Synne Garff i Swaziland. Foto: Adam Garff.
Synne Garff (tv) har rejst i verdens brændpunkter og har været viden til megen lidelse. Her foto fra en rejse til Swaziland, hvor mange er ramt af hiv. Foto: Adam Garff.

30.10.2018 Af Alex Kjær

At genvinde livsmodet

International chef Synne Garff har skrevet en bog om bibelsk sjælesorg blandt traumeramte i verdens kriseområder. Det er samtidig en personlig fortælling om hendes eget sekundære trauma

Synne Garff er kendt af mange danskere fra sin tid som studievært hos TV2 og Danmarks Radio. Mere ukendt for de fleste er nok, at hun som ung alvorligt overvejede at læse teologi og blive præst. For et par år siden lykkedes det for den 50-årige internationale chef hos Bibelselskabet via teologiske tillægsstudier at blive ordineret og ansat som ulønnet hjælpepræst ved vestkysten. Det stod ellers ikke skrevet i stjernerne. Hendes forældre var på ingen måde kirkefolk, og i stedet for teologi valgte hun at læse italiensk på universitetet. Dog valgte hun at blive gift med en teolog og blev også døbt, da hun var i begyndelsen af tyverne og fik det første af sine fire børn.

I 2011 blev hun ansat ved Bibelselskabet efter at have skrevet en børnebibel og være blevet grebet af de bibelske fortællinger. To år efter sin ansættelse var hun som international chef på rejse til Jordan, og her skete noget afgørende.

– I 2013 var flygtningekrisen på et højdepunkt, og jeg rejste til Jordan for at få en forståelse af, hvad det her handlede om. Flygtningene kom fra Syrien og Irak, og jeg var rystet over at møde mennesker med så massive tab.

Ramt

Synne Garff fandt senere ud af, at hun var blevet sekundært traumatiseret af at lægge øre til de brutale historier. Hun søgte derfor efter noget, som i første omgang kunne hjælpe de personer, hun havde mødt, dernæst kunne hjælpe hende selv.

– Verdens 148 bibelselskaber har et ret stærkt netværk, og vi kender hinanden relativt godt. Derfor fandt jeg ud af, at der findes et undervisningsmateriale, der hedder bibelsk sjælesorg, som kan hjælpe traumatiserede med at genvinde livsmodet.

I begyndelsen var den internationale chef dog skeptisk. Materialet, der er udviklet af amerikanere bosiddende i Afrika, indeholder både psykologi og teologi og bruger bibelske fortællinger som en vej til at få sjælefred. Det lød næsten for godt til at være sandt.

– Derfor blev jeg nødt til at forstå, hvordan det kunne lade sig gøre. Den korte forklaring er, at det er troen og Bibelens fortællinger, der er med til at ændre og forandre menneskers liv til det bedre. Det kunne jeg ikke forstå med min forstand, men det gjorde mig nysgerrig.

Samtidig havde hun opmærksomheden på sit eget traume for at finde ud af, hvordan hun kunne bearbejde det. På den måde blev det en dobbeltbevægelse, selv om hendes egen historie er et lille spor i fortællingen.

– Først og fremmest vil jeg i bogen gerne give stemme til nogle af de skæbner, jeg har mødt i konfliktområder, og ikke mindst vise, hvordan fortællingen om Jesu liv, død og opstandelse har været med til at omskrive deres fortælling. Der sker nemlig typisk det, når man traumatiseres, at man installeres i rollen som offer. Hvordan kommer man ud af den?

Synne Garff fik mulighed for at studere metoden i et fængsel i Nairobi i Kenya. Et fængsel for kvindelige forbrydere. Her var hun med til en session i bibelsk sjælesorg og interviewede kvinderne bagefter. Det karakteristiske var, at de havde fået fred i sindet. De var en del af en gruppe, og der var et stærkt sammenhold i gruppen, som mødtes med en præst udefra.

– Hvordan kommer man overens med nogle af de forfærdelige ting, man har gjort mod andre, eller som er blevet gjort mod en? I bogen skriver jeg om et konkret møde med en kvinde, som var opfyldt af vrede over sin skæbne, over at hun var i fængsel på ubestemt tid, og at hendes børn var alene ude i slummen. Igennem de måneder, hvor hun deltog i sessionerne, oplevede hun en ubegribelig lettelse: Vreden forsvandt. Fortællingerne om Jesus blev en fortolkningsnøgle til verden, der gav hende nyt livsmod og en erfaring med Gud som en kærlig og livsfornyende magt.

