læser Bibelen?

Hilsen
Ib

---------------------------------------------------------------

Hej Ib.

Tak for dit spørgsmål.

Mit svar er både "ja" og "nej"; men jeg vil både som katolik og teolog hælde mest til nej.

Nej, der er ikke forskel på, hvordan en lutheraner eller en katolik læser Bibelen. Begge tror, at Bibelen er mere end en god bog, nemlig Guds ord. Mange vil bede en bøn til Helligånden, før de læser i Bibelen, så den Ånd, som har inspireret mennesker til at skrive deres historie med Gud og hans ord ned, kan hjælpe dem til i dag at forstå, hvad Gud egentlig vil sige gennem sit ord.

I den katolske tradition afslutter vi ofte vores bibellæsning med et spørgsmål: Hvordan kan jeg leve det, jeg lige har læst om? Hvordan giver det mening for mig i dag? Det læste ord bør blive til handling.

Der findes mange måder at nærme sig teksten; men de vigtigste sandheder er katolikker og lutheranere enige om.

Men mit svar er også: Ja, naturligvis er der en forskel.

Bibelen er også menneskeord. Gud har brugt mennesker for at tale sit ord ind i vor verden; men han har ikke dikteret teksten ord for ord. Teksterne bærer tydeligt præg af den kultur og den tid, de blev skrevet i; de bør tolkes og ikke forstås ordret. Og de forskellige kirker tolker også teksterne ud fra deres tradition.

Naturligvis har Bibelen svar på alt; men den udtaler sig ikke om alt. Som katolik vil jeg typisk spørge: Hvordan kan jeg forholde mig til tidens udfordringer ud fra Guds ord? Hvad bør vi sige til alle de etiske spørgsmål, vi i dag står over for: Er det tilladt at afslutte sit liv, når man er uhelbredeligt syg? Hvordan forholder vi os til kunstig befrugtning? Findes der en retfærdig krig? Bør jeg som kristen være pacifist? Hvad tænker en kristen om kønsskifte? Eller hele miljøspørgsmålet, som pave Frans har taget stilling til i sin rundskrivelse Laudato si.

Her kommer den katolske kirkes læreembede på spil. Vi har både Bibelens ord og kirkens tradition, som vi forholder os til. Katolikker læser og tolker Bibelen i og med kirken, aldrig alene. Bibelen er kirkens bog: den er blevet til i kirken, i menigheden. Og derfor tolkes den for en katolik også i kirken, i menigheden.

Det Nye Testamente var til at begynde med en håndfuld skriftruller. Der fandtes mange flere tekster end dem, der til sidst blev udvalgt til at være med i det, vi i dag kender som Det Nye Testamente. Kirkens fællesskab besluttede, hvilke tekster der var så ”katolske”, at de kom med i Det Nye Testamentes kanon. Her er katolsk ikke forstået som ”konfessionelt”, men som universalt.

Naturligvis er der en forskel, siger jeg, fordi den ”katolske” bibel er lidt tykkere end den lutherske. Vi har nogle få andre skrifter med, f.eks. Tobits Bog, Judits Bog og Manasses Bøn. Disse tekster blev i jødedommen læst til opbyggelig læsning – og Martin Luther og reformatorerne valgte at tage dem ud af den bibelske kanon. Men du kan stadigvæk læse disse tekster på dansk. De kaldes for apokryfe tekster, og Bibelselskabet har også udgivet dem på dansk.

Der er ikke en forskel, fordi vi som troende læser Bibelen som Guds ord, og mens vi læser den, skriver Gud fortsat sin historie ind i vore hjerter, for at også vi kan bære Guds gode budskab ud i verden. Jeg er overbevist om, at de forskellige kirker er med til at vise Guds mangfoldige ansigt i vor verden.

Jeg håber, at have svaret på dit spørgsmål,

Eva Maria Nielsen

Cand.theol. Eva Maria Nielsen er teologisk konsulent ved Pastoral-Centret. Læs hendes andre svar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk