Elof Westergaard
Elof Westergaard har siden 2014 været biskop over Ribe Stift. Foto: Gitte Volsmann/Ribe Stift

17.08.2015 Thilde Thordahl Andersen

Elof Westergaard: "Gud møder os ved vadestedet"

DET BETYDER BIBELEN FOR MIG

Biskop over Ribe Stift Elof Westergaard bruger ikke Bibelen som en facitliste, men som en forkyndelse af, at Gud vil mennesket.

Det er ikke længe siden, Elof Westergaard måtte begrave sin far, der var død efter en tid med sygdom.

I de sidste dage af faderens liv tænkte biskoppen over Ribe Stift meget på et vers fra Salmernes Bog, som lyder:

Menneskets liv er som græsset,

det blomstrer som markens blomster;

når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere.

Det trøstede Elof Westergaard at tænke på, at alting har sin tid, men at Guds barmhjertighed ikke er flygtig. Og det er netop derfor, Bibelen er betydningsfuld for ham:

"Det er ikke Bibelen, jeg tror på, og derfor slår jeg ikke op i Bibelen som et leksikon eller en facitliste. Men jeg tror på, at Bibelen er en samling af skrifter, der fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker. Og jeg tror på, at Gud vil mennesker og holder fast i os."

Elof Westergaard, født 1962, blev i 2014 valgt som biskop over Ribe Stift. Han er uddannet teolog og har tidligere været sognepræst og provst.

Forholdet mellem Gud og mennesket ses ifølge Elof Westergaard med en særlig poetisk og sproglig nerve i Salmernes Bog.

"I salmerne synes der at være plads til enhver menneskelig følelse. Den helt stor glæde, klagen, bønnen og smerten over livet. De er for mig til stadig trøst og opbyggelse."

Jakob har noget at sige det moderne menneske

Elof Westergaard betegner Bibelen som en klangbund i sit liv og embede og oplever, at der er flere og flere vers fra Bibelen, der kommer ind under huden på ham, jo længere han har levet.

"Jakobs kamp med Gud viser os, at det er mere at slås med end blot sig selv. Der er også en verden, vi er indfældet i, og en gud, som vil møde os og tage livtag med os."

De senere år har biskoppen interesseret sig særligt for fortællingen fra Første Mosebog om Jakobs kamp.

Her kæmper patriarken Jakob mod Gud og sejrer, og beretningen om den voldsomme kamp har noget at sige det moderne menneske, mener Elof Westergaard:

"Vi lever i en meget individualistisk tid, hvor mennesket i høj grad skal magte sin egen tilværelse. Kan jeg realisere mit liv godt nok, kan jeg leve op til mine egne forventninger? Men Jakobs kamp med Gud viser os, at der er mere at slås med end blot sig selv. Der er også en verden, vi er indfældet i, og en gud, som vil møde os og tage livtag med os."

Elof Westergaard betoner, at Jakob er, som mennesker er flest. Han snyder sig til sin førstefødselsret, og alligevel modtager han Guds velsignelse.

"Gud møder Jakob, og han møder os ved vores vadested."

Elof Westergaard

Elof Westergaard, født 1962, er teolog og tidligere sognepræst og provst.

Han er gift og har tre børn.