Download og del bibelcitater

Download og del: Smukke og inspirerende bibelcitater

Find et bibelcitat, du kan lide, og del det fx på Facebook eller Instagram. Del gerne billederne med et link til www.bibelen.dk, hvor hele Bibelen frit kan læses. Alle vers er fra den autoriserede oversættelse fra 1992.

Det Gamle Testamente

Fakta: Første Mosebog 1,31a

Første Mosebog 1,31a

Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.

Download her

Fakta: Tredje Mosebog 19,18b

Tredje Mosebog 19,18b

Du skal elske din næste som dig selv.

Download her

Fakta: Femte Mosebog 30,14

Femte Mosebog 30,14

Ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det.

Download her

Fakta: Jobs Bog 5,10

Jobs Bog 5,10

Han lader det regne på jorden, han sender vand over markerne.

Download her

Fakta: Salmernes Bog 27,1

Salmernes Bog 27,1

Herren er mit lys og min frelse. Download her

Fakta: Salmernes Bog 42,2

Salmernes Bog 42,2

Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud.Download her

Fakta: Salmernes Bog 67,7

Salmernes Bog 67,7

Jorden har givet sin afgrøde. Gud, vor Gud velsigne os

Download her

Fakta: Salmernes 104,30

Salmernes Bog 104,30

Du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny.

Download her

Salmernes Bog 90,12

Salmernes Bog 90,12

Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet.Download her

Fakta: Salmernes Bog 126,5

Salmernes Bog 126,5

De, der sår under tårer, skal høste med jubel.

 

Download her

Fakta: Salmernes Bog 145,14-15

Salmernes Bog 145,14-15

Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede. Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres føde i rette tid.

Download her

Fakta: Esajas' Bog 2,3

Esajas' Bog 2,3

Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier.

Download her

Fakta: Esajas' Bog 25,8

Esajas' Bog 25,8

Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt.

Download her

Fakta: Esajas' Bog 35,1-2

Esajas' Bog 35,1-2

Ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd

Download her

Fakta: Esajas' Bog 45,8b

Esajas' Bog 45,8

Jorden skal åbne sig, frelsen gro frem, og retfærd spire

Download her

Fakta: Esajas' Bog 60,1

Esajas' Bog 60,1

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet

 

Download her

Fakta: Jeremias' Bog 29,13a

Jeremias' Bog 29,13a

Søger I mig, skal I finde mig.

Download her

Fakta: Ezekiels Bog 36,26a

Ezekiels Bog 36,26a

Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre.

Download her

Det Nye Testamente

Fakta: Matthæusevangeliet 4,4

Matthæusevangeliet 4,4

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.Download her

Fakta: Matthæusevangeliet 6,26

Matthæusevangeliet 6,26

Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?

Download her

Fakta: Markusevangeliet 10,14b

Markusevangeliet 10,14b

Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige der deres.

Download her

Fakta: Lukasevangeliet 1, 78b-79a

Lukasevangeliet 1,78b-79a

Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge

Download

Lukasevangeliet 2,14

Lukasevangeliet 2,14

"Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Download her

Fakta: Lukasevangeliet 22,30

Lukasevangeliet 22,30

I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige

Download her

Fakta: Johannesevangeliet 3,36a

Johannesevangeliet 3,36a

Den, der tror på Sønnen, har evigt liv

Download

Fakta: Johannesevangeliet 6,35a

Johannesevangeliet 6,35a

Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte

Download her

Fakta: Johannesevangeliet 10,14

Johannesevangeliet 10,14

Jeg kender mine får, og mine får kender migDownload her

Fakta: Johannesevangeliet 20,29

Johannesevangeliet 20,29

Salige er de, som ikke har set og dog tror

Download her

Fakta: Apostlenes Gerninger 1,11

Apostlenes Gerninger 1,11

Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen

Download her

Fakta: Romerbrevet 12,2

Romerbrevet 12,2

Lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje

 

Download her

Fakta: Romerbrevet 12,21

Romerbrevet 12,21

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Download her

Fakta: Første Korintherbrev 12,7

Første Korintherbrev 12,7

Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.

Download her

Fakta: Første Korintherbrev 13,13

Første Korintherbrev 13,13

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.

Download her

Fakta: Andet Korintherbrev 9,6b

Andet Korintherbrev 9,6b

Den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt.

Download her

Fakta: Galaterbrevet 3,26

Galaterbrevet 3,26

I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.

 

Download her

Fakta: Efeserbrevet 3,21

Efeserbrevet 3,21

Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.

Download her

Fakta: Efeserbrevet 4,26b

Efeserbrevet 4,26b

Lad ikke solen gå ned over jeres vrede

Download her

Fakta: Jakobsbrevet 5,8

Jakobsbrevet 5,8

I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.

Download her

Fakta: Første Johannesbrev 1,5b

Første Johannesbrev 1,5b

Gud er lys, og der er intet mørke i ham.

Download her

Fakta: Første Johannesbrev 2,8b

Første Johannesbrev 2,8

Det sande lys skinner allerede.

 

Download her

Fakta: Første Johannesbrev 4,9b

Første Johannesbrev 4,9b

Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

Download her

Fakta: Johannes' Åbenbaring 2,7a

Johannes' Åbenbaring 3,22

Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

Download her

Bibelen med faktasider

Den autoriserede bibel i hardback med hele bibelteksten og 96 faktasider med kort, billeder og basisviden
Bibelen med faktasider
269,95

Sidetal: 1360 sider bibeltekst + 96 faktasider
Indbinding: Hardback
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-689-3
Mål: 12,5 x 18 x 4 cm