Carsten Berthelsen
Carsten Berthelsen er en af bidragyderne til Bibelselskabets nye udgivelse om mad og tro, "Det daglige brød." Foto: Søren Rønholt.

29.10.2015 Thilde Thordahl Andersen

Carsten Berthelsen: Bibelen er en kraftkilde

DET BETYDER BIBELEN FOR MIG

Øl-entusiasten Carsten Berthelsen har en billedbibel liggende i sit soveværelse. Og så ser han Jesus som en provokatør af rang.

I Carsten Berthelsens soveværelse står der en gammeldags skrivepult, og på den ligger der en billedbibel fra 1961.

Han bladrer engang imellem i den og kigger på de flotte illustrationer, når han har brug for noget at støtte sig til.

"Man behøver ikke at gå i kirke hver søndag for at tro på Gud. Men jeg går i kirke, for det betyder meget for mig personligt, og på samme måde er Bibelen et vigtigt støttepunkt for mig."

Carsten Berthelsen, født 1951, er foredragsholder, forfatter og kendt for sin kærlighed til og formidling af øllets verden. Han er aktuel som bidragyder til Det daglige brød, Bibelselskabets nye udgivelse om mad og tro.

Helbredelsen af Jairus' datter

Carsten Berthelsen holder særligt af historien i Markusevangeliet kapitel 5, vers 38, hvor Jesus helbreder Jairus' datter.

"Synagogeforstanderens pige er død, og alle jamrer. Jesus siger: 'Hør nu, hun er overhovedet ikke død, hvorfor larmer I?' Og Jesus opvækker det lille barn og siger: 'rejs dig op.' Tænk, hvis man var den lille pige og slog øjnene op og så lige ind i Kristi ansigt. Det må være større, end hvad man overhovedet på denne jord kan forestille sig."

Husk at elske hinanden

Et andet sted i Bibelen, som Carsten Berthelsen ofte tænker på, er Paulus' Første Brev til Korintherne. Menigheden oplever intern splid og uvenskab, og Paulus minder dem om, at de frem for alt skal huske at elske hinanden.

"Det er meget dejligt at få sat på plads, at kærligheden er størst. Den passage vender jeg tilbage til igen og igen. Bibelen er i det hele taget en kraftkilde for mig. Hvis alt er håbløst, kan jeg altid suge energi fra den."

En vidunderlig provokatør

»Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.«

Tænk, hvis man var den lille pige og slog øjnene op og så lige ind i Kristi ansigt. Det må være større, end hvad man overhovedet på denne jord kan forestille sig.

Sådan siger Jesus i Matthæusevangeliet kapitel 10, vers 35. Og det viser, at han er "en vidunderlig provokatør," mener Carsten Berthelsen:

"Jesus var ikke kun kommet for at stifte fred, men også for at skabe splid mellem mor og datter. For enten er man på, eller også er man ikke. Så hvis man tror, at Jesus var en sød hippie med blomster i håret, kan man godt tro om."

Og netop den skelnen mellem rigtigt og forkert, som Jesus foretager, kan vi godt lære noget af i vores tid, mener Carsten Berthelsen:

"Det er ikke alt i verden, der er lige godt. Noget er forfærdelig dårligt, og det skal vi kunne sige til hinanden og vores børn. Jeg synes, at Bibelen hjælper mig til at sætte sådanne ting på plads."

Carsten Berthelsen

Carsten Berthelsen, født 1951, er foredrags-holder, forfatter og kendt for sin kærlighed til og formidling af øllets verden.

Køb Det daglige brød, og læs Carsten Berthelsens essay om klosterøl.