Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen helt aktuelt. Foto: Unsplash
Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen helt aktuelt. Foto: Unsplash

Preben Medom Hansen

Idéer til undervisningen - Per Vers' "Se lige mig"

Dyk ned i fortællingen om Kain og Abel og sangen "Se lige mig" fx via kunst, drama og tegneserie apps. Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i Bibelens tekst om Kain og Abel samt Per Vers' sang.

1. Eleverne fremsiger selv teksten 

Lad eleverne få nærkontakt med teksten ved selv at læse/fremsige/rappe den. Der er ingen melodi, der skal følges. Og Pers Vers’ sprog - og særligt hans spændstige og skæve enderim – gør den meget velegnet til oplæsning.Lav evt. et ”battle”: hvem kan fremsige sangen - eller et udvalgt vers fra sangen – mest overbevisende og med mest ”attitude”?

2. Sammenlign sangtekst og bibeltekst

Lad eleverne give deres bud på, hvad de væsentligste forskelle er på bibelteksten og sangteksten.Spørg desuden?

 • har bibelteksten en morale eller pointe?  Begrund svaret
 • har sangteksten en morale eller pointe?   Begrund svaret

3. Søskende-jalousi i Bibelen – og i det 21. århundrede

Bibelen har flere fortællinger om dødelig jalousi mellem søskende. I historien om Kain og Abel er det Gud selv, der er faderskikkelsen. I fortællingen om Josef, der bliver smidt i brønden af sine brødre, og i fortælling om tvillingerne Jakob og Esau er det en menneskelig faders gunst, der kæmpes om. Men ellers har fortællingerne en del til fælles.Læs – eller lad eleverne selv læse – de to fortællinger.Josef: Første Mosebog kapitel 37

Jakob og Esau: Første Mosebog kap 27

 • Tal om faderens betydning i de to fortællinger, og sammenlign med Kain og Abel.

På Det Gamle Testamentes tid var slægten/familien den vigtigste enhed. Og faderen var familiens leder, overhoved og omdrejningspunkt, så længe han var i live. Når faderen døde, overgik hele denne byrde og værdighed til den ældste søn. 

 • Hvordan har faderrollen ændret sig fra Det Gamle Testamentes Mellemøsten til nutidens Danmark? 
 • Er anerkendelse og opmærksomhed fra ”Far” stadig vigtig i dag, ligesom den var i de gammeltestamentlige fortællinger?

Barndommens betydning

I sangen får en enkelt episode fra Kains barndom afgørende betydning for hans opvækst og voksenliv.I interviewet taler Per Vers om, at ”der kommer rigtig meget energi ud af uopfyldte behov.” Han fortæller, at han kender mange hvis drive og succes er noget de har ”på trods”.

 • Men er det virkeligt rigtigt, at begivenheder i ens barndom kan have så afgørende betydning?
 • Og hvis det er – hvad skal der så til, for at man kan bryde ud og tage en anden vej?

Lad eleverne diskutere dette i grupper, gerne med inddragelse af eksempler. Mange elever kender brudstykker af biografier for forskellige offentlige og historiske personer. Det kan også være eksempler fra deres eget liv.)

Tekstcollage

Lav en billedsøgning på ”Kain og Abel”. Find et motiv, hvor både Kain og Abel er i gang med at ofre. Udskriv, og lav A3-kopier til eleverne.Elever skal nu parvis lave en tekstcollage med kopi-billedet som baggrund.

 • I centrum skal der stå ”Se mig far”
 • Desuden vælger hvert elevpar 3 ord, som også skal indgå i collagen
 • Bogstaverne rives ud i farvet papir og limes på billedbaggrunden

Tableauer

En teater-/dramatilgang: Lav tableauer af konflikten mellem Kain og Abel.Vælg et par elever, der er glade for at optræde, til at spille rollerne. De skal nu give et bud på, hvordan ansigtsudtryk og kropsholdning kan være i de forskellige scener. Et tableau er enten et stillbillede helt uden bevægelse. Eller det kan være en ganske kort sekvens med bevægelse på 2-3 sekunder.

 • De andre i klassen må kommentere og komme med forslag til justeringer af tableauet.
 • Tal med klassen om, hvilke følelser der er på spil i mødet. Og hvordan disse følelser kan vises med krop og ansigt. 

Evt. kan øvelsen laves gruppevis, så alle elever kommer i spil. Og derefter viser en af grupperne deres udgave for hele klassen. Men det kræver en del af elevernes koncentration at arbejde seriøst med tableauer i grupper.Lave tableauer af følgende scener.

 • Kain og Abel lægger deres brændoffer tilrette
 • Kains offer afvises – Abels offer modtages
 • Kains vrede mod Abel vokser
 • Selve drabet
 • Kain svarer Guds spørgsmål med ordene ”Skal jeg vogte min bror?” (ordene siges)
 • Kain modtager sin dom
 • Kain beder Gud om at mildne dommen
 • Kain drager bort

Denne aktivitet er både en del af tolkningen af fortællingerne, og en øvelse i at fortælle i billeder.

Lav tegneserie på app

Til både iPad, iPhone og Android smarttelefoner findes der en app, hvor man meget let og hurtigt kan lave sin egen tegneserie. Til iPad/iPhone foreslår jeg ComicBook, som koster ca. 10 kr. Til Android foreslår jeg ComicStripIt, som findes i en gratisudgave og i en proudgave til ca. 10 kr.Begge apps fungerer på denne måde:

 • Man tager et billede med telefonens/iPadens kamera
 • Man vælger en billedeffekt, så fotoet får ”tegneserie-look”
 • Man indsætter en tale- eller tænkebobbel og skriver tekst i den
 • Herefter går man videre til næste ”ramme” i tegneserien
 • Til sidst udgives tegneserien

Lad eleverne i grupper fortælle en Kain og Abel-fortælling som tegneserie, evt. i en moderne udgave. Så slipper I for udklædningsdelen.Eleverne laver tableauer af handlingen med deres kroppe, som fotograferes og bruges i tegneserierne. Det er egentlig en dramatisering, hvor udvalgte scener fotografes og laves til tegneserie.

Læs mere

Læs teksten til Se lige migBagom fortællingen om Kain og Abel

Kain og Abel

... Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.« Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel ...Læs hele teksten

Se lige mig

Den halvmægtige fader

Smiler – eller han lader

Og siger “Nøj Abel!

- det var da godt nok en høj stabel”

Kigger kort op på sine knejter

kigger så ned igen og arbejder

Abel smiler over hele sin femøre

Kain har aldrig tænkt at hans bror var grim før

Men nu fordamper alt det festlige

pludselig er de klodser så hæslige

Voldsom er Kains hævn

da han smadrer de to tårne, total nine-eleven