Bent Meier Sørensen. Foto: Kristian Ridder-Nielsen.
”Jeg tror, vi vil opleve en øget efterspørgsel på Bibelen i de kommende år. Folk søger noget, der kan give retning i livet, noget, man kan gå i dialog med på skuldrene af en tradition.” Foto: Kristian Ridder-Nielsen.

26.05.2021 Af Thomas Godsk Larsen

Forsker i ledelse og teologi er nyt medlem af Bibelselskabets bestyrelse

Bent Meier Sørensen, ph.d. og professor ved CBS i København, er trådt ind i Bibelselskabets bestyrelse. Han oplever en stigende interesse for bibel og teologi og ser frem til at styrke dialogen med nye bibellæsere

Bent Meier Sørensen er blevet valgt som nyt medlem af Bibelselskabets bestyrelse ved Bibelselskabets repræsentantskabsmøde den 20. maj. Han underviser og forsker til dagligt på CBS i København, blandt andet i krydsfeltet mellem teologi og ledelse:

”Jeg oplever en stigende interesse for, hvordan teologien kan spille en rolle ind i vores ledelses- og organisationstænkning, men også på ny i vores samfund. Den kristne teologi er kommet ud af Anders Fogh Rasmussens privatisering af troen, og religiøse standpunkter er blevet mere relevante i det offentlige rum. Spørgsmålet, vi skal forholde os til, er nu, hvordan de skal være relevante.”

Bent Meier Sørensen mener, Bibelselskabet har en aktiv rolle at spille, og han glæder sig til at være med til at styrke dialogen med så vel ’professionelle’ bibelbrugere, ’hverdagsbrugere’ som dem, der endnu ikke kender Bibelen:

”Jeg tror, vi vil opleve en øget efterspørgsel på Bibelen i de kommende år. Folk søger noget, der kan give retning i livet, noget, man kan gå i dialog med på skuldrene af en tradition. Bibelen kan tilbyde en forståelse af tilværelsen til sine læsere, hvad enten det er enkeltpersoner, menigheder eller trossamfund. Den kan være en autoritet, men uden at være autoritær. Den kan tilbyde sig som dialogpartner, ligesom også vi i Bibelselskabet skal turde indgå i en stadig dialog.”

En vigtig nøgle til den fortsatte dialog er bibeloversættelse, mener Bent Meier Sørensen:

”Selv er jeg nok lidt reaktionær og konservativ med hensyn til bibeloversættelser, min egen konfirmationsbibel er den fra 1931/1948. Men det skal andre bestemt ikke lide under! Vi skal blive ved med at oversætte Bibelen på ny, så flere kan finde vej ind i dens verden. Det er helt afgørende, at vi sørger for, at Bibelen er tilgængelig i et mundret og nutidigt sprog – at der slet og ret er let adgang til Bibelen, så den bliver en naturlig del af den fælles samtale, vi har med hinanden. Dét arbejde ser jeg frem til at blive en del af.”

Om Bent Meier Sørensen
Bent Meier Sørensen er professor i ledelse, filosofi og psykologi og forsker i den teologiske forståelse af ledelse og organisation. Han skriver i Kristeligt Dagblad og Berlingske og har bl.a. udgivet bogen ”Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid” på Kristeligt Dagblads Forlag. Bent Meier Sørensen er gift med teolog og politiker Ida Auken, og sammen har de to sønner.