Gudstjeneste - kirkegængere. Foto: Shutterstock.
Hvad gør et mere nutidigt sprog ved den enkelte og gudstjenesten? Det er folkekirken i Voldum-Rud i gang med at undersøge. Foto: Shutterstock.

26.10.2021 Af Thomas Godsk Larsen

Folkekirke opdaterer kirkens sprog

Frem til adventen i 2022 vil kirkegængerne i Voldum og Rud kirker ved Randers kunne lytte til evangeliet i Bibelen 2020’s ordlyd. ”Forsøgsperioden skal afdække, hvad et mere nutidigt sprog gør ved den enkelte og gudstjenesten,” siger sognepræst René Høeg.

Bibelen 2020 er en meningsbaseret oversættelse af Bibelen med vægt på flow og forståelighed. Oversætterne bag Bibelen 2020 har arbejdet meget med mundtlighed, og den nudanske oversættelse er af mange blevet rost for at være til at forstå og god at læse op af.

Flere biskopper har givet tilladelse til, at oversættelsen kan bruges i en gudstjenestelig sammenhæng. Nogle præster har derfor efterspurgt en oplæsningsvenlig udgave af kirkeårets læsninger fra Bibelen 2020. Det er dette ønske, Bibelselskabet med en udgivelse over to bind imødekommer.

Sidste år udkom læsningerne til kirkeårets første tekstrække. Den 4. november udkommer læsningerne til anden tekstrække.

I Voldum og Rud kirker har man fået tilladelse til at bruge Bibelen 2020 ved gudstjenester og kirkelige handlinger frem til adventen 2022. Undervejs vil menighedsråd drøfte, hvad den nye ordlyd betyder for forståelsen og for gudstjenesterne. Der er også ideer om at lave et bibelværksted i sognet for at give flere mulighed for at fordybe sig i de bibelske tekster.

På kirkens hjemmeside fortæller sognepræst René Høeg, at han og menighedsrådet er optaget af at afsøge, om Bibelen 2020 åbner for en større forståelse af fortællingerne:

”Jeg kan ikke vide det, men jeg har en fornemmelse af, at nogle kirkegængere ind imellem ikke får dybden i for eksempel en evangelietekst med, idet der optræder begreber og ord, som ikke længere er en del af en gennemsnitsdanskers ordforråd. Og derfor skal forsøgsperioden her afdække, hvad et mere nutidigt sprog gør ved den enkelte og gudstjenesten som sådan,” siger han.

Forsøgsperioden har allerede været i gang siden december 2020, men projektet fik startvanskeligheder på grund af corona-nedlukningen. Det er heldigvis anderledes nu, og René Høeg får nu flere tilbagemeldinger i kirkedøren. 

René Høeg
René Høeg er sognepræst i Voldum og Rud Kirker.

Menighedsrådsmedlem og kirkegænger i Voldum Kirke, Anne Hornbæk Thomsen, er en af dem, der er begejstret for Bibelen 2020 som tekstforlæg i gudstjenesten:

”Jeg var fortaler for forsøget fra starten af – og jeg er virkelig ikke blevet skuffet. For mig præsenterer de bibelske teksters mening sig på en helt ny måde. Bibelen åbner sig mere op, fordi det er et nutidigt sprog. Og det giver en anden dybde, at man forstår teksterne bedre. Der er ord, som jeg måske havde en fornemmelse af, hvad betød før – men nu står deres betydning klarere frem. Jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor stor en forskel Bibelen 2020’s ordlyd gør i gudstjenesten.”

Anne Hornbæk Thomsen håber også, at en mere moderne sprogdragt på Bibelens tekster kan invitere flere indenfor i kirken:

Anne Hornbæk Thomsen
Menighedsrådsmedlem Anne Hornbæk Thomsen.

”Nu er jeg selv, hvad man nok godt kan kalde kirkevant. Men jeg tænker virkelig, at her er der mulighed for, at flere kan opleve, at det slet ikke er så uforståeligt, det, der foregår i kirken. Tekstlæsningerne fra Bibelen 2020 kan, håber jeg, få flere i kirke – eller i hvert fald give dem, der kommer, en bedre oplevelse af teksterne. Jeg ser et stort potentiale.”

Kirkeårets læsninger fra Bibelen 2020, Anden række

Tekstrækken samlet i oplæsningsvenligt format
Kirkeårets læsninger fra Bibelen 2020, 2. række
349,95

Sidetal: 264 sider
Indbinding: indbundet, lærred
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-235-3
Mål: 13,4 x 20,5 cm.
Andet: med læsebånd