Bibelen online

Fjerde Mosebog Kapitel 1

Mønstringen af de israelitiske stammer

På den første dag i den anden måned i det andet år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, talte Herren til Moses i Åbenbaringsteltet i Sinajs ørken og sagde: »Hold mandtal over hele israelitternes menighed, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, med opregning af navnene på samtlige mænd fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd i Israel; du og Aron skal holde mønstring over dem, hærafdeling for hærafdeling. En mand fra hver stamme skal hjælpe jer, en, der er overhoved for sit fædrenehus. Dette er navnene på de mænd, der skal bistå jer: Fra Ruben: Elisur, Shede'urs søn. Fra Simeon: Shelumiel, Surishaddajs søn. Fra Juda: Nakshon, Amminadabs søn. Fra Issakar: Netan'el, Suars søn. Fra Zebulon: Eliab, Helons søn. Fra Josefs sønner: Fra Efraim: Elishama, Ammihuds søn; fra Manasse: Gamliel, Pedasurs søn. Fra Benjamin: Abidan, Gid'onis søn. Fra Dan: Akiezer, Ammishaddajs søn. Fra Asher: Pagiel, Okrans søn. Fra Gad: Eljasaf, De'uels søn. Fra Naftali: Akira, Enans søn.« De var højt ansete i menigheden, fædrenestammernes høvdinge, overhovederne for Israels stammer.

Så tog Moses og Aron de mænd, der var udpeget, og på den første dag i den anden måned kaldte de hele menigheden sammen. Den blev registreret, fædrenehus for fædrenehus i deres slægter, med opregning af navnene på mænd fra tyve år og opefter, sådan som Herren havde befalet Moses. Han holdt mønstring over dem i Sinajs ørken.

Efterkommerne af Ruben, Israels førstefødte, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på samtlige mænd fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Rubens stamme var 46.500.

Simeons efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på samtlige mænd fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Simeons stamme var 59.300.

Gads efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Gads stamme var 45.650.

Judas efterkommere i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Judas stamme var 74.600.

Issakars efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Issakars stamme var 54.400.

Zebulons efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Zebulons stamme var 57.400.

Josefs sønner: Efraims efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Efraims stamme var 40.500. Manasses efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Manasses stamme var 32.200.

Benjamins efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Benjamins stamme var 35.400.

Dans efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Dans stamme var 62.700.

Ashers efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Ashers stamme var 41.500.

Naftalis efterkommere, i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuse, med opregning af navnene på dem fra tyve år og opefter, alle våbenføre mænd: De mønstrede af Naftalis stamme var 53.400.

Det var dem, Moses og Aron holdt mønstring over sammen med Israels tolv høvdinge, én for hvert fædrenehus. Alle israelitter i deres fædrenehuse fra tyve år og opefter, der blev mønstret, alle våbenføre mænd i Israel, alle de mønstrede udgjorde 603.550.

Men levitterne i deres fædrenehuse blev ikke mønstret sammen med de andre. Herren sagde til Moses: Kun Levis stamme skal du ikke mønstre, og dem skal du ikke holde mandtal over blandt israelitterne. Men du skal indsætte levitterne over Vidnesbyrdets bolig med hele dens udstyr og alt, hvad der hører til den; de skal bære boligen med hele dens udstyr. De skal forrette tjeneste i den, og de skal have deres lejr rundt om boligen. Når man bryder op med boligen, er det levitterne, der skal tage den ned, og når man slår lejr med den, er det levitterne, der skal rejse den. Enhver uindviet, der kommer den nær, skal lide døden. Israelitterne skal lejre sig hver i sin lejr og hver i sin fanehær, hærafdeling for hærafdeling. Men levitterne skal lejre sig rundt om Vidnesbyrdets bolig, så israelitternes menighed ikke rammes af vrede, og levitterne skal vogte Vidnesbyrdets bolig.

Israelitterne gjorde, ganske som Herren havde befalet Moses.

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

2 Mos 40,17

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

2 Mos 30,12

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,10

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,12

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,3

2 Mos 6,23

Ruth 4,20

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,5

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,7

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,18

1 Krøn 7,26

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,22

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,25

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,27

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,14

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,29

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

1 Mos 17,20

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

Krydshenvisning:

4 Mos 26,1-51

4 Mos 2,32

2 Mos 12,37

Krydshenvisning:

4 Mos 2,33

Krydshenvisning:

4 Mos 3,10 3,38 18,7

Krydshenvisning:

4 Mos 3,7 8,19 17,11 18,5

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd