"Sermon on the Mount" af Gustave Doré
Det er i Jesus' bjergprædiken, at han blandt andet fortæller om saligprisningerne og Fadervor. Billede: "Sermon on the Mount" - Bjergprædikenen, af Gustave Doré. Foto: Wikimedia Commons

Brevkassen: Tilgiver Gud kun lige så meget, som vi tilgiver?

PR undrer sig over, at det i Fadervor ser ud til, at vi beder Gud tilgive lige så meget, som vi tilgiver. Men skal vi ikke regne med en højere formåen? Biskop Steen Skovsgaard hjælper med et svar.

Kære brevkasse

Når jeg daglig beder mit Fadervor, stopper jeg hver gang ved bønnen: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”. Er vi ikke for beskedne i vores forventninger, når vi kun beder om, at Gud skal kunne tilgive på højde med, hvad vi selv kan? Skulle vi kunne nøjes med, at Gud udmåler sin tilgivelse efter vores formåen? Eller hvordan skal bønnen forstås?

PR

**************************

Kære PR

Det er et stort spørgsmål, du dér stiller til Fadervor. Men faktisk svarer Jesus selv i Matthæusevangeliet 6,14-15 – umiddelbart efter at han har lært disciplene Fadervor: ”For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” Det er den eneste af Fadervors syv bønner, som Jesus knytter en kommentar til. Og den forklaring kan synes vanskelig og – som du antyder – vel også forargelig. For betyder det, at Guds tilgivelse er afhængig af vores tilgivelse? Eller at Gud kun tilgiver i takt med, at jeg også tilgiver?

I lignelsen om den gældbundne tjener (Matt 18,21 ff) bliver forholdet mellem Guds og vores tilgivelse udtrykt endnu klarere. Her beskriver Jesus Guds tilgivelse som grænseløs. Den ene tjener får eftergivet en formue, men det betyder ikke, at han så nu eftergiver sin medtjener et ganske lille beløb. Dermed mister han det hele, siger Jesus. Her understreges det, at mødet med Guds grænseløse tilgivelse må og skal bære frugt i vore liv, så vi også tilgiver vore skyldnere. Guds tilgivelse kommer først; men det går altså ikke at få eftergivet en stor gæld og så se småligt på og holde fast i, hvad andre skylder mig. Vi må give videre af alt det gode, som vi får givet: Kærlighed, fred, glæde, tilgivelse. Hvis ikke vi gør det, fryser vore hjerter til is – eller alt det gode, som vi har fået, rådner op.

Man kan også udtrykke det på en anden måde: ”Hvad du beholder for dig selv, mister du. Hvad du giver væk er dit!” Hvis du beholder tilgivelsen for dig selv, mister du den – hvis og når du giver den væk, er den din!

Håber det kan kaste lidt lys over dit store spørgsmål.

Med venlig hilsen

Steen Skovsgaard

Steen Skovsgaard er biskop i Lolland-Falster stift. Se hans andre brevkassesvar.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk.

Fadervors opbygning

Tiltale: Vor Fader, du som er i himlene!

1. bøn: Helliget blive dit navn,

2. bøn: komme dit rige,

3. bøn: ske din vilje som i himlen således også på jorden;

4. bøn: giv os i dag vort daglige brød,

5. bøn: og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

6. bøn: og led os ikke ind i fristelse,

7. bøn: men fri os fra det onde.

Afsluttende lovprisning: For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.