Årsberetning 2019. Foto: Carsten Lundager.
Pga. coronakrisen blev generalforsamlingen i 2020 afholdt skriftligt, ligesom også uddelingen af Bibelselskabets Pris er udskudt til senere på året. Billedet er fra generalsekretær Birgitte Stoklund Larsens fremlæggelse af årsberetning på repræsentantskabsmødet i 2019. Foto: Carsten Lundager.

28.05.2020 Pressemeddelelse

Et år i en ny bibeloversættelses tegn

Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen har fremlagt årsberetning for Bibelselskabets repræsentantskab. Hun ser tilbage på et år, der stod i bibeloversættelsens tegn

Bibelselskabets opgave er at udbrede kendskabet til Bibelen – og den opgave stod i centrum i 2019 med fokus på digitalisering, kommunikation og ikke mindst oversættelse med Bibelen 2020, der udkom i marts 2020.

En bibel, der skal nå sine læsere

I maj 2019 blev oversættelsesarbejdet afsluttet. Derfra gik det slag i slag med korrektur, sats og layout, med tryk og bogbinding, og oveni en lydbogsindlæsning af Bibelen 2020, den første samlede indlæsning af Bibelen på dansk. Birgitte Stoklund Larsen fortæller:

”Bibelen 2020 er ét stort formidlingsprojekt, hvor vi har tilstræbt at oversætte tanke for tanke, ikke ord for ord. Sådan har det været fra første færd: Målet har været en oversættelse for mennesker uden indgående kendskab til bibel og kristendom.”

I relation til dette lancerede Bibelselskabet i oktober 2019 en række online samtale-oplæg under de overordnede temaer ”Bibelen for begyndere”, ”Samtaler for livet” og ”Hånd og ånd”. Det var resultatet af et bibelpædagogisk udviklingsarbejde i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor en gruppe teologer arbejdede på, hvordan bibellæsning kan fornys. Birgitte Stoklund Larsen:

”Det er en vigtig ressource til at gøre Bibelen nærværende, også i vores tid, og vi kan konstatere, at tiltagene er blevet taget rigtig godt imod rundt omkring i Danmark.”

Bibelselskabet i Danmark og ude i verden

I 2019 udkom en række bøger på Bibelselskabets Forlag, som viser spændvidden i bibelformidlingen fra det, der må blive et historisk standardværk, Carsten Bach-Nielsens monografi Bibelen i Danmark, til den finurlige billed- og rimbog Guds ABC:

”Børn og bibelformidling er fortsat et opmærksomhedsområde, ligesom bibler til udsatte grupper er det, både her i Danmark og internationalt,” fortæller Birgitte Stoklund Larsen, der særligt fremhæver kampagnen ”Bibler til verdens børn”, der bl.a. var fokus for årets nytårskollekt.

”Vi har også gennem DMRU søgt og fået midler til tv-stationen Sat-7’s vigtige arbejde, denne gang særligt målrettet stationens arbejde for tros- og religionsfrihed og menneskerettigheder, som ligger godt i tråd med arbejdet for forfulgte kristne i øvrigt, som fortsat også er et prioriteret område for Bibelselskabets arbejde.”

Underskud efter tre år med overskud

Nettoresultatet for 2019 er et mindre underskud på 53.088 kr. Der er et fald i den samlede omsætning for forlag og bogcenter i forhold til 2018, hvilket bl.a. skyldes et mindre fald i bogsalget samt et salgskampagnearbejde for forsalg af Bibelen 2020, hvis omsætning først vil indgå i regnskabet for 2020.

Omsætning for indsamlingsaktiviteter ligger lidt over niveauet for 2018.

Læs hele Birgitte Stoklund Larsens årsberetning

Se årsregnskabet

Bibelen 2020

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-990-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.