Træ. Foto: Unsplash.
Bibelen er fuld af vigtige træer, der rummer en stor symbolsk betydning. Foto: Wikimedia Commons.

01.10.2015 Thilde Thordahl Andersen

Tre vigtige træer i Bibelen

Træet er en gennemgående figur og metafor i de bibelske tekster. Hans Arne Jensen, der er forfatter til flere bøger om Bibelens planter, slår her ned på tre af de allervigtigste træer i Bibelen

Naturstyrelsen gennemfører netop nu projektet Livstræer, hvor danskerne er med til at udvælge særlige træer i de danske skove, som skal fredes for eftertiden og på den måde blive såkaldte livstræer.

Og der er noget med mennesker og træer. Træets historie vækker noget i os, og det kan næsten gøre helt ondt, når et gammelt træ bliver fældet.

Livstræet, som Naturstyrelsen refererer til, er et træ, vi kender fra Bibelen. Faktisk er der mange spændende træer, der spiller væsentlige roller i de bibelske fortællinger, og tit bærer de på en omfattende symbolik.

Hans Arne Jensen, der er doktor i arkæologisk botanik, har beskæftiget sig indgående med træer og andet planteliv i Bibelen og har lavet flere udgivelser om emnet. Han har udvalgt tre særlige træer fra Bibelen og fortæller om dem her:

1) Livets træ

”I Bibelens allerførste tekst, Første Mosebog, kan man læse om, hvordan Gud skaber jorden og mennesket. Mennesket sætter han i Edens Have, hvor han har plantet Livets Træ og det berygtede Kundskabens Træ, som ender med at blive menneskets skæbne.

Da Adam og Eva forbryder sig mod Guds regler og spiser af Kundskabens Træ, formenes de for evigt adgang til haven og til Livets Træ. For som Gud siger:

’Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!’

Livets Træ finder vi faktisk også senere i Det Gamle Testamente, nemlig i Ordsprogenes Bog kapitel 3, hvor visdommen sammenlignes med Livets Træ. Der står nemlig:

Den er livets træ for dem, der griber den, de, der holder fast ved den, prises lykkelige.

Fra at være kilden til evigt liv bliver Livets Træ nu kilde til visdom, og visdom spillede en meget stor rolle for datidens jøder.

Gennem kunsthistorien har vi desuden set mange eksempler på, at Kristus skildres som Livets træ, fordi han gennem sin død og opstandelse er blevet den sande kilde til evigt liv.”

2) Vintræet

”Et andet meget anvendt træ i de bibelske tekster er billedet af Jesus som det sande vintræ. I Johannesevangeliets kapitel 15 kan man læse:

’Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden (…) Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.’

Jesus betegner sig selv som vintræet og Gud som vingårdsmanden, mens vi er grenene på træet. Det er et fantastisk billede, fordi det fører os op i vores tid 2.000 år efter, hvor kirken og medlemmerne i den stadig er grenene på det træ.”

3) Cedertræet

”I Det Gamle Testamente spiller cedertræet en utrolig stor rolle – men det er træet som materiale, der er centralt her. Kong Salomo brugte nemlig det kostbare cedertræ til byggeriet af det mægtige tempel i Jerusalem. Træet var så dyrt, at han måtte betale for det med 20 landsbyer i Galil-landet.

Jeg har i mange år funderet over, hvorfor der i Bibelen er så minutiøse beskrivelser af anvendelsen af det kostbare cedertræ og af, hvordan det fragtes til Jerusalem fra Libanon. Løsningen fandt jeg under et besøg i et kloster på sydspidsen af Sinaj. Forinden  havde vi kørt hundredvis af kilometer gennem ørkenen, hvor der kun stod nogle få knudrede akacietræer. Men da jeg i klosteret så en kæmpe 1.400 år gammel cedertræsdør lavet af brede planker, forstod jeg: Cedertræ må have været et fantastisk syn for ørkenfolket, der kun var vant til det tørre landskabs forkrøblede træer.”

Hans Arne Jensens eget livstræ

Naturstyrelsens projekt giver som sagt danskerne mulighed for at udpege deres egne livstræer. Men hvilket træ ønsker Hans Arne Jensen selv fredet?

Valget falder på en stor eg i Søndersø Skov på Fyn, der vokser tæt på hans barndomshjem:

”Egen er vel 150 år gammel og var et fortrinligt klatretræ, da jeg var barn. Op ad den knudrede stamme snoede der sig en tyk vedbend, der var helt lodden af luftrødder, og som bidrog til at give træet mystik. Og så vogtede træet indgangen til verdens bedste legeplads, rig på skjulesteder, vilde dyr, planter og oplevelser. Det fortjener at fredes til glæde for kommende slægter.”

Hans Arne Jensen

Hans Arne Jensen

Hans Arne Jensen er doktor i arkæologisk botanik og har beskæftiget sig indgående med træer og andet planteliv i Bibelen.

Han var en af bidragyderne til Bibliana - bibel og botanik.