Benne Grey Schuster
"Bibelen er fantastisk rig og et skatkammer til at forstå så meget kultur omkring os. Den er koden til litteraturen med alle dens motiver", siger Benny Grey Schuster.

11.09.2019 Af Thomas Godsk Larsen

Intensiv bibellæsning hitter blandt præster

Siden 1998 har lektor og teolog Benny Grey Schuster holdt kurset ’Fra Alfa til Omega’, hvor præster læser sig igennem hele Bibelen. Vi har mødt ham og to kursister for at høre, hvorfor kurset er så populært

I foråret 2019 sluttede seneste udgave af kurset ’Fra Alfa til Omega’, og dermed er kurset blevet afholdt næsten hvert år i 21 år. Kurset blev hurtigt en fast del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som det afholdes på; det fik de fleste ansøgere til et kursus nogensinde, og populariteten er fortsat gennem årene. Benny Grey Schuster, som har udviklet kurset og afholdt det siden 1998, har et bud på, hvorfor:

”Kurset rammer ind i den hverdag, præster står i, hvor man er fyldt med god vilje, men ofte frustreres over i en travl hverdag ikke at kunne afsætte tid til at læse sammenhængende i Bibelen. Det betyder, vi med tiden får en smal bibel, vi glemmer simpelthen de andre tekster – trods alle gode viljer. Kurset er et svar på frustrationerne; hér får vi læst og delt hele Bibelen, intensivt.”

Det kan kursist og sognepræst Samuel Leth-Larsen godt genkende:

”Som præster hænder det ofte at vores bibellæsning erstattes af en tekstrækkelæsning, når vi skal forberede søndagens prædiken. Men på den måde overser vi ofte tekstens betydning i en større sammenhæng, både i det enkelte bibelske skrift, men også i forhold til den måde, de bibelske tekster taler sammen. De highlights, vi læser igen og igen, overskygger Bibelens struktur og sammenhæng. Sammenhængende bibellæsning åbner derimod op for en bibelsk helhedsforståelse,” siger han.

Bibeltekster får nyt liv

Kursist og sognepræst Bente Luise From Toft er enig:

”Når vi læser i sammenhæng, opdager vi teksterne på ny. De fleste af os har mange år på bagen, og universitetets bibellæsning er langt væk. Kurset har mindet mig om Bibelens indre sammenhænge, og personligt træder både forskellene og sammenhængene mellem de fire evangelier tydeligere frem for mig nu. Jeg tog for eksempel hjem og var mere glad for Lukasevangeliet.”

Også Samuel Leth-Larsen fik åbnet nogle af Bibelens tekster op på ny:

”Dele af Det Gamle Testamente har levet en lidt hengemt tilværelse i min bibellæsning. Derfor blev jeg især glad for at genopdage dele af visdomslitteraturen, hvor der er megen livsvisdom at hente, som kan gøres gældende på et eksistentielt plan. Desuden blev jeg overrasket over den tydelige sammenhæng mellem Det Gamle Testamentes profetlitteratur og Det Nye Testamentes respons herpå. De nytestamentlige forfattere, som var jødekristne, var uden tvivl godt hjemme i deres Bibel, Det Gamle Testamente.”

Bibelens mangfoldighed er en gave

Benny Grey Schuster har igennem årene fået mange spontane reaktioner fra kursister:

”Mange udbryder: ’Det vidste jeg ikke, stod i min bibel!’ Jeg havde en kursist, der i spøg sagde, at hun ikke vidste, om hun kunne have Bibelen stående på alteret efter kurset på grund af alle de voldsomme fortællinger i Det Gamle Testamente.”

Kursuslederen ser netop en særlig pointe i at komme helt ud i hjørnerne med bibellæsningen:

”Vi har en tendens til at deponere de bibeltekster, vi ikke kan lide, ikke synes, passer ind, eller måske ligefrem føler ubehag ved. Men det er ærgerligt. Bibelens styrke er, at den er så mangfoldig, at den har talt til mennesker igennem forskellige tider, og at vi kan tale til os til forskellige tider med forskellige tekster. Det, at bibelteksterne ’står i uro’ med hinanden, gør, at de hele tiden står som en uudnyttet ressource. Det er en kæmpe gave, at den ikke er entydig, og vi har den på fortolkningens præmisser, som er foranderlig.”

