Jesus på Dommedag med en lilje og et sværd
Sværdet kan som symbol bruges på mange måder, hvilket kan skabe forvirring og tvetydighed. At vi kan fastholde en billedlig tolkning af sværdet, viser Jesus os ved at understrege til det sidste, selv i Getsemane, at han afviser vold og i kærlighed underlægger sig sin Faders vilje. På maleriet her ses Jesus på Dommedag med en lilje på sin venstre side og et sværd på sin højre. Maleriet "The Last Judgement" er af Hans Memling. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Om fred og ikke sværd

Jesus udtrykker billedligt med ”sværdet”, hvad det kan koste at leve i tro og efterfølgelse som en discipel af ham. Samtidig er det aldrig en opfordring til at gribe konkret til sværd og dermed udtryk for en accept af vold.

Til Bibelselskabet

Jeg sad og så Tro om igen med Morten Højsgaard og Sherin Khankan på DR2, hvor Sherin Khankan nævnte det sted i Bibelen, hvor Jesus siger, at han ikke er kommet med fred, men med sværd. Og så sad jeg og tænkte på, hvordan det kan passe med, at han stopper Peter, da han hugger soldatens øre af i forbindelse med, at soldaten vil arrestere Jesus. Han siger jo også, at man skal vende den anden kind til. Kan I hjælpe mig med det?

Hilse
Grethe

******************************

Kære Grethe,

Tak for dit spørgsmål. Jeg kan sagtens forstå, du overvejer betydningen af disse to steder. For står de ikke umiddelbart i kontrast til hinanden?

Når Jesus siger i Matt 10,34: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd”, så skal det opfattes metaforisk. Henvisningen til ”sværdet” bruger han billedligt.

Jesus er jo fredsfyrsten, som skal komme til sit folk for netop at bringe fred. Mange jøder på Jesus' tid håbede på en messiansk skikkelse med militant udtryk, som ville gribe til sværd for at slå Israels fjender, særligt romerne som besættelsesmagt.

Men det er ikke Jesus' budskab eller adfærd. Han griber ikke til vold. Derfor siger Jesus også til Peter i Getsemane meget bogstaveligt: ”Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til sværd, skal falde for sværd” (Matt 26,52 – se også Joh 18,10-11).

Når Jesus taler om, at han ikke er kommet for at bringe fred, men sværd i sin discipeltale (Matt 10), så har det en helt konkret betydning. For han ved, at selv det at tage imod ham og fredens budskab ikke nødvendigvis vil medføre fred i overført betydning. Hverken dengang eller i dag. Det kan være med til at skabe splittelse. Det er ikke alle i ens omgivelser (familie, venner, nabolag), som automatisk bifalder, at man omvender sig til Kristus og bekender ham som Herre i sit liv.

Hvis en troende muslim eller ortodoks jøde kommer til tro på Jesus som Guds Søn og verdens Frelser og sande Messias, så vil mange vende vedkommende ryggen og udstøde personen fra fællesskabet i familien, blandt venner, i arbejdsrelationer osv. Derfor kan Jesus i denne sammenhæng også tale om, at det kan få konsekvenser i ens hverdagsliv at bekende ham som Herre. Det kan bringe ”sværd” – og ikke fred og fordragelighed. For der hersker en åndelig kamp.

Ja, sådan kan situationen også være selv blandt danskere. Jeg kender til personer, som er blevet frastødt af familien, fordi vedkommende ”har vendt om” til Jesus. Der er ægtefæller, som har måttet gå fra hinanden, fordi man er blevet tvunget til og udfordret på valget mellem ens ægtefælle og så at tro på Jesus.

Jesus udtrykker billedligt med ”sværdet”, hvad det kan koste at leve i tro og efterfølgelse som en discipel af ham. Samtidig er det aldrig en opfordring til at gribe konkret til sværd og dermed udtryk for en accept af vold. At vi kan fastholde denne tolkning, viser Jesus os ved at understrege til det sidste, selv i Getsemane, at han afviser vold og i kærlighed underlægger sig sin Faders vilje.

Jeg håber, at det giver lidt bedre forståelse til dine overvejelser.

Mange hilsner
Hans-Ole Bækgaard

Hans-Ole Bækgaard er cand. theol., præst i Aarhus Bykirke og formand for Indre Mission. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Matthæusevangeliet kap. 10,34-39 fra Den Nye Aftale

Tro ikke, jeg er kommet for at skabe fred på jorden. Jeg kommer ikke med fred, men med sværd. Jeg er kommet for at sætte sønnen op mod sin far, datteren mod sin mor og svigerdatteren mod sin svigermor, ja, selv tjenestefolkene skal blive deres herres fjender. Den, der elsker sin far eller mor, sin søn eller datter i stedet for mig, er ikke god nok til mig. Den, der ikke tager sit kors op og er parat til at gå i døden med mig, fortjener mig ikke. Den, der forsøger at redde sig selv, vil miste livet. Men den, der mister sit liv på grund af mig, vil redde det.

Køb Den Nye Aftale.