Mogens og Lisbet Müller.
Som sognepræst har Lisbet Kjær Müller stor erfaring med at formidle de bibelske tekster til sin menighed. Som forsker og professor har Mogens Müller stor indsigt i, hvor den teologiske forskning står i dag. Sammen danner de derfor et stærkt makkerpar til glæde for alle bibelinteresserede. Foto: Carsten Lundager.

10.04.2014 Lea Holtze og Louise Graa Chrisensen

”Den nyeste viden om Bibelen skal på bordet”

For tredje gang har ægteparret Mogens og Lisbet Kjær Müller udarbejdet et af de få bibelleksika, vi har herhjemme. Som henholdsvis professor i teologi og sognepræst supplerer og beriger de hinandens arbejde, så alle bibelinteresserede kan bruge det nye bibelleksikon som nøgle til bøgernes bog.

”Det er jo ærgerligt, hvis man ikke fornyer det, man kan se er ved at være forældet,” konstaterer sognepræst i Lindevang Sogn Lisbet Kjær Müller som forklaring på, hvorfor Bibelselskabet nu udgiver det nye Bibelleksikon. Det er hende selv og ægtemanden Mogens Müller, der er professor i teologi ved Københavns Universitet, som er forfatterne bag.

Leksikonet er tredje etape i et mere end 30-årigt fagligt samarbejde mellem de to. Der har udviklet sig fra at være skrevet på kartotekskort i slutningen af 1970’erne til det nye bibelleksikon. Deres første bibelleksikon Bibelens Hvem Hvad Hvor udkom i 1980 og blev til Politikens Bibelleksikon i 1992. Det er det, som nu udkommer fra Bibelselskabets Forlag i en stærkt revideret og udvidet udgave.

”Henvisningerne til Bibelen og navnene på bibelske personer, floder og byer har selvfølgelig ikke ændret sig, men der er sket et skift i den historiske bevidsthed som gør, at nogle artikler skulle skrives om og andre skulle tilføjes. Det har været meget inspirerende for mig at få den viden fra Mogens, som jeg selv skal føre videre,” forklarer Lisbet Kjær Müller.

Som sognepræst skal hun formidle de bibelske tekster til sin menighed. Som forsker og professor har Mogens Müller stor indsigt i, hvor den teologiske forskning står i dag. Sammen danner de derfor et stærkt makkerpar til glæde for alle bibelinteresserede.

”Vi har jo en veluddannet befolkning i Danmark. Derfor er det vigtigt at gøre den nyeste viden om Bibelen tilgængelig for alle, så den kan bruges i både det private og faglige liv. Den nyeste viden skal på bordet,” siger Lisbet Kjær Müller.

Et veluddannet lægfolk

Spredt over 450 sider giver forfatterne forklaring på alt fra Abaddon til Åbenbaringsbøger til glæde for skoler og studiekredse, elever og konfirmander. Det nye Bibelleksikon indeholder flere end 50 nye artikler om blandt andet oldjødiske skrifter og nytestamentlige apokryfer, som ikke tidligere er blevet behandlet, og desuden en artikel om Koranen.

”I Danmark stiller vi store krav til hinanden, når det gælder om at tilegne sig viden på mange områder. Det håber jeg også, folk kan få lyst til at få, når det kommer til Bibelen. Når man køber en køkkenmaskine, følger der er tyk manual med, som man skal bruge for at få det bedste ud af den. På samme måde kan Bibelleksikon også hjælpe folk til at prøve at læse i Bibelen selv, så vi får et veluddannet lægfolk,” siger Lisbet Kjær Müller.

Selvom Bibelleksikon henvender sig mindre til teologer end andre leksika, er der ingen tvivl om, at indholdet er videnskabeligt pålideligt, forsikrer Mogens Müller.

”Det giver en indledende orientering om, hvad vi ved om et emne, og hvilket skrift det kommer fra. Og så tager det langt mere litteratur omkring Bibelen med,” forklarer han.

Viden til at forstå Bibelen

Det har været et hårdt og spændende arbejde at gennemarbejde Bibelleksikon, fordi parret har måttet diskutere alle de artikler, der ikke bare var faktuelle henvisninger.

”Det har været et spørgsmål om at skelne mellem bibelhistorie og realhistorie. Vi har skullet sørge for at gøre det helt klart, hvornår noget var en gengivelse af, hvad Bibelen fortæller, og hvornår der er tale om historisk stof. Der skal man holde tungen lige i munden,” siger Mogens Müller.

Og parrets håb er, at det kan føre til en mere saglig læsning af Bibelen.

”Vi ved faktisk en masse om de bibelske bøgers tilblivelse og den verden, de blev til i, som er vigtigt for at forstå skrifterne. Det er vigtigt at inddrage den historie, der ligger omkring Bibelen, så man ikke læser den ukritisk,” siger han.

bibelleksikon

Om "Bibelleksikon"

Mogens og Lisbet Kjær Müllers Bibelleksikon er en klassiker, der tidligere er udgivet under navnene Politikens Bibelleksikon og Bibelens Hvem Hvad Hvor.

Denne udvidede udgave er ajourført med nyeste faglige viden om de bibelske teksters historie og anvendelse bl.a. med 50 nyskrevne artikler.

Læs mere her