Kursister deler ’læsefrugter’, ikke holdninger

Kurset afholdes som et intensivt internat hen over 14 dage med ankomst en søndag aften, hvor 1. Mosebog er læst hjemmefra, og så intensiv bibellæsning og fælles drøftelser fra dag til dag efter en læseplan, Benny Grey Schuster har finpudset hen over årene. Kurset slutter lørdag 13 dage senere med læsning og drøftelse af Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring:

”Vi læser ikke Bibelen fra start til slut, men mere tematisk. Jeg sætter tekster sammen, som jeg synes, taler til hinanden, gerne en tekst fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Det, som man kalder en typologisk læsning, gør, at vi får blik for det store forløb på tværs af hele Bibelens tilblivelseshistorie, og at vi får øje på, hvordan teksterne forholder sig til hinanden, men også, hvordan de står i modsætning til hinanden, ikke kun Det Gamle Testamente over for Det Nye Testamente, men også inden for Det Gamle Testamente.”

Når kursisterne samles hver dag, er der fokus på at genfortælle teksterne og dele det, Benny Grey Schuster kalder ’læsefrugter’:

”Jeg er ikke interesseret i at høre, hvordan kursisterne plejer at prædike over teksten, eller hvordan de mener, teksten skal udlægges. I stedet deler vi vores umiddelbare læseoplevelse af teksterne og forsøger helt banalt at give plads til at glædes ved teksterne og deres egenart, frem for at kursisterne slår den professionelle autopilot til, som tænker og fortolker, udlægger og forkynder. Det er en udfordring at være ’amatør’.”

Det kan Bente Luise From Toft godt genkende:

”Det var virkelig godt at have nogen at dele teksterne inden for Bennys rammesætning; blot at genfortælle teksterne, beskrive iagttagelser og dele forundringer. Det var utrolig frugtbart.”

Bibellæsning er for alle

For Samuel Leth-Larsen har kurset efterfølgende rakt ind i hans arbejde som præst:

”Jeg har helt klart opprioriteret min bibellæsning. Endvidere er det blevet en personlig tilfredsstillelse at læse hele teksten, også selv om nogle tekstafsnit siger mig mindre end andre. For selv om teksten er den samme, forandres vi som læsere, så den tekst som ikke sagde mig noget tidligere pludselig kan udfoldes på en ny og betydningsfuld måde, når jeg læser den for anden eller tredje gang. I den forstand bliver vi aldrig færdige med at læse i Bibelen.”

Bibelen er fantastisk rig og et skatkammer til at forstå så meget kultur omkring os. Den er koden til litteraturen med alle dens motiver

Benny Grey Schuster og de to kursister vil anbefale alle, præster som lægfolk, at gå i lag med Bibelen og alle dets tekster, uanset ens forudsætninger for og indgang til bibellæsning:

”Bibelen er fantastisk rig og et skatkammer til at forstå så meget kultur omkring os. Den er koden til litteraturen med alle dens motiver; Kain og Abel, udvandringen, udvælgelsen og så videre, som dukker op igen og igen i litteratur og kunst.”

Bente Luise From Toft er enig og har et godt råd til, hvordan man kommer i gang:

”Jeg vil helt klart anbefale en fælles læsning, måske som læsegruppe i kirken. Det er vigtigt, at man kan dele det med andre, og jeg ville helt klart tilrettelægge det på samme måde som Benny, hvor man ikke læser fra side 1 til side 1148, men tematisk – og dermed på en anden måde fra alfa til omega.”

Bibelhalvmaraton

Med Bibelhalvmaraton kommer du igennem en god del af Det Gamle Testamente og hele Det Nye Testamente
Bibelhalvmaraton
179,95

Forfatter: Ole Lundegaard, Allan Ibsen og Lasse Åbom
Sidetal: 138 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-860-6