Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen er ofte blevet tilkaldt for at holde nøddåb. I forbindelse med syge børn melder store og tunge eksistentielle og religiøse spørgsmål sig hos forældrene. Her er Bibelens fortællinger yderst relevante. Foto: Les Kaner
Hospitalspræst Maria Baastrup er ofte blevet tilkaldt for at holde nøddåb. I forbindelse med syge børn melder store og tunge eksistentielle og religiøse spørgsmål sig ofte hos forældrene. Foto: Les Kaner

Af Synne Garff, international chef

Danske hospitaler kalder på Bibelen

Ønsket om bibelsk materiale og salmebøger fra præster og patienter er stort. Det vil Bibelselskabet gøre noget ved

Både børn og voksne har brug for trøst, håb og lindring, når de er indlagt. Bibelen og Salmebogen er gode redskaber, som bruges aktivt af præster i den danske sundhedssektor. Virkeligheden er dog, at det er svært for præsterne at finde midler til materialerne. Bibelselskabet får derfor ofte henvendelser fra præster over hele landet.

For at få et mere præcist indblik i behovet gennemførte Bibelselskabet interviews med en række præster i sundhedssektoren. Samtidig undersøgte vi, hvilke bøger, der er mest brug for.

Herigennem blev det tydeligt, at der vitterligt er et stort og udækket behov for bibelsk materiale. Bibelselskabet tog desuden kontakt til PRIS - et fagligt netværk for bl.a. sygehus-, hospitals- og hospicepræster, der bekræftede behovet. Det er baggrunden for, at vi nu iværksætter projektet Bibler til danske hospitaler.

Stor erfaring med uddeling af bibler

Bibelselskabet har i mange år og med stor succes uddelt bibler og bibelsk materiale til udsatte grupper. Midlerne er fundet blandt selskabets mange givere, og ofte har indsatsen været international. I de senere år er Bibelselskabet i stigende grad begyndt at opleve efterspørgsel på bibler og bibelsk materiale blandt udsatte i Danmark. Derfor kombinerer vi nu den internationale indsats med projekter lokalt i Danmark.

Hospitalspræst Maria Baastrup midt i en patientsnak. Foto: Les Kaner.
Foto: Les Kaner

I 2014 havde Bibelselskabet stor succes med uddeling af bibler til fængslede i Mellemamerika, Afrika, Golfen, Østeuropa og Danmark. Knap 3.000 bibler og bibeldele blev uddelt til indsatte i danske fængsler og arresthuse.

I forbindelse med denne hospitalskampagne kan du møde de kræftramte børn i Nicaragua og danske Pia, der blev kræftsyg og ville have ønsket, hun fik besøg af en præst.

Jeg håber meget, at du vil støtte det nye initiativ, så både store og små patienter på hospitaler, hospicer og psykiatriske institutioner kan få opbyggelige ord i en svær situation. Bibler, børnebibler, genfortællinger, lydbibler og salmebøger vil blive distribueret direkte til præsterne og deres patienter.