Treenigheden. Ukendt kunster, 1471.

Brevkassen: Treenigheden får det til at svimle

Jesus kalder Gud for sin far. Men hvordan hænger det sammen med, at Gud, Jesus og Helligånden er én i treenigheden? Leif Andersen kalder treenigheden for et mysterium.

Hej Bibelselskab

Jeg har tænkt over mit spørgsmål i lang tid og har søgt svar i Bibelen og hos jer Bibelselskab.

Mit spørgsmål går på, at hvis Gud (Faderen), Jesus (Sønnen), og Helligånden er én, i en treenighed, hvorfor omtaler Jesus, så Gud som værende hans fader? Og til sidst på korset råber han endda “Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” som om der var en afstand mellem Jesus og Gud.

Håber at få svar på mit spørgsmål, og forsæt endelig jeres gode arbejde!

Vh Mikkel

********************************************

Kære Mikkel.

Tak for et vældig godt spørgsmål, som godt kan få det til at svimle lidt for en. For det rører ved et af de største mysterier i treenigheden – nemlig dette, at ikke bare er Faderen, Sønnen og Ånden tre personer (og alligevel én Gud), men at Sønnen har to naturer (og er alligevel én person)!

1) Sønnen er Gud på samme måde, som Faderen og Ånden er Gud. Han er ikke nogen halvgud.  Det er Gud, der fødes som menneske; det er Gud, der ligger og græder i krybben. Og det er Gud, der dør på korset og opstår påskemorgen (ikke Faderen og ikke Ånden, for Faderen og Ånden er ikke blevet menneske, sådan som Sønnen er det). Derfor kan Jesus være ét med Faderen på en måde, som ingen mennesker kan; og denne evige, guddommelige enhed kan aldrig ophæves, heller ikke på korset.

2) Sønnen er menneske på samme måde, som vi er mennesker. Han er ikke noget overmenneske. Den eneste forskel på Jesus og os er, at han ikke har syndet – derudover fødes han som vi, vokser som vi, lider som vi, græder som vi, dør som vi. Og derfor kan han, ganske som vi andre, have Gud til Fader! Derfor kan han bede til Gud, ganske som vi gør – og han kan på korset forlades af Gud, ganske som vi havde kunnet være forladt af Gud (hvis ikke han netop havde reddet os fra dét ved at blive forladt af Gud i vores sted).

Det vil nok ikke være korrekt at sige, at det kun er Jesu menneskelige natur, der forlades af Faderen, ligesom det ikke kun er Jesu menneskelige natur, der dør på korset. Han spaltes ikke i to. Men man kan godt sige, at det er i kraft af Jesu menneskelige natur, at han overhovedet kan dø og kan forlades af Gud. Og det er i kraft af hans menneskelige natur, det giver mening for ham at bede til Gud, ganske som vi andre gør det.

Med venlig hilsen
Leif Andersen

Leif Andersen er cand.theol., pastor emeritus, lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus.

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du spørgsmål til ”Spørg om Bibelen”? Send det til spørg@bibelselskabet.dk

Hvad er treenigheden?

Treenighed er en oversættelse af det latinske: Trinitatis. I Matthæusevangeliet kapitel 28,19 siger den opstandne Jesus til disciplene, at de skal lade alle folkeslag blive disciple, ”idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”. Og flere steder i Det Nye Testamente bliver det tydeligt, at den treledede formulering er vigtig, fordi den udtrykker en enhed mellem Gud, Jesus Kristus og Helligånden som for eksempel i Johannesevangeliet kapitel 5,36 og 15,26 og Andet Korintherbrev kapitel13,13.

Det var kirkefaderen Tertullian (155-220), der skabte ”treenighed” som teologisk begreb i et forsøg på at undgå at blive beskyldt for at have tre guder.

Far. Søn. Ånd

Giver treenigheden mening? Bibelselskabets Håndbibliotek giver en indføring i begrebet
far søn ånd
119,95

Forfatter: Lars Sandbeck og Rikke Vanggaard
Sidetal: 100 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-933-7