Sankt Martin og tiggeren. Maleri af ukendt, ungarsk kunstner ca. 1490. Kilde: Wikimedia Commons.
Historien om Sankt Martin og tiggeren indeholder en kraftig hentydning til en passage i Matthæusevangeliet. Maleri af ukendt, ungarsk kunstner ca. 1490. Kilde: Wikimedia Commons.

Af Thomas Godsk Larsen, idéhistoriker/stud.theol.

Mortensaften: Da Morten var Martin, og anden var en gås

Martin af Tours ville ikke være biskop og gemte sig i en gåsesti. Men gæssene skræppede op, han blev fundet, og Martin blev biskop.

Siden hen fik han sin hævn over gæssene ved at bestemme, at alle husstande én gang om året skulle slagte mindst én gås og spise den på den dag, Martin blev afsløret.

Sådan lyder historien om Martin af Tours (ca. 336-397) og dermed om, hvorfor mange danskere den 10. november fejrer mortensaften – aftenen før mortensdag – ved at spise gås eller and.

Hvem var Martin?

Martin af Tours levede i 300-tallets Romerrige, i det nuværende Ungarn, hvor han blev født af romerske forældre. Han blev indrulleret i den romerske hær som 15-årig og kom til Gallien i Frankrig, hvor han siden hen blev kendt som en hellig mand.

En forbindelse til Bibelen

En anden kendt historie om Martin af Tours er den om tiggeren, han møder foran byporten til Amiens. Martin, som selv er fattig, ynkes over tiggeren, deler sin militære kappe i to med sit sværd og giver tiggeren den ene halvdel. Senere i en drøm møder Martin Jesus, der har den ene halvdel af kappen på. Jesus siger, at han var tiggeren; at det, Martin har gjort mod den mindste af Hans brødre, har han gjort mod Ham – i øvrigt en hentydning til Matthæusevangeliet, kapitel 25, vers 40.

Kort efter bliver Martin døbt (som 18-årig), og to år efter forlader han hæren og bliver munk. Efter noget tid slår han sig ned i Tours i Frankrig, hvor han får så godt et ry, at de ønsker ham som biskop. Det er den ydmyge Martin ikke interesseret i, og resten er historie – eller legenden om mortensaften.

Martin eller Morten?

Egentlig er Morten blot en fordanskning af Martin. På dansk og svensk kaldes han Sankt Morten eller slet og ret Morten Bisp. Han blev helgenkåret i år 659 som en af de første, der blev kåret uden at være martyr. Helgenfesten overlevede reformationen med Martins nye danske navn, Morten Bisp. I øvrigt fik reformatoren Martin Luther sit navn efter Martin af Tours. Luther blev født den 10. november og døbt den 11. november, opkaldt efter dagens helgen: Sankt Martin.

Mortensgåsen kommer til Danmark – og bliver en and

I Danmark finder vi historien om Martin og gæssene første gang på tryk i 1616, men der findes lignende tyske kilder tilbage fra 1500-tallet. Det at spise mortensgås var i 1700-tallet allerede en kendt skik i Danmark, men da gæs i gammel tid ikke var så almindelige, og tilmed meget dyre, blev gåsen gerne udskiftet med andet fjerkræ.

Mortensaften fejres i flere lande med lanterneoptog, og i Flandern og dele af Tyskland også med en rytter klædt som Morten. Traditionen med at spise mortensgås eller mortensand kendes også fra Skåne og dele af Tyskland.

En bestseller i middelalderen

De fleste historier om Martin af Tours’ liv finder vi i Sulpitius Severus’ (ca. 363-425) biografi, ”Sankt Martins liv”. Bogen er ikke en biografi i moderne forstand, men indeholder et katalog af mirakler, som Martin siges at have udvirket. Bogen var en bestseller i Vesteuropa i århundreder.

Hvor mange ænder?

Hvis du sætter tænderne i en and mortensaften, er du langt fra den eneste. Hvert år sælges 600.000 ænder i Danmark. Mens halvdelen sælges op til jul, står mortensaften for cirka en tredjedel af årets andesalg (kilde: Wikipedia). Det menes, at omtrent en fjerdedel af de danske husstande holder traditionen med at spise and mortensaften i hævd.

Bibelleksikon

Et flot og gennemrevideret opslagsværk til alle, der ønsker viden om Bibelen
Bibelleksikon - transparent
100,00

Forfatter: Mogens Müller og Lisbet Kjær Müller
Sidetal: 480 sider
Indbinding: Indbundet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-751-7
Mål: 20 x 27,5 cm