Klaus Højgaard Laursen
Klaus Højgaard Laursen udlever sin passion, når han reciterer bibeltekster fra den autoriserede bibel og de nyere nudanske oversættelser.

25.10.2017 Tine Hyllested Johannsen

Han har Bibelen i både hjerne og hjerte

Klaus Højgaard Laursen udlever sin passion, når han med Bibelen Live reciterer bibeltekster for andre. Bibelteksterne er godt gemt i både hans hjerne og hjerte, siger han

Klaus Højgaard Laursen har skabt sig et navn ved at turnere landet rundt med sine bibelrecitationer, bedre kendt som Bibelen Live - levende ord. Hans mål er, at gøre Bibelens tekster levende og mere forståelige igennem brugen af stemmen og kropsbevægelser.

Når Klaus Højgaard Laursen lærer bibelteksterne udenad for at recitere dem for andre, så er det ligeså meget for sin egen skyld:

”Når jeg arbejder på at lære bibelteksterne, så rammer de mig i hjertet. De flytter ind der, ligesom de flytter ind i min hjerne, og bliver gemt.”

Klaus Højgaard Laursen bruger både den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, og den nudanske oversættelse i sit arbejde. Han har erfaret, at begge oversættelser har sine fordele: 

”Det er lettest for mig at indøve bibeltekster fra den autoriserede bibeloversættelse, fordi det er dem, jeg kender. Jeg har hørt, set og læst de ord mange gange før og det hjælper i processen med at lære teksten udenad. Det er lidt sværere for mig at lære de nudanske oversættelser, fordi det er nye tekster for mig," vurderer Klaus Højgaard Laursen.

"Jeg oplever klart, at når jeg skal recitere tekst fra den nye oversættelse, så flyder ordene lettere, og jeg kan mærke på folk, at oversættelsen åbner teksten"

Det er naturligt for Klaus selv at bruge den autoriserede udgave af Bibelen, men at bruge den nudanske oversættelse kommer mange af hans tilhørere til gode:

”Jeg oplever klart, at når jeg skal recitere tekst fra den nye oversættelse, så flyder ordene lettere, og jeg kan mærke på folk, at oversættelsen åbner teksten mere op for dem, fordi svære passager bliver lettere at forstå på nudansk,” pointerer Klaus Højgaard Laursen.

Jeg oversætter Bibelen til kropssprog

”Bibelselskabet har oversat Bibelen til nudansk og har gjort et rigtig godt arbejde i forhold til at formidle Bibelen så den kan forstås. Så jeg tror ikke, at jeg skal bidrage så meget mere til forståelsen af de nudanske tekster," siger Klaus Højgaard Laursen, og fortsætter:

"Jeg oversætter Bibelen til kropssprog for at åbne teksten og gøre den mere forståelig. Derfor giver det måske mere mening for mig, at jeg i mit videre arbejde med Bibelen Live mest reciterer og ”oversætter” den autoriserede udgave, som kan være sværere at forstå. Bibelselskabet har jo gjort den nudanske så forståelig, som den næsten kan blive.”

Passion blev levevej

Det startede med, at Klaus Højgaard Laursen på teologistudiet kæmpede med at skulle lære nogle vers fra Fillipperbrevet udenad. I dag er udenadslære hans passion og levevej. Han dyrker sin passion, hver gang han forbereder sig på at tage ud til arrangementer for at recitere bibeltekster for andre:

"Når jeg fortæller, dramatiserer og åbner bibelteksterne, så gør jeg en forskel"

”Noget af det, der giver mig størst glæde og som fascinerer mig mest, er, når folk fortæller mig, at jeg har åbnet teksten for dem på en anderledes og levende måde.”

Klaus Højgaard Laursen fortæller, at han møder meget forskellige mennesker ved sine arrangementer. Særligt ét møde med en tilhører satte sine spor:

”En tilhører stod med tårer i øjnene, og sagde så til mig, at teksten havde gjort stort indtryk. Vedkommende var ordblind og havde derfor aldrig selv læst teksten. Jeg fik fortalt, at den barriere, som ordblinde ofte oplever, fordi de føler sig anderledes, var blevet brudt, fordi recitationen, selve kommunikationsformen, satte fokus på at lytte og sanse teksten, og ikke på at læse teksten.”

Efter en lille pause fortsætter han: ”Her kunne jeg virkelig mærke, at når jeg fortæller, dramatiserer og åbner bibelteksterne, så gør jeg en forskel for nogle. Måske går de endda hjem og læser eller reciterer videre på egen hånd”, siger Klaus med et smil.

Om Bibelen live

Klaus Højgaard Laursen reciterer og dramatiserer tekster fra hele Bibelen. Med Bibelen Live tager han ud til arrangementer i hele landet. Du kan finde hans repertoire på hjemmeside Bibelen Live