I hospitalets kapel kan patienter komme forbi og tale med præsten, deltage i en gudstjeneste eller blot sidde i stilhed og få ro i sindet. Foto: Les Kaner
I hospitalets kapel kan patienter komme forbi og tale med præsten, deltage i en gudstjeneste eller blot sidde i stilhed og få ro i sindet. Foto: Les Kaner

Af Inge Haandsbæk Jensen

Hospitalspræst: Unge patienter får et eksistentielt chok

Religiøse og åndelige spørgsmål fylder meget hos yngre patienter, fortæller hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen, der gerne vil kunne give bibler til patienterne

Det er hårdt for ethvert menneske at blive ramt af alvorlig sygdom. For de unge patienter er det i særdeleshed et chok, når deres livslyst og fremtidsplaner pludselig bliver overskygget af frygten for at skulle ende livet alt for tidligt.

Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen arbejder med alle aldersgrupper, og hun har haft megen kontakt med yngre patienter – især kræftpatienter. Hun mærker tydeligt deres angst for at skulle sige farvel til livet, bedst som de følte sig udødelige:

”Mens ældre patienter tit er optaget af at klare livets modgang, er de yngre patienter mere optaget af at forklare. De unge søger efter en mening, og de vender tit blikket indad og spørger om, hvad de selv har gjort forkert: Har jeg tænkt positivt nok? Har jeg spist mine grøntsager og løbet mine kilometer?”

Maria Baastrup Jørgensen henviser til en religionssociologisk undersøgelse, der blev foretaget for knap ti år siden. Her blev det undersøgt, hvorvidt samfundet er blevet gennemsekulariseret, eller om det gamle ordsprog stadig passer: At hospitalet er byens største bedehus.

Der er rigtig mange og lange timer – især om natten – under en indlæggelse, og her kan det være godt og trøsterigt at have en bibel ved hånden

Undersøgelsens konklusion var tydelig: Særligt de yngre patienter har fokus på religiøse, åndelige og eksistentielle overvejelser, når de bliver konfronteret med alvorlig sygdom. Derfor er det også en gruppe, som i høj grad efterspørger samtaler med præsterne.

Gud er ikke en forsikring

Maria Baastrup Jørgensen mener, at det handler om, at man som ung oplever et stærkt eksistentielt chok over at blive ramt af sygdom:

”Det gør stort indtryk på mig at tale med de yngre patienter. De ser tilbage på deres liv, og de tænker over store begreber som skyld og afmagt,” fortæller hun. Her kan den kristne tro give en ny vinkel på, hvad det vil sige at være et dødeligt menneske:

”Mange har en forestilling om, at Gud er en forsikring mod, at tingene går skævt. Men den bibelske fortælling handler om, at Gud er til stede midt i det lidelsesfyldte liv, og at vi ikke er alene. Den menneskelige lidelse er et livsvilkår, som vi alle møder på et tidspunkt, og Gud har lovet os at være til stede i den lidelse. Det synes jeg bestemt er meningsfyldt.”

Bibelen giver et nyt sprog

Maria Baastrup Jørgensen kan træde til og hjælpe eller støtte den indlagte i at finde en mening midt i alt det, der er svært. Her inddrager hun de bibelske fortællinger og bruger dem som en prisme, der kan spejle og bryde patientens egne erfaringer med livet.

Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen er ofte blevet tilkaldt for at holde nøddåb. I forbindelse med syge børn melder store og tunge eksistentielle og religiøse spørgsmål sig hos forældrene. Her er Bibelens fortællinger yderst relevante. Foto: Les Kaner
Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen er ofte blevet tilkaldt for at holde nøddåb. I forbindelse med syge børn melder store og tunge eksistentielle og religiøse spørgsmål sig hos forældrene. Her er Bibelens fortællinger yderst relevante. Foto: Les Kaner

I samtalen med præsten bliver det samtidig muligt at etablere et andet sprog end det, der til daglig bruges på hospitalet:

”Ofte bruger sundhedspersonalet et psykologisk, psykiatrisk eller medicinsk sprog over for patienterne. Men i stedet for at tale om depressive træk, svagheder i personlighedsstrukturen eller lignende kan præsten bidrage med et helt andet sprog, hvor der i stedet bliver brugt begreber som barmhjertighed, skyld, tilgivelse og forsoning,” fortæller Maria Baastrup Jørgensen.

Lægger sedler ind i Bibelen

Det er patienterne selv, som bestemmer, hvad de gerne vil snakke med hospitalspræsten om. Men derefter er det op til præsten at bringe relevante passager fra Bibelen på banen – og det gør Maria Baastrup Jørgensen gerne:

”Af og til lægger jeg et kort eller en seddel ind et særligt sted i Bibelen, som jeg tænker, patienten kan have glæde af at læse, og den efterfølgende samtale vil som regel tage sit udgangspunkt dér. Det kan også være et skriftsted, vi har talt om sammen, men som de vil få mere glæde af at læse, når de er alene og har ro til at reflektere over nogle ting.”

For Bibelen kan være en stærk støtte, når man er indlagt i en længere periode, fortæller hun:

”Jeg vil rigtig gerne kunne give patienterne en bibel, som de kan have for sig selv. Der er rigtig mange og lange timer – især om natten – under en indlæggelse, og her kan det være godt og trøsterigt at have en bibel ved hånden.”

Behov for bibler til danske hospitaler

"Jeg hilser Bibelselskabets initiativ varmt velkomment. Såvel Bibelen som Den danske Salmebog bør være et naturligt tilbud til patienter under deres kontakt med det danske sundhedsvæsen. Guds kærlighed og omsorg er nærværende og kan gennem de stærke og dybe ord støtte, trøste og lindre – også i de faser, hvor livet gør ondt."

Oversygeplejerske Rena Kopp, Herlev Hospital.