Q&A. Foto: Shutterstock.

11.10.2019 Bibelselskabet

Spørgsmål og svar om Bibelen 2020

Hvorfor skal vi have en ny bibeloversættelse? Og hvordan er den blevet til? Denne side vil løbende blive opdateret med spørgsmål og svar om Bibelen 2020 – hele Danmarks nye bibel

Har du selv et spørgsmål om Bibelen 2020? Så send os en e-mail på mail@bibelselskabet.dk

Er Israel udeladt i den nye bibeloversættelse, Bibelen 2020?

Nej, i Bibelen 2020 står der ”Israel” og ”israelitterne” mere end 2000 gange.

Læs mere om Bibelen 2020 og Israel her

Har I udeladt ”jøderne” i Bibelen 2020?

Nej, der står ”jøde”, ”jødisk” og ”jøderne” mere end 500 gange i Bibelen 2020

Fx: Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes var konge. En dag kom der en gruppe stjernetydere fra Østen til Jerusalem og spurgte: »Hvor er det barn, som er født til at være jødernes konge? Vi har set hans stjerne stå op i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham.« (Matthæusevangeliet 2,1-2, Bibelen 2020)

Gud lovede, at han ville vælge en mand blandt Davids efterkommere til at frelse det jødiske folk, og det har han gjort nu, nemlig Jesus. (Apostlenes Gerninger 13,22, Bibelen 2020)

Hvorfor står der kun ”Israel” én gang i Den Nye Aftale (Det Nye Testamente på nudansk) i Bibelen 2020?

I Den Nye Aftale har man valgt at oversætte ”Israel” med fx ”det jødiske folk”, ”jøderne” eller ”folket”. Når der i den græske tekst står ”Israel”, så er det ikke et land ved navn ”Israel”, der henvises til, men derimod det folk, som Gud har et særligt forhold til – Jakobs efterkommere. Men for den sekulariserede læser, som ikke kender Bibelen særlig godt, vil ”Israel” kun lyde som et land og ikke som folket. Derfor er ”Israel” oversat fra den græske tekst på andre måder, så man kan forstå, at det henviser til det jødiske folk.

Fx: Da Jesus så Natanael komme, sagde han: »Der har vi et menneske, man kan stole på, en værdig repræsentant for Guds udvalgte folk.« (Johannesevangeliet 1,47, Bibelen 2020)

Om dette oversættelsesvalg siger tidligere overrabbiner Bent Melchior:

”På Jesu tid hed området ikke Israel, men Judæa. Når vi bliver kaldt jøder i dag, er det fordi, vi kommer fra Judæa og ikke fra Israel. Så på det punkt vil jeg sige, at det kan være en god korrektion, for der er ikke tale om en geografisk betegnelse, når Israel nævnes i Bibelen,” udtaler Bent Melchior til Kristeligt Dagblad (20. april 2020).

Er der også sket noget med "Israel" i Det Gamle Testamente i Bibelen 2020

I Den Gamle Aftale (Det Gamle Testamente på nudansk) står der Israel eller israelitterne flere tusinde gange og ”Israel” er stadig det navn, som patriarken Jakob får efter sin natlige brydekamp med Gud i Første Mosebog.

Fx: »Du skal ikke længere hedde Jakob,« sagde manden. »Fra nu af skal du hedde Israel, for dig kan man ikke vinde over, hverken når du kæmper med Gud eller med mennesker.« Manden kaldte ham Israel, fordi det betyder ’Gud kæmper’. (Første Mosebog 32,29, Bibelen 2020)

”Israel” og ”israelitterne” er stadig navnet på det folk, som patriarken Jakob bliver stamfar til gennem sine 12 sønner.

Fx:

Israel skal leve i sikkerhed,
jeres hjem er trygt og rigt.
På markerne er der korn og vin,
og duggen falder fra oven.
Ingen er bedre stillet end israelitterne!
Hvilke andre folk har en beskytter som Gud?

(Femte Mosebog 33,28-29, Bibelen 2020)

Det komplicerede er, at Israel i Det Gamle Testamente også er betegnelsen på det ene af de to riger, der opstår efter kong Salomons død: Det nordlige rige fik navnet Israel og den sydlige del fik navnet Juda. De to riger hedder i Bibelen 2020 Nordriget og Sydriget, en klassisk betegnelse i bibelkundskab for at undgå forvirring.

