Sys Bjerre. Foto: Lizette Mikkelsen/Bibelselskabet.
Sys Bjerre har genfortolket en tekst fra Prædikerens Bog i hendes sang Krig og fest. Foto: Lizette Mikkelsen/Bibelselskabet.

Preben Medom Hansen

Fra bibeltekst til sangtekst - Sys Bjerre's "Krig og fest"

Sys Bjerres sang er inspireret af Prædikerens Bog kap. 3 vers 1-17. Læs om hvordan bibeltekst og sangtekst hænger sammen.

Nedenstående iagttagelser og refleksioner er tænkt som inspiration til undervisningen.

Forlægget for Krig og fest er ikke hele Prædikerens Bog, men kun kapitel 3,1-17.

Modsætningspar

Bibeltekstens vers 2-8 er opbygget som en række modsætningspar efter skabelonen ”En tid til at fødes, en tid til at dø”. Sangen Krig og fest indledes også med modsætningspar. Men hvor modsætningerne i bibelteksten er udsagnsord – at fødes, at dø osv. – så bruger Sys Bjerre udelukkende navnord som krig og fest. Hun bruger også ”skæve modsætninger” og undgår dermed klicheer og faste vendinger. Krig/fest i stedet for krig/fred eller hverdag/fest. Eller hungernød/crosstrainere hvor det forfærdelige og det banale sættes ved siden af hinanden. En anden forskel er, at sangteksten slet ikke bruger ”en tid til..” formuleringen. Men forskellene til trods, så tegner både bibeltekst og sangtekst med deres brug af modsætningspar et billede af en mangfoldig og uoverskuelig verden, hvor stort og småt, godt og ondt er blandet grundigt sammen. En verden mennesket som mennesket har svært ved at forstå og finde mening i.

Sangtekst: "og jeg ved ikke rigtig noget"
Bibeltekst: "han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør."

Gud eller kæreste?

Gud nævnes flere gange i Bibelteksten, men slet ikke i sangteksten. Sys Bjerre forklarer hvorfor, hun har valgt ikke at skrive Gud direkte ind i teksten:

”Jeg synes, det skal være op til den, der hører sangen at fortolke den. Jeg kan godt lide, når tingene ikke er så eksplicitte. Jeg synes, der ligger en tynd film med Vorherre udover teksten,” fortæller Sys Bjerre. 
”Men det kan være, der er nogen, som hører sangen og slet ikke tænker det samme. Man kan godt høre den uden at vide, at den er skrevet ud fra en bibeltekst. Det er også en af de ting, Bibelen kan. Den kan læses på mange måder.”

Sys Bjerre sang er henvendt til en ”dig” – en livspartner, som man umiddelbart tænker som en kæreste. Men det kunne også være en ven eller måske et barn. Kunne ”dig” også være Gud? Der er ikke noget i formuleringerne, der umuliggør denne tolkning, - men sangens tone og sprogbrug gør, at det ikke virker oplagt at forstå ”dig´et” som Gud.

Forholdet til kæresten/livsvennen er i sangen holdepunktet og glædens sted midt i livets mangfoldige kaos af godt og ondt. Parallellen i bibelteksten er v. 12 og 13 der handler om at være glad, finde lykken og nyde frugten af sit slid.

Det er godt og nødvendigt at finde et holdepunkt og noget at glædes ved i en kaotisk, mangfoldig og uforståelig verden!  Den pointe er tydelig i både bibelforlæg og sangtekst.

fandt jeg hen til dig

de sekunder det tager
at være i live er dem vi har
og vi to om nogen ved
det går op og ned

at der er krig og fest 
og der vil altid være krig og fest
at der er krig og fest
og måske er det sådan vi fungerer bedst

der er krig og fest
og der har altid været krig og fest
ja der er krig og fest
men måske er det sådan det fungerer bedst

der er gode dage og dumme dage

Læs mere

Brug Krig og fest i undervisningen

Bag om Prædikerens Bog