Sjælesorg sektionsside - ny - vand bro
Mere end 1 million mennesker har været på kursus og blevet eksponeret for metoden, som nu også er implementeret i Danmark. Bibelselskabet introducerede metoden som et pilotprojekt tilbage i 2016. Siden er interessen blevet ved med at vokse. Foto: Les Kaner

05.05.2020 Synne Garff, international chef

Førstehjælp for sjælen med bøgernes bog

Bibelens fortællinger og storslåede poesi kombineret med enkle psykologiske greb flytter mennesker. Bibelsk sjælesorg er nu nået ud i de fleste verdenshjørner.

Det er efterhånden seks år siden, jeg stiftede bekendtskab med bibelsk sjælesorg. Siden er metoden via De Forenede Bibelselskaber blevet introduceret til stort set alle verdensdele og er blevet taget vel imod af kirkerne. Ikke så underligt: Hvert syvende menneske lider under psykologiske traumer; i nogle lande lider mere end hver anden. Ingen nation, ingen regering, ingen organisation kan alene påtage sig at hjælpe de millioner af mennesker, som lider under svære tab. Her har bibelsk sjælesorg vist sig at være et af de svar, som kirkerne har brug for fordi metoden er økumenisk, enkel, overskuelig, solidt forankret i Bibelen, psykologien og simpelthen har vist sig at kunne give fornyet livsmod.

Udrullet globalt

Bibelsk sjælesorg er førstehjælp for sjælen, der kan anvendes af såvel højtuddannede intellektuelle som af pastorale ildsjæle med hjertet på rette sted. Der er hovedcentre forskellige steder i verden. Det jordanske Bibelselskab er fx blevet hovedcenter for uddannelse af bibelsk sjælesorg for andre bibelselskabers medarbejdere i Mellemøsten. Det er dygtigt orkestreret af generalsekretær Munther Namat. Kirkeledere, præster, munke, nonner, lærere, apotekere m.fl. er blevet uddannet i bibelsk sjælesorg. Der er et enormt behov for at kunne hjælpe de mange traumeramte flygtninge, og den ambitiøse plan om hjælp udrulles med stor succes. Ligeledes er Bahrain ved at udvikle sig til et center, der kan servicere de øvrige Golflande.

Bibelsk sjælesorg er nået ud på de fleste kontinenter.
Bibelsk sjælesorg er nået ud på de fleste kontinenter. 109 lande har aktiviteter med bibelsk sjælesorg. Antallet af facilitatorer er vokset markant de sidste seks år. I dag er der over 12.000 facilitatorer, der kan afholde sorggrupper. Et par hundrede er desuden uddannet til at undervise i metoden.

Bibelsk sjælesorg er trosbaseret og giver kirkeledere bibelske og psykologiske redskaber, så de kan hjælpe deres traumatiserede menigheder. Metoden arbejder med sorggrupper, anvender et enkelt kompendium, og forskning har underbygget, at bibelsk sjælesorg kan forløse traumer og styrke den enkelte i fællesskabet.

Det er mit indtryk, at Bibelens fortællinger og storslåede poesi er vigtige spejl, der også kan skabe en velgørende distance til den enkeltes lidelse og give plads til håbet og troen på frelse igennem Jesus Kristus. Der inddrages case stories, sang, bøn, rollespil, psykoedukation, kunst- og musikterapi, betroelse, lytteøvelser og bibelstudier.

Det er mit indtryk, at Bibelens fortællinger og storslåede poesi er vigtige spejl, der også kan skabe en velgørende distance til den enkeltes lidelse og give plads til håbet og troen på frelse igennem Jesus Kristus.

Bibelsk sjælesorg klæder kirkeledere på, så de kan blive bedre til at håndtere traumer og tabuer. Metoden er udviklet af kirkeledere, psykiatere, psykologer og bibelkyndige i erkendelsen af, at troen kan være en kilde til lindring. Traumeforskere, psykologer og bibelkyndige arbejder hele tiden på at opjustere, analysere, forbedre og udvikle materialet. Senest er man begyndt at afholde sorggrupper online. Psykologerne er stadig i en testfase og vil i den kommende tid indsamle viden og erfaring. Der er selvfølgelig begrænsninger, når man ikke kan mødes fysisk.

Diskussioner på to-mandshånd og i grupper kan heller ikke være helt så dynamiske, men det kan også have sine fordele at mødes digitalt. Nogle er mere frimodige og har lettere ved at dele voldsomme erfaringer, når det kan ske bag en skærm. De første meldinger er overraskende positive, men feltet skal udforskes.

Voksende interesse i Danmark

Mere end 1 million traumatiserede har været på kursus og blevet eksponeret for metoden, som nu også er implementeret i Danmark. Bibelselskabet introducerede metoden som et pilotprojekt tilbage i 2016. Siden er interessen blevet ved med at vokse. Mere end 150 præster og professionelle omsorgsgivere har været på kursus og workshops. Nogle er blevet inspireret til at bruge enkelte dele af materialet, mens andre præster nu selv afholder sorggrupper - enkelte har været udsendt af Bibelselskabet for at undervise i udlandet sammen med psykologer fra trauma Healing Institute.

Når et land rammes af naturkatastrofe, krig, eller når verden rammes af en pandemi søger mennesker trøst hos Gud, og efterspørgslen på bibler og sjælesorg stiger, selv i lande, som før krisen betragtede sig selv som delvist sekulære.

Mere end 1000 danskere har stiftet bekendtskab med bibelsk sjælesorg igennem foredrag, og læsere af kvartalsbladet Bibelen og Verden er løbende blevet orienteret om udviklingen. Da et uge-kursus for nylig blev slået op i samarbejde med præsternes efteruddannelse, FUV, i Løgumkloster, blev det hurtigt overtegnet, så vi valgte at udbyde et kursus mere i 2021. Sundhedssektoren har også vist interesse, flere hospitalspræster har efterhånden gjort sig gode erfaringer med materialet, så set i lyset af coronakrisen er der også her nye perspektiver, der kan udforskes.

Når et land rammes af naturkatastrofe, krig, eller når verden rammes af en pandemi søger mennesker trøst hos Gud, og efterspørgslen på bibler og sjælesorg stiger, selv i lande, som før krisen betragtede sig selv som delvist sekulære. Det er Bibelselskabets globale erfaring, og derfor peger alt på, at behovet for trøst og traumebearbejdelse blot vil stige i de kommende år. Vi arbejder for at kunne imødekomme behovet om førstehjælp for sjælen.

Graf: Flere lande har fået bibelsk sjælesorg

19 nye lande med bibelsk sjælesorg

I 2019 fik blandt andre Botswana, Bulgarien, Den Dominikanske republik, Østtimor, grønland, Kuwait, Kirgisistan, Paraguay og Tajikistan bibelsk sjælesorg-kompendiet kontekstualiseret og oversat.

Kompendiet er nu til rådighed på 138 sprog. Ud over det klassiske materiale findes der også tv-baserede udgaver samt en udgave, der udfolder de bibelske tekster mere.

Læs mere om bibelsk sjælesorg