Mulenesh Tekele fra Hossana i Etiopien. Foto: Hans J. Sagrusten
Mulenesh mistede sin mor for seks år siden, og derefter havde faderen ikke længere råd til at betale for, at datteren kunne gå i skole. Den dengang 14-årige pige måtte begynde på at tjene sine egne penge. Foto: Hans J. Sagrusten.

14.09.2020 Martin Eikeland

Mulenesh fra Etiopien drømmer om sin egen bibel

Mulenesh fra Hossana i Etiopien arbejder hårdt, men tjener lidt. Hun har ikke råd til at købe sin egen bibel.

For den fattige rengøringskone Mulenesh Tekele er det at få sin egen bibel en fjern drøm:

”Jeg tjener 700 birr (cirka 130 danske kroner) om måneden, og jeg betaler 450 birr i husleje, så der er ikke meget tilbage til mad og tøj. En bibel koster 100 birr – mere, end jeg kan betale med min løn,” fortæller Mulenesh, som arbejder på et af de fineste hoteller i hjembyen Hossana i Etiopien. Hvis hun havde arbejdet på et hotel i Danmark med dansk løn, svarer det til, at en bibel skulle koste rundt regnet 3000 kr.

Troen og Bibelen er hele mit liv

Mulenesh mistede sin mor for seks år siden, og derefter havde faderen ikke længere råd til at betale for, at datteren kunne gå i skole. Den dengang 14-årige pige måtte begynde på at tjene sine egne penge:

”Det er ikke morsomt at arbejde hele tiden, og der er ingen eller intet, der kan få mig bort herfra. Jeg har et hårdt liv,” siger hun.

Mulenesh tilhører en protestantisk menighed i Hossana. Mens hverdagen med vaskekosten og støvkluden er temmelig glædesløs for hende, lyser hun op, når hun fortæller om sin søndag:

”Der går jeg i kirke! Det er en stor glæde for mig,” smiler hun.

”Hvad tænker du om at få din egen bibel?”

”Der er ingenting, jeg hellere vil. Troen og Bibelen er hele mit liv.”

Folk betaler ikke, hvad det virkelig koster at trykke og distribuere Bibelen. Det er her, støtten fra andre bibelselskaber kommer ind i billedet.

Så billigt som muligt

Det hører med til historien, at Mulenesh Tekele fik en bibel efter interviewet. Endrias Kacharo fra Det Etiopiske Bibelselskab overrakte hende et smukt bibeleksemplar – og glæden var ikke til at tage fejl af hos Mulenesh.

”Vi sælger biblerne så billigt som muligt,” fortæller Kacharo. ”Prisen er kraftigt reduceret. Folk betaler ikke, hvad det virkelig koster at trykke og distribuere Bibelen. Det er her, støtten fra andre bibelselskaber kommer ind i billedet. Uden gaver fra bibelske venner i andre lande ville vi ikke kunne sælge biblerne så billigt.”

Endrias Kacharo fortæller, at man lægger vægt på, at biblerne sælges og ikke gives væk:

”Det gør biblerne mere dyrebare for modtagerne, og vi forhindrer, at biblerne bliver misbrugt – eller ikke brugt overhovedet.”