Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 2

Lejrordningen

Herren talte til Moses og Aron og sagde: Israelitterne skal lejre sig i hver sin fanehær under fædrenehusets felttegn; de skal lejre sig på afstand af Åbenbaringsteltet, rundt om det. Foran, på østsiden, skal Judas fanehær være lejret, hærafdeling for hærafdeling, og Nakshon, Amminadabs søn, skal være høvding for judæerne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 74.600. Ved siden af den skal Issakars stamme være lejret, og Netan'el, Suars søn, skal være høvding for issakaritterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 54.400. Endvidere Zebulons stamme, og Eliab, Helons søn, skal være høvding for zebulonitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 57.400. Alle de mønstrede i Judas lejr udgør 186.400, hærafdeling for hærafdeling. De skal være de første, der bryder op.

Rubens fanehær skal være på sydsiden, hærafdeling for hærafdeling, og Elisur, Shede'urs søn, skal være høvding for rubenitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 46.500. Ved siden af den skal Simeons stamme være lejret, og Shelumiel, Surishaddajs søn, skal være høvding for simeonitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 59.300. Endvidere Gads stamme, og Eljasaf, Re'uels søn, skal være høvding for gaditterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 45.650. Alle de mønstrede i Rubens lejr udgør 151.450, hærafdeling for hærafdeling. De skal være de næste, der bryder op.

Så skal Åbenbaringsteltet bryde op; levitternes lejr er i midten af lejrene. Sådan som de er lejret, sådan skal de bryde op, hver på sin plads i deres fanehære.

Efraims fanehær skal være på vestsiden, hærafdeling for hærafdeling, og Elishama, Ammihuds søn, skal være høvding for efraimitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 40.500. Ved siden af den Manasses stamme, og Gamliel, Pedasurs søn, skal være høvding for manassitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 32.200. Endvidere Benjamins stamme, og Abidan, Gid'onis søn, skal være høvding for benjaminitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 35.400. Alle de mønstrede i Efraims lejr udgør 108.100, hærafdeling for hærafdeling. De skal være de næste, der bryder op.

Dans fanehær skal være på nordsiden, hærafdeling for hærafdeling, og Akiezer, Ammishaddajs søn, skal være høvding for danitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 62.700. Ved siden af den skal Ashers stamme være lejret, og Pagiel, Okrans søn, skal være høvding for asheritterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 41.500. Endvidere Naftalis stamme, og Akira, Enans søn, skal være høvding for naftalitterne; de mønstrede i denne hærafdeling udgør 53.400. Alle de mønstrede i Dans lejr udgør 157.600. De skal være de sidste, der bryder op, hærafdeling for hærafdeling.

Det var de israelitter, der blev mønstret efter deres fædrenehuse. Alle de mønstrede i lejrene, hærafdeling for hærafdeling, udgjorde 603.550. Levitterne blev ikke mønstret blandt israelitterne, sådan som Herren havde befalet Moses.

Israelitterne gjorde, ganske som Herren havde befalet Moses. De slog lejr, fanehær for fanehær, og de brød op, slægt for slægt i deres fædrenehuse.

Krydshenvisning:

4 Mos 1,7

Krydshenvisning:

4 Mos 1,8

Krydshenvisning:

4 Mos 1,9

Krydshenvisning:

4 Mos 1,5

Krydshenvisning:

4 Mos 1,6

Krydshenvisning:

4 Mos 1,14

Krydshenvisning:

4 Mos 1,10

Krydshenvisning:

4 Mos 1,11

Krydshenvisning:

4 Mos 1,12

Krydshenvisning:

4 Mos 1,13

Krydshenvisning:

4 Mos 1,15

Krydshenvisning:

4 Mos 1,46

Krydshenvisning:

4 Mos 1,48-49

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd