Bibelen online

Jeremias' Bog Kapitel 38

Mattans søn Shefatja, Pashkurs søn Gedalja, Shelemjas søn Jukal og Malkijas søn Pashkur hørte de ord, Jeremias talte til hele folket: »Dette siger Herren: Den, som bliver i denne by, skal dø ved sværd, sult og pest. Men den, der overgiver sig til kaldæerne, skal leve; han får livet som bytte, han skal overleve. Dette siger Herren: Denne by skal gives i hænderne på babylonerkongens hær og indtages af den.« Da sagde stormændene til kongen: »Denne mand skal lide døden! Han tager modet fra de krigere, der er tilbage i byen, og fra hele folket, når han taler sådan til dem. For denne mand tilstræber ikke folkets lykke, men dets ulykke.« Kong Sidkija sagde: »Han er i jeres hånd!« For kongen kunne intet stille op mod dem. Så tog de Jeremias og kastede ham i kongesønnen Malkijas cisterne i vagtgården; de firede ham ned med reb. Der var ikke vand i cisternen, kun dynd, og Jeremias sank ned i dyndet.

Nubieren Ebed-Melek, en hofmand, var i paladset, og han hørte, at de havde kastet Jeremias i cisternen. Kongen sad i Benjamin-porten, og Ebed-Melek kom fra paladset og sagde til kongen: »Herre konge, det er ondt, hvad de mænd har gjort mod profeten Jeremias; de har kastet ham i en cisterne, og dér vil han dø af sult, for der er ikke mere brød i byen.« Kongen befalede nubieren Ebed-Melek: »Tag tredive mænd med dig, og træk profeten Jeremias op af cisternen, før han dør.« Så tog Ebed-Melek mændene med sig til paladset og gik ind i klædekammeret, hvor han tog nogle slidte og lasede klude, som han firede ned til Jeremias i cisternen med reb. Nubieren Ebed-Melek sagde til Jeremias: »Svøb nu de slidte og lasede klude om dine håndled, under rebene!« Det gjorde Jeremias. De trak ham op af cisternen i rebene, og så sad Jeremias igen i vagtgården.

Kong Sidkija sendte bud og lod profeten Jeremias hente til sig i den tredje indgang til Herrens tempel. Kongen sagde til Jeremias: »Jeg vil spørge dig om noget; du må ikke skjule noget for mig.« Jeremias sagde til Sidkija: »Når jeg fortæller dig det, slår du mig ihjel! Og når jeg råder dig, vil du ikke høre på mig.« Da svor kong Sidkija i hemmelighed over for Jeremias: »Så sandt Herren lever, han, som har givet os livet: Jeg vil ikke dræbe dig eller give dig i hænderne på disse mænd, der stræber dig efter livet.«

Så sagde Jeremias til Sidkija: »Dette siger Herren, Hærskarers Gud, Israels Gud: Hvis du overgiver dig til babylonerkongens stormænd, skal du overleve; byen bliver ikke brændt ned, og du og din familie skal overleve. Men overgiver du dig ikke til babylonerkongens stormænd, så bliver byen givet i kaldæernes hånd. De brænder den ned, og du undgår ikke at falde i deres hånd.«

Kong Sidkija sagde til Jeremias: »Jeg er bange for, at de judæere, som er gået over til kaldæerne, skal give mig i deres hånd, så de mishandler mig.« »Det gør de ikke,« sagde Jeremias. »Adlyd blot Herrens ord, som jeg taler til dig, så vil det gå dig godt, og du vil overleve. Men vil du ikke overgive dig, så hør, hvad Herren har ladet mig se: Alle de kvinder, der er tilbage i Judas konges palads, vil blive ført ud til babylonerkongens stormænd; og de vil sige:

Dine venner har vildledt dig,

de har fået magten over dig.

Dine fødder er sunket i mudderet,

dine venner har vendt dig ryggen.

Alle dine hustruer og børn bliver ført ud til kaldæerne, og heller ikke du undgår at falde i deres hånd. Nej, du bliver taget til fange af babylonerkongen, og denne by bliver brændt ned.«

Da sagde Sidkija til Jeremias: »Ingen må få noget at vide om dette, ellers skal du dø! Når stormændene hører, at jeg har talt med dig, kommer de og siger til dig: Fortæl os, hvad du har sagt til kongen; skjul ikke noget for os, ellers slår vi dig ihjel! Og hvad sagde kongen til dig? Så skal du sige til dem: Jeg bønfaldt kongen om ikke at blive ført tilbage til Jonatans hus og dø dér.«

Da alle stormændene kom til Jeremias og udspurgte ham, fortalte han alt det, kongen havde befalet ham. Så lod de ham være, for der blev intet røbet. Og Jeremias sad i vagtgården til den dag, Jerusalem blev indtaget.

Krydshenvisning:

Jer 20,1 21,1

Krydshenvisning:

Jer 21,9

Krydshenvisning:

Jer 32,3

Krydshenvisning:

Am 7,10

Krydshenvisning:

Jer 32,4 34,3

Krydshenvisning:

Jer 37,21

Ez 33,21

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd