Forfatter og radiovært Anders Laugesen
På Silkeborg Højskole kan man til sommer høre Anders Laugesen uddybe, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på visdommen i Guds skabelse.

17.04.2018 Tine Hyllested Johannsen

”Hjertet åbner sig, når det rammes af visdommen i Guds skabelse"

Mød forfatter og radiovært Anders Laugesen, når han til sommer holder foredraget ”Viden, visdom og Vorherre i verden” på Silkeborg Højskole. Her løfter han lidt af sløret for, hvad han vil tale om

Anders Laugesen er en af de mange spændende foredragsholdere, der kommer og deltager i samtalen om Bibelen på Silkeborg Højskole til sommer, når kurset Bibelen – kunst, kultur og kærlighed afholdes

Anders Laugesens bidrag til samtalen er foredraget ”Viden, visdom og Vorherre i verden”. Her uddyber han, hvad det er, han vil fortælle om. Han lægger ud med den del, som handler om visdom:

”For mig at se har Gud lagt en dybere visdom i rigtig mange af de ting han har skabt,” siger Anders Laugesen og fortsætter:
 
”Lad mig give et eksempel. Når jeg sidder ved mit vindue og ser en fugl flyve ud over marken, så kan jeg vælge blot at konstatere, at der flyver en fugl. Eller jeg kan vælge at blive berørt af den iboende skønhed, der er i fuglen og bemærke, hvordan den er skabt på en sådan måde, at den reflekterer noget, der er større og dybere. For mig har Gud lagt en dybere visdom ind i meget af det, der er i livet,” forklarer Anders Laugesen.

”I Det Gamle Testamente er der nogle få steder, hvor man taler om visdommen. Indenfor en gren af den ortodokse tradition har man beskæftiget sig mere med den del af kristendom, der omhandler Guds visdom. Man har en idé om, at selve skabelsen gemmer på manifestationer eller noget, som peger hen på Gud. Guds skabelse har en iboende visdom,” siger Anders Laugesen.

”I forhold til den del af foredraget, som knytter sig til Vorherre, så er det for mig ikke nok at tale om forkyndelse igennem Bibelen, salmesang og lignende. Der skal mere til. Vi skal også have øje for de steder, hvor Guds skabelse tiltaler vores hjerte,” pointerer Anders Laugesen.

”For i dét øjeblik, hvor den iboende visdom eller skønhed rammer hjertet, der vækkes hjertet til live, og da åbner vi os imod treenighedens mysterium,” forklarer Anders Laugesen:

”For i dét øjeblik, hvor den iboende visdom eller skønhed rammer hjertet, der vækkes hjertet til live, og da åbner vi os imod treenighedens mysterium””Og det er netop den bevægelse, jeg gerne vil fortælle om i mit foredrag,” siger Anders Laugesen passioneret.

Anders Laugesen fortæller, at han i de senere år er begyndt at bruge treenigheden, som en måde at sætte ord på det mysterium kristendom har, som kan mærkes, men som er svært at indfange med ord.

”Jeg mener, at der er meget mere at sige om Gud end det, der gives i den ellers udmærkede kristocentriske forkyndelse, som vi har lagt meget vægt på i vores tradition. Noget, der kan gøres er at få øjnene op for det her med visdommen,” forklarer Anders Laugesen.

”Noget andet, der kan gøres er at få øjnene op for vores måde at se Gud som skaber på. Vi har udviklet en kristendomstradition, som er meget antropocentrisk, så enormt centreret om det at være menneske, at vi kan forledes til at glemme, at Gud har skabt det hele,” uddyber Anders Laugesen.

Anders Laugesen forklarer, at det i dag kan være svært at tage kristendommen til sig, hvis ikke man umiddelbart tager Kristus og fortolkningen af ham til sig. Derfor kan indgangstrinnet til kristendommen blive for højt for nogle mennesker: 

”Hvis man i stedet får øje på, og lader sig ramme af den iboende visdom i det Gud har skabt, og gør det til udgangspunktet, for det at blive en del af treenighedens mysterium, så gøres indgangstrinnet langt lavere. Det gør det, fordi vi alle sammen i forvejen kender til at blive ramt af skønheden eller af kærlighedens mysterium." 

”Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at pege på, hvordan det jeg har forklaret er en virkelighed i menneskers liv, og det vil jeg gøre i mit foredrag til sommer, siger Anders Laugesen afrundende.

Anders Laugesen har endnu ikke selv prøvet at være på højskoleophold som elev eller kursist, men han har efterhånden besøgt mange højskoler som foredragsholder:
 
”Man behøver ikke være elev eller kursist for at mærke højskolens magi,” siger Anders Laugesen.

Om Anders Laugesen

Anders Laugesen er i øjeblikket aktuel med trosprogrammet ”Højere magter” sammen med Paula Larrain på P1. 

Tidligere var han været vært for radioprogrammet ”Mennesker og Tro”.

Tag på højskole med Bibelen

Hvis du har lyst til at høre Anders Laugesens foredrag, og tage del i en klassisk højskoleoplevelse med samtale, fællessang og samvær med andre, der også interesserer sig for Bibelens uendelige facetter, så læs mere om kurset her.