Bibelen online

Nehemias' Bog Kapitel 4

Da Sanballat og Tobija og araberne, ammonitterne og ashdoditterne hørte, at udbedringen af Jerusalems mure skred frem, efterhånden som bruddene blev fyldt ud, blev de meget vrede. De dannede alle en sammensværgelse for at angribe Jerusalem og skabe forvirring for mig. Men vi bad til vor Gud og satte vagtposter imod dem til værn for byen dag og nat. I Juda sagde man:

»Bærernes kraft nedbrydes,

der er så mange murbrokker;

vi er ikke i stand til

at bygge på muren.«

Og vore fjender sagde: »De må ikke få noget at vide eller se, før vi er midt iblandt dem; så slår vi dem ihjel og standser arbejdet!« Men da de judæere, som boede i nærheden af dem, en halv snes gange var kommet og havde fortalt os om de planer, fjenderne havde udtænkt imod os, opstillede jeg nogle folk neden for pladsen bag muren på de åbne steder; jeg opstillede folket familievis med deres sværd, lanser og buer. Da jeg så dem, stod jeg frem og talte til de fornemme og fyrsterne og til resten af folket: »Vær ikke bange for dem! Husk på den store og frygtindgydende Herre, og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og jeres hjem!«

Da vore fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og da Gud således havde kuldkastet deres plan, vendte vi alle tilbage til muren, hver til sit arbejde. Fra da af var den ene halvdel af mine folk beskæftiget med arbejdet, mens den anden halvdel stod væbnet med lanser, skjolde, buer og brynjer bag alle judæerne, der byggede på muren; også bærerne var bevæbnede. De arbejdede alle med den ene hånd, mens de holdt spyddet i den anden. Og enhver, der byggede, havde sit sværd bundet om lænden, mens de byggede. Den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig. Og jeg sagde til de fornemme og fyrsterne og til resten af folket: »Arbejdet er stort og omfattende, og vi er spredt langt fra hinanden på muren. I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang. Vor Gud vil kæmpe for os!«

Mens halvdelen stod væbnet med lanserne, arbejdede vi, fra det blev lyst, til stjernerne kom frem. Samtidig sagde jeg til folket: »Enhver skal blive i Jerusalem om natten sammen med sine folk; de skal holde vagt om natten og arbejde om dagen.« Og hverken jeg eller mine brødre, mine folk eller vagterne i mit følge tog tøjet af; enhver havde sit spyd i højre hånd.

Krydshenvisning:

Neh 1,5

Krydshenvisning:

2 Mos 14,14

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd