Henning Toft Bro. Foto af Lars Horn/Baghuset.
Henning Toft Bro er biskop over Aalborg Stift. Foto: Lars Horn/Baghuset

10.08.2015 Thilde Thordahl Andersen

Henning Toft Bro: "Det er en stor glæde at forkynde evangeliet"

Der er en ganske særlig bibel, som har fulgt biskoppen over Aalborg Stift hele hans liv. Og selv om Henning Toft Bro har læst Bibelens tekster om og om igen, forandres og forundrer de til stadighed.

Henning Toft Bro har en 45 år gammel bibel stående i sin bogreol. Den er så slidt, at lim og gaffatape må holde den sammen, men det er biskoppens yndlingsbibel.

Han fik den nemlig i konfirmationsgave af sin morfar, der på forsiden af Bibelen havde skrevet:

Jeg vil ønske dig Guds frie velsignelse over dagen og din fremtid og ønske, at du vil give dig tid til at slide Bibelen op.

Og Henning Toft Bro har slidt på den lige siden.

Biskoppen over Aalborg Stift har siddet i embedet siden 2010. Men Henning Toft Bro har også været sognepræst og provst på landet og i byen, fisker i Thyborøn, hvor han kommer fra, og endda medlem af folkemusikgruppen Tørfisk.

Og den gamle bibel har været med hele vejen.

Når sorgen bryder ind i livet

Henning Toft Bro sled mere end normalt på sin bibel, da hans bror for 18 år siden døde uventet og efterlod sig kone og tre børn.

"Jeg kunne finde trøst og glæde midt i det sorgfulde og stadig holde fast i, at Gud er med os alle dage ind til verdens ende."

Troen kan blive alvorligt udfordret i situationer med stor sorg, men Henning Toft Bro oplever, at han i den smertelige erfaring holdes fast i troen af Gud:

"Jeg føler, at Gud har holdt hånden over og under mig og min familie, så vi er kommet igennem sorgen, selv om savnet til min bror stadig er stort efter så mange år."

Dåbsbefalingen som eksistensberettigelse

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« 

De trøsterige ord 'Jeg er med jer til verdens ende' giver frimodighed, frejdighed og håb om, at det, jeg gør, ikke er forgæves, så længe jeg går med evangeliet.

Når Henning Toft Bro i sit embede har travlt med møder, forhandlinger og budgetter, holder han af at læse dåbsbefalingen fra Matthæusevangeliets kapitel 28 for at blive mindet om, hvorfor han arbejder i folkekirken.

"Jesus gav os et opdrag: At gå ud at gøre alle folkeslag til hans disciple, døbe dem og oplære dem i den kristne tro. Det er hele vores eksistensberettigelse som folkekirke, at vi har fået den befaling af Vorherre selv. Og administrationsbyrden bliver altså det lettere at overkomme, når jeg holder fast i den," siger Henning Toft Bro og tilføjer:

"De trøsterige ord Jeg er med jer til verdens ende giver frimodighed, frejdighed og håb om, at det, jeg gør, ikke er forgæves, så længe jeg går med evangeliet."

En stadig kilde til forundring

Men er der tekststeder i Bibelen, som biskoppen har svært ved at forstå eller forlige sig med? Nej, egentlig ikke.

Henning Toft Bro husker debatten, der foranlediget af sognepræsten Per Ramsdal kogte i medierne i starten af året, og som blandt andet handlede om den fysiske opstandelse.

"Bibelen er jo en kilde til stadig undren og forundring. Men når jeg tumler ind i tekster, som jeg kan have svært ved at forklare, glæder jeg mig over, at de ikke skal forklares, men fortolkes. Jeg har som præst prædiket over de samme tekster gennem 30 år, og hver gang, jeg åbner Bibelen, er skrifterne nye for mig. Teksten har ikke forandret sig, men det har den tid, vi lever i," siger Henning Toft Bro, og slutter:

"Det er en af de største udfordringer ved at være prædikant og samtidig den største glæde: At forkynde evangeliet og se, hvor teksterne flytter os hen undervejs."

Henning Toft Bro

Henning Toft Bro, født 1956, har siden 2010 været biskop over Aalborg Stift.

Han er gift og har tre børn. Familien har gennem tiden også haft plejebørn.