Ebenezer Henderson
Ebenezer Hendersons var både medvirkende til oprettelsen af Det Danske Bibelselskab og forfattede et manuskript om dan danske bibels historie, som nu efter 200 år endelig er tilgængeligt. Portrættet er lavet af Henry Adlard i 1859. Foto: Wikimedia Commons.

14.01.2015 Heiner Lützen Ank

En bibelsk kraftpræstation

Skotten Ebenezer Henderson var ikke blot med til at grundlægge Bibelselskabet i 1814. Han skrev også en omfattende engelsk afhandling om danske bibeloversættelser. Forhenværende lektor i teologi, Bodil Ejrnæs, har arbejdet med manuskriptet og mener, det er en præstation ud over det sædvanlige.

"Det er ganske enkelt den mest grundige gennemgang af danske bibeloversættelser, der findes, og så er den oven i købet skrevet af en skotte. Det er ret imponerende."

Så klar er Bodil Ejrnæs dom. Og er der nogen, der har et overblik over, hvilke bibeloversættelser, der findes, og hvilken betydning de har, er det Bodil Ejrnæs.

Ved siden af mange års undervisning i Gammel Testemente på Det Teologiske Fakultet i København var hun nemlig en af de bærende kræfter, da Bibelen udkom i nyoversættelse i 1992, ligesom hun efterfølgende tog del i oversættelsen og udgivelsen af De Apokryfe Skrifter. Præstationer der i sig selv er imponerende, men som altså ikke afholder Bodil Ejrnæs fra at omtale Ebenezer Hendersons arbejde med stor respekt:

"Han må have haft et sprogtalent ud over det sædvanlige. For ikke blot lærte han de nordiske sprog, han studerede også Bibelens grundsprog samtidig. Og det foregik i en periode, hvor han var med til at grundlægge Bibelselskabet."

Strandede i Danmark

Ebenezer Henderson blev født i Saline i Skotland i 1784. Fra 1803 til 1805 tog han en uddannelse som missionær i Edinburgh. Det var hans plan herefter at tage til Ostindien for at missionere. Men da det ikke kunne lade sig gøre, tog han sammen med en ven til København for således at komme videre til et missionsområde. Men Ebenezer Henderson og hans ven blev opholdt i Danmark, og i stedet for at komme ud og missionere fik han afgørende betydning for den danske bibelsag, som medgrundlægger af Bibelselskabet og forsker i danske bibeloversættelser.

Efter sit ophold i Danmark, hvor han i længere perioder også boede i Sverige og på Island, rejste han videre til blandt andet Rusland og vendte i 1825 tilbage til England, hvor han fik en stilling som lærer i teologi og orientalske emner. Fra 1852 til 1853 virkede Ebenezer Henderson som præst og døde i Mortlake ved London i 1858.

Store planer

Under opholdet i Danmark, sandsynligvis i årene 1812-1814, udarbejdede Ebenezer Henderson et engelsk manuskript på 85 ark med tekst på begge sider. Sammen med to andre tekster, en afhandling om Hans Mikkelsens oversættelse af Det Nye Testamente og en fremstilling af den islandske bibels historie, som begge i modsætning til manuskriptet blev udgivet, var det ifølge breve fra Ebenezer Henderson planen, at det hele skulle samles i et værk om nordiske bibeloversættelser.

Manuskriptet indleverede Ebenezer Henderson i 1818 til Det Engelske Bibelselskab, og selvom det virkede gennemarbejdet og klar til tryk, blev det med tiden glemt. Både i England og Danmark. I mange år blev Ebenezer Hendersons navn derfor udelukkende forbundet med stiftelsen af Det Danske Bibelselskab og kampen for udbredelsen af Bibelen.

Dette ændrede sig imidlertid i 1980'erne, hvor Felix Olafsson i forbindelse med udarbejdelsen af en biografi om Ebenezer Henderson blev opmærksom på manuskriptet, som Bibelselskabet i 1982 fik en kopi af. Det er dette manuskript, som Bibelselskabet nu via sin hjemmeside gør tilgængeligt, og som Bodil Ejrnæs understreger at både fagfolk og almindelige bibelinteresserede kan have glæde af:

"Noget af det er måske lidt nørdet og bedst egnet for fagfolk, men andre vil have glæde af at læse om de mange overvejelser og betragtninger, Ebenezer Henderson gør sig. For eksempel har han en ret detaljeret viden om, hvor mange eksemplarer der er trykt af de forskellige oversættelser. Ligesom han giver en god indføring i, hvilken betydning Bibelen har haft i forskellige perioder."

Stort overskud

I værket gennemgår Ebenezer Henderson de cirka 30 danske oversættelser, der findes fra perioden lige før reformationen og frem til Ebenezer Hendersons samtid. Med hovedvægten på oversættelserne fra tiden omkring reformationen. Hele vejen igennem værket er det, ifølge Bodil Ejrnæs, tydeligt, at forfatteren har haft blik for såvel detaljen som perspektiverne:

"En af de ting, der er værd at lægge mærke til, er, at Ebenezer Henderson ikke blot har haft indsigt i det danske sprog i samtiden, men også i dets tidligere former. Det har gjort ham i stand til at komme med mange interessante sproglige betragtninger."

Over det mange gange

At bearbejde et manuskript af dette omfang er i sig selv et stort arbejde. Bodil Ejrnæs har derfor også været igennem manuskriptet mange gange:

"Jeg har arbejdet tæt sammen med tidligere medarbejder ved Bibelselskabet, Irene Ring, der har sørget for, at den fotokopi af manuskriptet, som Bibelselskabet har, er blevet digitaliseret. Men fotokopien har flere steder ikke været så god, og vi har derfor været nødt til at gennemgå det mange gange. Jeg har så taget mig af alle hebraisk- og græsksproglige detaljer, som forekommer i manuskriptet."

Nu er manuskriptet så blevet gjort tilgængeligt for en bredere kreds af interesserede læsere via Bibelselskabet hjemmeside, og selvom Bodil Ejrnæs altså mener, at en del af manuskriptet nok primært vil interessere fagfolk, mener hun alligevel, andre vil have glæde af at læse i manuskriptet:

"Jeg er sikker på, at de mange fine betragtninger, Ebenezer Henderson gør sig over sproget og de forskellige oversættelser, også vil være interessant for mennesker, der i almindelighed interesserer sig for emnet."

Om Bodil Ejrnæs

Ebenezer Hendersons 200 år gamle manuskript er bearbejdet af forhenværende lektor i teologi Bodil Ejrnæs. Gennem mange år har Bodil Ejrnæs beskæftiget sig med oversættelse og fortolkning af Bibelen. Hun var med i arbejdet med den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 og af De Apokryfe Bøger fra 1998 og var desuden medredaktør af en dansk oversættelse af Dødehavsskrifterne fra 2003.

Læs Hendersons manuskript her.