Salmer sætter ord på lidelsen

Konkret består bibelsk sjælesorg af fem-ti moduler af tre-fire timers varighed. Man tager hver gang udgangspunkt i en case, som man kan spejle sig i. Derudover er der bibelcitater og bibelhistorier til diskussion i plenum og på tomandshånd. Der er psykoedukation om sorg og traumer, så man bliver klogere på det, man er ramt af. Undervisningen leder frem til refleksioner over tilgivelse og forsoning.

Undervejs skrives der også klagesalmer. Netop de gammeltestamentlige klagesalmer har vist sig at være betydningsfulde i sorgprocessen, fordi de har et sprog for lidelsen, som man kan spejle sig i. Når man selv skriver en klagesalme, får man så sat ord på det, som tynger.

– Det er ikke nyt at nedfælde sine tanker på papir i et forsøg på at få styr på kaos. Det benytter psykologer sig også af. Men at inddrage klagesalmerne er anderledes og virkningsfuldt, forklarer Synne Garff.

– Mange danske psykologer og psykiatere inddrager ikke troen i deres behandling. Og her er det vigtigt at slå fast, at bibelsk sjælesorg ikke er en erstatning for psykologer og psykiatere, men et supplement, en slags udvidet sorggruppe. Erfaringen viser, at kan man gå ind i Bibelens fortællinger og troens rum, så kan der ske ting, som mennesker ikke troede muligt. De kan flyttes.

Synne Garff blev så fascineret af metoden og dens evne til at skabe forandring, at hun uddannede sig til underviser i bibelsk sjælesorg.

– Metoden forudsætter, at man har en religiøs åre, og her viser det sig, at hos langt de fleste traumatiserede mennesker melder de religiøse spørgsmål sig. Metoden er udviklet for kristne og har Bibelen som klangbund. Men jeg ved, at muslimer interesserer sig for, hvad metoden kan.

Dialogen er vigtig

Synne Garff har oplevet møder på tværs af religioner som meget værdifulde, fordi kristne menigheder i mange kriseområder ofte er i mindretal. Derfor er det vigtigt at etablere en dialog med andre trossamfund, og på et højere plan er det også vigtigt at vise, at religioner kan være med til at skabe løsninger. Især i en tid, hvor religioner også anklages for det modsatte.

Efter mødet med de indsatte i fængslet i Nairobi tog hun videre rundt i verden som en slags opdagelsesrejsende for at studere materialet i bibelsk sjælesorg hos hiv-ramte i Swaziland, på traumekonferencer, blandt flygtninge i Libanon, Uganda og hos kirkeledere.

– En af styrkerne ved materialet er, at det er et overskueligt, kompakt program med få moduler. Det betyder ikke, at alt bliver fikset. Men det kan være med til at sætte ord på de forfærdelige oplevelser, som ellers æder sjæle op. Og menighedsfællesskabet løfter og giver tillid til, at det, man ikke selv kan bære, trygt kan overlades til Gud.

Igen og igen har Synne Garff set, at mennesker oplever, at Gud er med dem i deres lidelser. Blandt andet derfor valgte hun at kalde sin bog Når Gud bøjer sig.

– Jeg vil give stemme til udsatte mennesker, som har haft de her livgivende erfaringer. I håbet om, at det kan inspirere andre og måske gøre læseren mindre fordomsfuld over for det religiøse.

I forbindelse med hendes undersøgelse af bibelsk sjælesorg har der været afholdt kurser for danske præster, og Bibelselskabet har oprettet en temaside, som handler om metoden. Interessen for programmet er stor, og senest har en psykolog med egen praksis taget ud-dannelsen. Jeg har skrevet på bogen i flere år og ville egentlig helst have holdt fokus på de andres historie. Det er vanskeligt og grænsebrydende at fortælle om sine egne religiøse oplevelser, men jeg må jo erkende, at metoden også har påvirket mig og blandt andet bearbejdet det sekundære traume, der opstod i Jordan, siger Synne Garff og tilføjer:

– Millioner af mennesker er traumatiserede. Behovet for omsorg er svimlende. Ingen traumebehandling kan nogensinde udslette erindringen om det rædselsfulde, fordi man er mærket for livet af voldsomme tab. Bibelsk sjælesorg er ingen mirakelkur, men tros- og livserfaringer kan flettes sammen og hjælpe til selvindsigt og forandring. Bibelens fortællinger kan være med til at forløse mennesker og sætte dem fri. Ikke kun ude i verden, men også lige her i Danmark.

Interviewet med Synne Garff er oprindeligt trykt i Menighedsrådenes Blad, nr. 7, 2018.

Når Gud bøjer sig

Bibelsk sjælesorg
Når Gud bøjer sig
199,95

Forfatter: Synne Garff
Illustrator: Foto af bl.a. Les Kaner og Adam Garff
Sidetal: 168 sider
Indbinding: Softcover med flapper
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-904-7
Mål: 14,8 x 21 cm.