Talrige som havets sand
Foto: Pixabay

Brevkassen: Talrige som havets sand

Her svarer sognepræst Flemming Baatz Kristensen en spørger på, hvad løftet om talrige som havets sand, Jeremias 33,22 betyder.

Kære brevkasse

Hvad betyder løftet om talrige som havets sand, Jeremias 33,22?

Med venlig hilsen

Micheal

***************************************************

Kære Micheal

Profetien Jeremias var født ca 650 f.Kr og blevet kaldet til profet ca 627 f.kr. godt 20 år gammel og virkede i 40 år.  Han er kendt som den lidende domsprofet. Hans virke faldt også efter Jerusalems fald i 586 med efterfølgende deportation til Babylon. Kort før, at det stod klart, at byen ville falde, sad Jeremias fængslet (Jer 33,1) og der får han en profeti fra Herren om, at folket skulle vende hjem fra Babylon og at Israel få en fremtid. I den sammenhæng figurer også udsagnet: ”Som himlens hær, der ikke kan tælles, og havets sand, der ikke kan måles, så talrige gør jeg min tjener Davids efterkommere og levitterne, der gør tjeneste for mig” (Jer 33,22).

Meningen er tydelig nok: Israels folk skal blive et folk, der ikke kan tælles, ligesom vi ikke kan tælle stjernerne på himlen og havets sand. Men det stikker dybere, for han går helt tilbage til det grundlæggende løfte, Herren gav Abram/Abraham (om navneskiftet: 1 Mos 17,5) i 1 Mos 15,5, da han sluttede pagt med ham: ”Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan” Og han sagde: ”Så mange skal dine efterkommere blive” og derefter kommer det udsagn, der fik så stor betydning for Paulus, kristendommen og Luther: ”Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed.” (v.6)

I 1 Mos 22,17 kommer sandet med, når løftet gentages, efter Abrahams trosprøve: ”(jeg vil) velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred”. Meningen uddybes:  ”Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi ud adlød mig” (v17b-18).

Blev løftet opfyldt? I hvert fald kun delvist. Pointen for det nye testamente er mere, at det gælder hele Gudsfolket bestående af både jøder og hedninger, der bekender, at Jesus er Kristus (Matt 28,18; Apg 1,8; 3,25; 10,34-48; Gal 3,8.16)  og når Kristus kommer igen vil det vise sig at være ”en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål” (Åb 7,9). Da opfyldes løftet.

Mange hilsner

Flemming Baatz Kristensen

Flemming Baatz Kristensen er cand.theol. og sognepræst i Sct. Pauls Kirke i Århus. Se hans andre brevkassesvar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk