Botaniker og forfatter Hans Arne Jensen står bag et nyt studiekredsmateriale om Bibelens planteverden. Privatfoto.
Botaniker og forfatter Hans Arne Jensen står bag et nyt studiekredsmateriale om Bibelens planteverden. Privatfoto.

23.08.2016 Agnete Braad, forlagsredaktør

Gratis materiale: Bliv klogere på Bibelens planteverden

Botaniker og forfatter Hans Arne Jensen har udarbejdet et lettilgængeligt studiekredsmateriale om Bibelens planter og deres betydning. Materialet kan downloades gratis, og der er masser af stof at samles om og diskutere

Livets træ, som vi af gode grunde ikke kan sætte et botanisk navn på, er beskrevet i Første Mosebog kapitel 2 og 3 som kilden til evigt liv. Et nyt studiekredsmateriale fra botaniker Hans Arne Jensen belyser nogle af de mange aspekter, som dette træ, men også andre vækster, rummer i både Det Gamle og Det Nye Testamente.

Hvad kan planteverdenen tilføre bibellæsningen?

Der er masser af spændende viden at hente i Bibelens planteverden, og emnet kan i høj grad berige bibellæsningen, fortæller Hans Arne Jensen:

"Det kan tilføre bibellæseren mange vitaminer, overraskende oplysninger og kendskab til de bibelske personers hverdag. Der er alt i alt omtalt ca. 100 planter eller planteprodukter i Bibelen. Når Jesus bruger billedet om sig selv: ”Jeg er det sande vintræ, og I er grenene”, så er det et tydeligt billede, der talte til hans tilhørere men også til os. Alle ved, at klipper man en gren af et vintræ, så visner den hurtigt og dør."

Sennepsfrøet blev kimen til en livslang interesse

Hans Arne Jensens interesse for Bibelens planter blev vakt på Statsfrøkontrollen, hvor han arbejdede i 40 år. Her fik de tilbage i 1969 en prøve af sort sennep fra Israel. Det viste sig at være præcis den art sennep, som Jesus omtaler i lignelsen om sennepsfrøet.

Læsningen og besvarelsen omkring denne prøve fandt han så spændende, at han begyndte at læse hele Bibelen og registrere alle de planter, der er omtalt i Bibelen. Det tog ca. 1 år. Efter supplerende læsning udgav han bogen Bibelens Planter i 1974. Senere kom den reviderede Bibelens Planteverden i 2004.

Så Hans Arne Jensens egen interesse for Bibelens planter stammer fra de mange års studier og foredrag om emnet, som han nu generøst deler ud af til alle de, der har lyst til at kigge nærmere på Bibelens planter.
 
Studiekredsmaterialet Livets Træ, udgives i fire dele og rummer følgende temaer: 

  1. Træet, Verdens skabelse, Paradiset og LIVETS TRÆ, Fristelsen
  2. Visdommen og LIVETS TRÆ, Andre træer i Det Gamle Testamente, Jesus – det sande vintræ, Andre træer i Det Nye Testamente
  3. Hvedekornet i jorden – væksten, Høsten, LIVETS TRÆ og Guds rige
  4. Mennesket og LIVETS TRÆ, LIVETS TRÆ og andre træer i kirkekunst, salmer og anden litteratur, Den store glæde        

Diskussion, sang og samvær

Materialet lægger i sin udformning op til diskussion og samvær, men kan også læses af enkeltpersoner, der blot ønsker at læse sig til mere indsigt i området. Der er både citater og henvisninger til nøjagtige bibelsteder, og undervejs suppleres der med forslag til salmer, der fortæller om Bibelens planter. Salmerne kan også blot læses højt.

Hans Arne Jensen inddrager forskellige eksempler fra sit eget liv, og opfordrer til, at I, der samtaler om materialet, gør det samme. I materialet finder man også en række spørgsmål, der kan danne grundlag for diskussion.