Hvad er en nudansk bibeloversættelse?

En nudansk bibeloversættelse er en oversættelse af den hebraiske og græske grundtekst til et enkelt og ligefremt sprog, som man umiddelbart kan forstå, også selv om man ikke er fortrolig med kirkens og Bibelens sprog.

Bibelen 2020 er ikke, på samme måde som en autoriseret bibeloversættelse, forpligtet på den kirkelige sprogbrug og salmetradition. Den forsøger i stedet at gengive meningen i grundteksterne ved hjælp af ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på nudansk.

Hvorfor skal jeg læse Bibelen 2020?

Bibelen 2020 er, med sit mundrette, nutidige sprog, et godt sted at starte for alle, der ikke er vant til at læse religiøse tekster og ikke er fortrolig med kirkens og Bibelens sprog. Også dem, der kender teksterne, vil opleve dem på en helt ny måde og måske opdage nuancer, de aldrig før har set.

I vores Bibelen 2020-univers på hjemmesiden kan man få inspiration til, hvor man kan starte sin bibellæsning. Læs mere her.

Bibelen 2020 egner sig også godt til oplæsning og højtlæsning; en tradition, der i øvrigt går helt tilbage til bibelsk tid, hvor store dele af teksterne fra Det Gamle Testamente blev lært udenad og fortalt fra mund til mund.

Hvordan udkommer Bibelen 2020?

Bibelen 2020 udkommer både som fysisk bog, e-bog og lydbog. Bibelen 2020 udkommer den 20. marts 2020, men allerede i løbet af efteråret 2019 udkom dele af lydbogen. I vores Bibelen 2020-univers kan du læse uddrag fra den nye oversættelse.

Hvorfor skal vi have en nudansk bibeloversættelse?

Idéen om at lave en samlet nudansk bibel opstod allerede i kølvandet på 1992-oversættelsen med ønsket om en mere lettilgængelig bibeloversættelse, sådan som man også mange andre steder i verden har en contemporary version.

I årene efter indledtes arbejdet med at oversætte Det Nye Testamente til nudansk, og i 2007 udkom så Den Nye Aftale. Herefter var det Det Gamle Testamentes tur.

Nyoversættelsen af Det Gamle Testamente på nudansk har været i gang siden 2013. I 2014 udkom Begyndelsen og Tænkeren – Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk. Dommerbogen, Daniels Bog og Jonas’ Bog udkom på nudansk i 2016, mens Jobs Bog og Salmernes Bog på nudansk udkom i 2017.

Med Bibelen 2020 udkommer en samlet oversættelse af hele Det Gamle Testamente på nudansk med en revideret udgave af Den Nye Aftale. Idéen om en samlet nudansk bibel er blevet til virkelighed.

Hvordan er Bibelen 2020 blevet til?

Oversættelsesarbejdet er forløbet på den måde, at hvert skrift i Det Gamle Testamente er blevet oversat af en hebraiskkyndig teolog og gennemarbejdet sprogligt af en danskkyndig, hvorefter en redaktion har sikret den sproglige røde tråd gennem hele Det Gamle Testamente. Endelig er Den Nye Aftale blevet nyredigeret.

På hjemmesiden www.bibelen2020.dk kan du læse mere om arbejdet og oversættelsen og booke foredragsholdere, der på forskellig vis har været involveret i at lave Bibelen 2020.

Hvorfor er Bibelen 2020 ikke autoriseret?

Den danske bibeloversættelse fra 1992 er autoriseret. Det betyder, at den er officielt godkendt til brug i gudstjenesten i den danske folkekirke. Desuden anvendes den bredt af andre kristne kirker og menigheder. Den kan derfor også kaldes den officielle danske oversættelse af Bibelen.

En nudansk bibeloversættelse som Bibelen 2020 er noget andet end en autoriseret oversættelse. Til en autoriseret oversættelse hører formelle høringsrunder og andet, og det har vi ikke haft i denne omgang – men vi har inddraget læserne via en lang række læsegrupper og har haft fuldstændig lige så kompetente oversættere, som man ville have til en autoriseret version.

