I en drøm siger englen til Josef, at han ikke skal være bange for at tage Maria til sig som sin hustru. Billede: "El sueño de San José" - Josefs Drøm, malet af Vicente López Portaña. Kilde: Wikimedia Commons.
I en drøm siger englen til Josef, at han ikke skal være bange for at tage Maria til sig som sin hustru. Billede: "El sueño de San José" - Josefs Drøm, malet af Vicente López Portaña. Kilde: Wikimedia Commons.

16.12.2016 Daniel Nørgaard, katolsk præst

Josef lærer os at forberede os på julen

Mens de første tre søndage i adventstiden i Den katolske Kirke har beskæftiget sig med at se frem til Jesus' andet komme – på dommedag – så har fjerde søndag i advent med forberedelsen af Jesus' første komme at gøre. Nu er det blevet tid til at forberede sig til jul! Katolsk præst Daniel Nørgaard skriver ugens adventsrefleksion

Evangelieteksten som læses i alle katolske kirker verden over fjerde søndag i advent er fortællingen om Josef, der først tænker at skille sig af med Maria i stilhed, men som så tager hende til sig som sin hustru (Matthæusevangeliet 1,18-24). For Josef har forberedelsen til jul været helt speciel og har krævet det yderste af ham. Derfor har vi meget at lære af Josef, hvis vi vil forberede os til jul. Godt nok lærer han os ikke noget hvad angår sprødhed på flæskesvær og indpakning af julegaver. Josefs vidnesbyrd vækker til handling for at give Gud plads i verden.Først og fremmest står der om Josef, at han var retsindig. Her handler det ikke om blot at få sin ret, men at se hvad der er godt for andre. Josef kunne have fået afløb for sin sårethed over at finde Maria gravid med en anden ved at udstille hende gennem en offentlig anklage for utroskab, men han har overskud til at se ud over sig selv, og ønsker derfor at skille sig af med hende i stilhed.Englen opfordrer derefter Josef til ikke at være bange for den opgave, der er bestemt for ham. I vores verden lader vi os ofte styre af frygt, når vi står over for problemer. Men at stole på Guds hjælp i de svære opgaver får os til at handle med overskud og gøre det rigtige.At Josef skal give barnet navnet Jesus indikerer, at han skal være med til at pege hen på ham, som Frelser (navnet betyder netop, at Gud frelser).Josef adlyder englen og tager Maria til sig som sin hustru, dvs. han bliver en beskytter for denne unge kvinde, der stod i en meget sårbar situation.I en meget kort bibeltekst fortæller Matthæus os alt, hvad vi behøver for at kunne fejre jul. Josef handler på den indsigt, der blev givet ham, og efter det sindelag han besad. Det fik ham til at tage sig af de svage og forkynde Gud som ham, der skal befri os fra syndens magt.Hvis vi tager Josef som forbillede, må vi nødvendigvis lade julen handle om mere end blot nisser, gran og brunkager. Mon ikke vi kan få øje på personer, der vil have godt af at blive inviteret hjem til os juleaften, eller mennesker ude i den store verden, der har brug for gavmild støtte? Mon ikke vi kan få mod til at gøre det, vi egentlig ved vil være godt? Og mon ikke det ville være godt mindst én gang juleaften at minde hinanden om grunden til hele den store fest?:”Os er en evig Frelser fød”.Daniel Nørgaard er sognepræst ved

Sankt Ansgars Kirke i København