"Jobs Bog er en tekst, man ikke lige bliver færdig med"
Udover selve nyoversættelsen indeholder bogen også tre skarpe, fortolkende essays af filosoffen Anders Fogh Jensen, psykologen Elli Kappelgaard og teologen Leif Andersen. Foto: Bibelselskabet

23.11.2017 Andreas Wille, sognepræst

"Jobs Bog er en tekst, man ikke lige bliver færdig med"

ANMELDELSE: Jobs Bog er netop udkommet på nudansk. Sognepræst Andreas Wille har nærlæst bogen, der også indeholder tre nyskrevne essays, og er begejstret

Jobs Bog er et bemærkelsesværdigt skrift fra det Gamle Testamente i Bibelen. Det er på trods af sin tilblivelse i en fjern fortid, i en helt anden verden end vores verden i dag, en tekst, der vil gøre dybt indtryk på enhver, der giver sig i kast med den. Der er noget almengyldigt, gennemmenneskeligt og universelt over den. 

Job kæmper med problemstillinger, som mange af os kæmper med i dag; nemlig spørgsmålet om, i hvilken grad jeg selv er skyld i de ting, der rammer mig? Og hvor Gud er henne i alt det?

Teksten har både træk, som genkendes fra eventyr og fra filosofiske og teologiske diskussioner, og henregnes til den genre som kaldes for visdomslitteraturen i Bibelen. 

Men den nuværende bibeloversættelses til tider arkaiske sprog og de indimellem lidt knudrede formuleringer gør det vanskeligt for mange mennesker at trænge ind i teksten.

Det er der nu rådet bod på med Bibelselskabets nye oversættelse af Jobs Bog.

Sproget er tidssvarende og lettilgængeligt, det flyder mundret og meningen står klart frem, og pludselig står den moderne læser, som måske ikke er fortrolig med at læse bibelske tekster, med en mulighed for at trænge ind i tekstens stærke og rammende indhold.

Efter selve teksten er bogen forsynet med tre fagpersoners udlægninger og fortolkninger. Det drejer sig om filosoffen Anders Fogh Jensen, psykologen Elli Kappelgaard, og præst og teolog Leif Andersen, som fra hver sit ståsted og med hver sin faglighed, sætter Jobs Bog ind i en kontekst og kommer med bud på fortolkninger. 

Deres bidrag fører os vidt omkring; ind i filosofihistorien og rundt om bl.a. oplysningstiden, Kant og Pascal, til Nietzsche og Foucault, Hegel og Kierkegaard. Til psykologens blik på Job, som fører læseren rundt om sociologer og psykologer, og spørgsmålet om sand og falsk skyldfølelse, og til litteraturens verden til Tolkien, Lewis og Pär Lagerkvist og spørgsmålet om den fraværende Gud. Og Leif Andersen tager os og Job med til koncert med Händels Messias og ind i selve Bibelen med insisterende og kritiske spørgsmål til Gud og eksistensen. 

Som læser bliver man efterladt med følelsen af, at Jobs Bog åbner for en stor verden af mange menneskers tanker om – og kamp med – livet og tilværelsen, igennem mange tider. At man her står med et centralt skrift om det at være menneske. Jobs Bog er en tekst, man ikke lige bliver færdig med, når man først har læst den.

Andreas Sylvest Wille er sognepræst ved Store Magleby Kirke.

Det er din egen skyld

Jobs Bog - nudansk og fortolket
Det er din egen skyld
199,00

Desværre udsolgt fra forlaget

Forfatter: Essays af Anders Fogh Jensen, Elli Kappelgaard og Leif Andersen
Illustrator: Ida Balslev-Olesen
Sidetal: 220 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-880-4