Birgitte Stoklund Larsen. Foto: Dan Henrik Møller

29.12.2019 Af Birgitte Stoklund Larsen, generalsekretær

Godt nytår! 2020 bliver et bibelår

Tak for støtte og opbakning i 2019! Nu ser vi frem mod 2020, som blandt andet byder på udgivelsen af en helt ny bibeloversættelse. Vi håber, mange vil være med til at gøre 2020 til et rigtigt bibelår! Se eller læs generalsekretær Birgitte Stoklund Larsens nytårshilsen

Afslutninger er bedre end begyndelser. Sådan siger Prædikeren i Det Gamle Testamente. Har han ret? Er det virkelig sådan, at det er bedre at slutte end at begynde? Det kan man godt overveje.

Her ved nytår er det tydeligt, at en afslutning også altid rummer en ny begyndelse. Det kan være godt at trække en streg i sandet, gøre status, glæde sig over, at noget er færdigt. At der er sat punktum. Men der er mere. Noget nyt kan begynde.

I Bibelselskabet satte vi en torsdag i maj 2019 et meget vigtigt punktum. Vi satte punktum for arbejdet med den nudanske oversættelse af Det Gamle Testamente. I syv år har mere end 25 bibelforskere, sprogfolk og redaktører arbejdet på oversættelsen, fra vers til vers for at finde de bedste formuleringer. Det var en stor lettelse, at arbejdet var færdigt. Samtidig begyndte også forventningen – og spændingen: Hvordan ville folk tage imod oversættelsen?

Vi er ikke de eneste, der i 2019 har sat punktum for et stort oversættelsesprojekt. Det gælder også i Malawi og i Nordindien og mange andre steder i verden. Gennem de forenede bibelselskaber støtter det danske bibelselskab oversættelser rundt omkring. Særligt har vi øje for oversættelser i områder, hvor kristne er under pres, og hvor bibeloversættere må arbejde under meget vanskelige vilkår. Taknemmeligheden er stor, når der kommer en ny bibeloversættelse – måske for første gang. Når mennesker rundt omkring i verden oplever, at Gud taler deres sprog.

Og effekten er stor. Det får man en fornemmelse af, når man står og ser på de store ruller, der løber gennem trykpressen på bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina. Der kommer noget ud af oversætternes anstrengelser. I Nanjing kunne de i efteråret fejre, at bibel nr. 200 million var blevet trykt. 200.000.000 bibler er det blevet til siden den spæde start efter kulturrevolutionens afslutning. Danske givere har støttet gennem alle årene. Det er bibler til Kina, men også til mange andre steder i verden.

Tak for støtten – og tak også for støtten til at give bibler til verdens børn. Og tak for opbakningen til arbejdet med i Danmark at formidle de bibelske tekster til børn. At give en bibel til et barn er som at så et frø. I 2019 udgav vi Guds ABC, som er en alfabetbog, men også en genfortælling af skabelsesberetningen fra Første Mosebog, Begyndelsen på det hele.

2019 var år med både afslutninger og nye begyndelser. Tak til alle jer, der har støttet Bibelselskabets arbejde, til venner og samarbejdspartnere. Tak.

2020 bliver et særligt år. Hele Danmark får en ny bibel. Bibelen 2020 udkommer den 20. marts. Vi ved ikke, hvordan den vil blive modtaget. Vi håber, at folk vil gribe chancen til at åbne Bibelen, til at læse og lytte. Bibelen 2020 kommer selvfølgelig også som lydbog. Nye læsere og lyttere kan begynde her – og alle får helt sikkert øje og øre for nye aspekter af Guds store fortælling med mennesker, når de læser teksten i en ny oversættelse. Vi håber, mange vil være med til at gøre 2020 til et rigtigt bibelår!

Godt nytår!

Birgitte Stoklund Larsen,

generalsekretær