En nudansk oversættelse tjener et andet formål end en autoriseret oversættelse: Den skal invitere især nye læsere til at give sig i kast med Bibelen. Den har fokus på at vælge ord, alle forstår, og er måske ikke lige så forpligtet på at tale det ’kirkesprog’, som kendetegner en autoriseret bibeloversættelse.

Hvorfor er det vigtigt at oversætte igen?

Sproget forandrer sig hele tiden, og derfor har vi med års mellemrum brug for at oversætte Bibelen igen. Ord skifter betydning, måske erstatter nogen udtryk andre. Læs mere om, hvorfor vi oversætter.

Hvorfor er Bibelen vigtig i dag?

Uanset, om man læser Bibelen som kristen, som ateist eller som noget helt tredje, er Bibelens kulturelle betydning enorm. Vi kender dens fortællinger, og Bibelen har påvirket vores sprog med ord og faste vendinger. Og så er den det afgørende trosskrift for verdens næste 2 milliarder kristne. Så Bibelen er vigtig i dag, både for kristne, for dem, der vil forstå Bibelens verden, vores kultur og kristendommen.

Er der engle i Bibelen 2020?

Engle, budbringere, udsendinge … kært barn har mange navne. Men hvad hedder de i Bibelen 2020?

Læs svaret her

Hvad hedder Gud i Bibelen 2020?

At oversætte Gud er ikke nogen simpel øvelse. Det er en øvelse, der er præget af mange valg og gæt. Så hvordan er opgaven løst i Bibelen 2020

Læs svaret her

Er ordet velsignelse med i Bibelen 2020?

Ja, ordet velsignelse er tilbage.

Læs en uddybning her

Hvad hedder ’spedalsk’ i Bibelen 2020?

Ordet ’spedalsk’ optræder i alt 22 gange i den autoriserede bibeloversættelse: 12 gange i Det Gamle Testamente, og 10 gange i Det Nye Testamente.

I Bibelen 2020 oversættes ’spedalsk’ alle 22 steder til ’hudsygdom’ og ’spedalske’ til nogen, der har en hudsygdom. I Tredje Mosebog, kapitel 13, omtales en særlig lov om hudsygdom, og i Bibelen 2020 siger Gud her til Moses og Aron:

”Hvis man får en hævelse, et udslæt eller en hvid plet på huden, der tyder på en hudsygdom, så skal man tilses af Aron eller en anden af præsterne.”

’Hudsygdom’ er valgt som et mere nudansk synonym med det, der i den autoriserede oversættelse kaldes ’spedalskhed’. Faktisk angiver ordforklaringen i 1992-oversættelsen følgende: ”Der er i Bibelen næppe tale om den sidenhen så kendte sygdom (lepra), men om et ondartet udslæt”. Det har Bibelen 2020 således taget til sig og oversætter efter. I Tredje Mosebog, kapitel 14, er der også en beskrivelse af takofferet, når man var blevet helbredt for sygdommen. Den sygdom, som vi kender som spedalskhed i dag, blev man ikke helbredt for før antibiotikaen.

I Bibelen er det afgørende, at dem, der har hudsygdommen, anses som værende kultisk urene, og at de som konsekvens heraf udelukkes fra det sociale fællesskab. Så når Jesus i Bibelen helbreder mennesker for deres hudsygdom, for eksempel i Matthæusevangeliet 8,1-4, er det netop for at genintroducere dem i det sociale fællesskab, eventuelt efter de er blevet undersøgt af præsten og har bragt en offergave.

Hvorfor står der ikke "synd" i Bibelen 2020?

Læs svaret her

Hvorfor er "ære" blevet til "respekt i de ti bud?

Læs svaret her

Bliver Boaz forført af Ruth i Bibelen 2020?

Oversættelsen af Ruths Bog i Bibelen 2020 har vakt en vis uro. Men som så ofte før viser det sig, at intet menneskeligt er Det Gamle Testamente fremmed.

Læs svaret her

Der er en fejl i Salmernes Bog 88,19. Hvad er den korrekte ordlyd?

Download retteblad her

Bibelen 2020

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-210-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Udgave: 2. udgave
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.