Guds øje, over alteret i Lucerne kirken i Schweiz. Foto: Studio1521, Wikimedia Commons.
Guds øje, over alteret i Lucerne kirken i Schweiz. Foto: Studio1521, Wikimedia Commons.

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Eivør's "You know me"

Er det mest en god eller mest en skræmmende tanke, at et andet menneske også lærer din inderste kerne at kende? Hvordan kan det være godt? Og hvorfor kan det også være skræmmende? Preben Medom Hansen giver ideer til klassens arbejde med musik og bibeltekst

1. Oversæt til dansk

De store elever er ofte rigtig gode til engelsk, som de dagligt hører på film og på nettet. Men engelsk brugt i poetisk sammenhæng er noget andet. Og det vil for de fleste være nødvendigt at arbejde med at oversætte og tolke stroferne i You Know me, inden der kan arbejdes videre.

Lad eleverne arbejde parvis. Giv dem 10 minutter til at lave en skriftlig oversættelse af teksten til dansk.

Herefter tages en strofe ad gangen. Hør et par gruppers bud på oversættelsen. Tal både om, hvordan teksten kan oversættes, og hvordan den skal tolkes. For en ting er at oversætte You know me from the marrow of my bones til Du kender mig fra marven i mine knogler. Men noget andet er at forstå, hvad metaforen kan betyde. Så en runde med oversættelse og tolkning i samme arbejdsgang.

2. Læs salme 139, og sammenlign med You know me

Lad eleverne læse salme 139 vers 1-18.

Fortæl, at Eivørs sang er skrevet med salme 139 som inspiration. Bed herefter eleverne om at nærlæse de to – forholdsvis korte – tekster, og komme med bud på, hvilke ting fra salme 139, der har fundet vej til You know me. (Se teksten ”fra bibeltekst til sangtekst”).

Diskuter herefter, hvem I tror Eivørs sang er skrevet til. En kæreste? En ven? Gud?

3. At nogen kender dig helt og fuldt

I denne opgave vil vi forsøgsvis antage, at alle mennesker har 3 personlighedslag. 

1. Et ”ydre lag” der består af nogle karakteristika og egenskaber, som alle kan opfatte, og som vi viser frem for alle. Vores ”ansigt udadtil” eller vores ”facade”. Det behøver ikke være falsk eller forløjet. Men ofte forsøger vi jo nok oftest at sortere lidt i, hvilket indtryk vi gerne vil give andre. 

2. Et ”mellemlag” med egenskaber og personlighedstræk, som kun vores familie og venner kender til. 

3. En ”indre kerne”, hvor vi gemmer de tanker, følelser og egenskaber, som vi helst vil holde helt for os selv. 

Eleverne skal nu hver især tegne 3 cirkler indeni hinanden på et A4-papir. De skriver stikord om, hvilke ting de mener findes i ”deres” ydre lag og mellemste lag. I den indre kerne skal de ikke skrive noget, men blot for sig selv overveje, hvad der mon hører hjemme der.

Både I know you og salme 139 handler om det gode og glædelige ved at være kendt helt og fuldt af en anden – om det nu er Gud eller et andet menneske. Og ”at være kendt helt og fuldt” er ensbetydende med, at ens private ”indre kerne” ikke mere er helt privat og hemmelig. Der er én anden, der kender den.

Diskuter – med cirkelopgaven og de to tekster som baggrund – følgende spørgsmål (enten gruppevis eller i fællesskab):

  • Er det mest en god eller mest en skræmmende tanke, at et andet menneske også lærer din inderste kerne at kende? Hvordan kan det være godt? Og hvorfor kan det også være skræmmende?
     
  • På engelsk findes udtrykket ”soul mate” – en sjælemakker. Eivørs sang handler måske om en sjælemakker. Dvs. en, som kender dig helt ind i kernen, og en, som kender både de gode og dårlige sider ved dig. Hvis du skulle forstille dig, at du engang fandt en soul mate, hvilke egenskaber skulle han/hun så have? Skal han/hun ligne dig? Eller tværtimod være helt anderledes? Skal han/hun være trofast, ærlig, tilgivende, sjov, klog, eller hvad er det vigtigste?

4. En altseende og altvidende Gud

Salme 139 er henvendt til en Gud, der kender forfatteren 100 %. En Gud, som ser alt, og som ved alt. Det kan være en skræmmende tanke, ligesom det kan være skræmmende med et andet menneske, der kender alt til en. Men for forfatteren til salme 139 er det en god tanke.

  • Hvordan skal forestillingen om Gud mon være, for at tanken om en altseende og alvidende Gud er mere betryggende end skræmmende?
     
  • Sammenlign eventuelt med den gamle Trille-sang Øjet (Ham gud) med tekst af Jesper Jensen. Sangen er let at finde på nettet.

5. Lyt til musikken

Lad eleverne lytte til sangen igen, og bed dem om at have fokus på det musikalske udtryk. Dvs. lyt til melodien, som er båret af Eivørs sangstemme og til akkompagnement fra instrumenterne (klaver, guitar og strygere). Men uden fokus på teksten. Bed dem vælge 3 ord, der beskriver stemningen og udtrykket i musikken.

Læs mere

Læs mere om Salmernes bog

Læs om sammenhængen mellem sang og bibeltekst

You know me

You know me from the marrow of my bones
To the core of my beating heart
My bones were broken my heart was blue
You thought I was beautiful

Salme 139

For korlederen. Salme af David.

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

Læs hele teksten