Moses modtager de ti bud. Maleri af Jean Weyh (1886), Église Saint-Étienne i Mackenheim. Kilde: Wikimedia Commons.
De højest rangerede bud i Bibelen handler om forholdet til Gud. Men briterne rangerer bud om forholdet til samfundet højest. Maleri af Jean Weyh, Église Saint-Étienne i Mackenheim. Foto: Ralph Hammann

17.11.2017 Tine Hyllested Johannsen

Er de ti bud i krise?

Ny undersøgelse ser nærmere på briternes syn på de ti bud. Specielt buddene om forholdet til Gud har svære kår. ”Opslutningen omkring de ti bud følger den modsatte rækkefølge i forhold til Bibelen,” kommenterer lektor Hans Raun Iversen

Siden Moses fik de ti bud af Gud på toppen af Sinaj-bjerget, har budene været vigtige retningslinjer for den kristne levevis. Analyseinstituttet YouGov har spurgt briterne om, hvor vigtige de ti bud er i dag.”Du må ikke begå drab”, ”Du må ikke stjæle”, ”Du må ikke vidne falsk mod din næste” er de tre bud som flest af de adspurgte briter synes er vigtige principper at leve efter i det 21. århundrede. Det svarede hhv. 93%, 93% og 87% af alle de adspurgte.Buddene ”Du må ikke bryde et ægteskab”, ”Ær din far og din mor” og ”Du må ikke begære noget som helst af din næstes ejendom” viste sig også at være bud som briterne mener er vigtige i dag. Hhv. 73%, 69% og 61% af alle de adspurgte mente de var vigtigt.Lektor i praktisk teologi Hans Raun Iversen, som i øjeblikket er i færd med at undersøge den engelsk kirke, opdeler de ti bud i to: Gudsbudene og samfundsbudene. De seks overstående bud kalder han for samfundsbudene, fordi de kan relatere sig til samfundsforhold.De resterende fire bud ”Du må ikke lave gudebilleder og tilbede dem (fork. red.)”, ”Du må ikke bruge herren din Guds navn til løgn”, ”Du ikke må have andre guder end mig” og ”Husk sabbatsdagen og hold den hellig” kalder Hans Raun Iversen for Gudsbudene.Undersøgelsen viste, at der i dag er færre briter, der synes at de fire Gudsbud er vigtige i dag. Hans Raun Iversen forklarer:”I dag holder kristne, ligesom folk uden religion, ganske stærkt fast ved samfundsbudene. Derimod giver Gudsbudene kun mening for et mindretal, også blandt dem, der selv mener, at de er kristne. Særligt det absolutistiske, hvor der er én og kun én Gud giver meget lidt mening for flertallet.” At det kun er et mindretal af de kristne, som holder fast ved vigtigheden af gudsbudene, ses i de svar de adspurgte kristne gav. I undersøgelsen deltog både kristne og ikke-kristne. Ud af de 638 adspurgte kristne svarer kun 36%, at buddet om ikke at have andre guder er vigtigt i dag. 43% svarer, at det er et vigtigt bud, at du må ikke må tilbede og dyrke et andet gudebillede (hvor ”andet” blev beskrevet som statuetter eller symboler). 38% svarer, at buddet om, at man ikke må bruge Guds navn til løgn, er vigtigt. 31% svarer, at buddet om at holde søndagen hellig er vigtigt i dag.”Briternes opslutning omkring de ti bud følger den modsatte rækkefølge i forhold til Bibelens,” siger Hans Raun Iversen overordnet om undersøgelsens resultat.

Han forklarer, at de tre bud om forholdet til Gud står først i 2. Mosebog kapitel 20, fordi de er vigtigst. Dernæst følger buddene om helligdagen, og om at ære forældre. Til sidst er budene om mord, hor, tyveri, løgn og begær listet:

"I et traditionelt religiøst samfund, som det gamle Israel, regner man med, at forholdet til Gud sætter rammen omkring forholdet til næsten og samfundet. Derfor er de syv sidste bud en slags udmøntninger af de første."

”Ville danskernes svar følge samme mønster, hvis de blev spurgt? Ja, det vil jeg forvente, men man kan jo ikke vide det, før det er undersøgt! Der er store forskelle mellem Storbritannien og Danmark, særlig i forholdet til kirken. Men de grundlæggende religiøse holdninger eller ikke-religiøse holdninger plejer at være relativt ens,” siger Hans Raun Iversen afslutningsvis.--------------------------------------------------------------------------------

I alt blev 1680 kristne (både protestanter og katolikker) og ikke-kristne briter i alderen 18-65+ spurgt, hvilke af de ti bud, der stadig er vigtige principper at leve efter i dag. Til hvert af de ti bud kunne briterne vælge at svare enten ”stadig vigtigt at leve efter”, ”ikke længere vigtigt at leve efter” eller ”Ved det ikke”.Se undersøgelsen her: Most Brits think only six of the Ten Commandments are still important

Om Hans Raun Iversen

Hans Raun Iversen er lektor i Praktisk Teologi ved Københavns Universitet. Han har blandt andet skrevet og bidraget til en lang række fagbøger og artikler.