Bibelsk sjælesorg

Tab har mange former. Det kan handle om dødsfald, sygdom, ulykke, stress, moralsk skade eller skilsmisse. Når et menneske rammes på livet, vil eksistentielle og religiøse spørgsmål ofte melde sig. Troen kan være et aktiv, der gør, at man kommer lettere igennem en krise. Bibelsk sjælesorg inddrager de største fortællinger, som tabet kan spejles i. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner.

Du kan støtte på MobilePay 62903 med teksten "Bibelsk sjælesorg" eller vælge, hvordan du vil støtte herunder.

Bibelsk sjælesorg i Danmark

Metoden bibelsk sjælesorg er afprøvet af og eksponeret for langt over en million mennesker, og undervisningsmaterialet foreligger på end 150 sprog. Nu også på dansk. Helingsprocessen foregår nemlig bedst på den traumatiseredes eget sprog. I Danmark bruges metoden både af præster og psykologer.

Kurser i bibelsk sjælesorg udbydes af Bibelselskabet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Grundkurset giver mulighed for certificering - der afsluttes med en lille test samt en praktisk øvelse. Der udbydes desuden et opfølgende 2-dages-kursus, når man har praktiseret to grupper.