Christian d. III's bibel. Kærlighedens højsang: Fra bibeltekst til poptekst.
Lydspor fra Bibelen "oversætter" ikke bibelteksterne, men finder inspiration i teksterne til moderne musik. Foto: Christian IIIs bibel.

Preben Medom Hansen

Salme 139: Fra bibeltekst til poptekst

You Know Me er ikke en "oversættelse" af Salme 139, men Eivør har fundet inspiration i bibelteksten til sin sang. Læs om sammenhængen mellem sang og bibeltekst.

Eivør Pálsdottír har med inspiration i Salme 139 lavet en forholdsvis kort engelsksproget tekst You Know Me. Allerede i titlen er der en klar parallel til salmen, der starter med: Herre du ransager mig og kender mig. Og som i salme 139 er det entydigt positivt, at der er én, der kender ”mig” fuldstændigt og betingelsesløst. 

Sangens nøglestrofe er måske afslutningen på omkvædet – you thought I was beautiful. For det er netop den andens anerkendelse – at man bliver betragtet med kærlige og tilgivende øjne – der gør livet værd at leve.

Det understreges flere steder i sangen, at kærligheden er modstandsdygtig og stærk – også gennem hårde tider. For i modsætning til salme 139 så fortæller Eivørs sang om prøvelser og modgang. Og om at have begået fejl. Hun synger:

My bones were broken my heart was blue,(vers 1)
I acted like a fool and my actions were cruel(vers 2)
Deep in the darkest hollow, there are no lights to follow (omkvæd)

Men alt det mørke og negative bliver overtrumfet af omkvædets: you think I am beautiful.

Eivør siger selv om dette:

”Vi begår hele tiden fejl over for hinanden. Vi gør ting, vi ikke burde gøre. Vi svigter og kan være hæslige. Men i bibelteksten bliver de lag pillet af os. Der bliver set igennem dem på samme måde, som der gør i et kraftfuldt kærlighedsforhold. For pludselig møder du en, der synes, du er smuk alligevel.”
(Læs interview med Eivør)

Som i salmen er der mange sprogbilleder. For eksempel: You know me from the marrow of my bones. To the core of my beating heart i vers 1. Og man kan ligesom i de bibelske salmer finde eksempler på ”tankerim” eller parallelle strofer – hvor to vendinger siger næsten det samme, men med variation i det sproglige udtryk. Herfor eksempel to metaforer, der fortæller, hvordan den andens kærlighed er blevet en del af ”mig”:

Your love is in the marrow of my bones
In the ribbons of my DNA.

I salme 139 fortæller vers 7-11 om, hvordan det er umuligt at skjule sig for Herren. Den vinkel har Eivør også brugt i næstsidste verselinje, I can´t run away from you, you are in every molecule.

Tager man teksten strofe for strofe er der intet, der modsiger, at sangen – ligesom salme 139 – også kunne være henvendt til Gud. Men umiddelbart vil de fleste nok høre sangen som henvendt til et andet menneske – en kæreste/livsledsager/soulmate.

Eivør har bevidst skruet teksten sammen, så den kan forstås på begge måder. I et interview siger hun:

”Det var meget vigtigt for mig, at min tekst ikke var fastlåst, for Gud er abstrakt. De fleste har et personligt forhold til Gud. Jeg ville gerne skrive en tekst, der afspejlede guddommelighed på en måde, som alle kan forstå, uanset religiøst ståsted. Derfor har jeg skrevet en kærlighedssang om den guddommelighed, som jeg synes kærlighed er, når den ser igennem alt.”
(Læs interview med Eivør)

I Lars Busk Sørensens salme Menneske din egen magt findes denne verselinje:

”Synker du til bunds i sorgen, rejser Gud dig op i morgen med din næstes milde hånd." 

Linjen udtrykker den teologiske tanke, at Guds kærlighed virker gennem andre menneskers hjælp og omsorg. Så en kristen fortolkning af You Know Me kan godt forenes med, at sangen handler om værdien af at være betingelsesløst kendt, set og elsket af et andet menneske.

Læs mere

Find tekst og musik til You Know Me

Læs mere om Salmernes bog

You know me

You know me from the marrow of my bones
To the core of my beating heart
My bones were broken my heart was blue
You thought I was beautiful

Salme 139

For korlederen. Salme af David.

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

Læs hele teksten