Bibelsk Sjælesorg
Materialet fra det succesfulde program Healing the Wounds of Trauma er oversat og bearbejdet til en dansk sammenhæng og kan købes i bibelselskabets netbutik. Foto: Bibelselskabet.

12.09.2017 Synne Garff

Nu kan bibelsk sjælesorg også praktiseres på dansk

Metoden er afprøvet af langt over en million mennesker, og undervisningsmaterialet foreligger på næsten 200 sprog. Nu også på dansk

Programmet er baseret på arbejdsbogen Healing the Wounds of Trauma, der er forfattet af henholdsvis en psykiater, praktiserende psykolog, bibeloversætter og missiolog i tæt samarbejde med afrikanske kirkeledere. Arbejdsbogen blev udviklet i Afrika for 15 år siden, i forbindelse med Den Afrikanske Verdenskrig med udspring i DR Congo, og er løbende blevet revideret.

Helingsprocessen foregår bedst på den traumatiseredes eget sprog. Derfor er materialet oversat til næsten 200 sprog. Bogen har 11 kapitler – de fem er kernekapitler. Bibelsk sjælesorg er gruppe-baseret og inddrager case-stories, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse og bibelstudier. Klagesalmer spiller en central rolle, da klagen til Gud har vist sig at være meget værdifuld i forløsningen af traumer. Gennem brug af mindre gruppesamtaler og aktiviteter, hjælper metoden folk til at udtrykke deres smerte uden at blive hængende i den. Derefter opfordres de til at overlade det, de ikke kan bære selv, til Gud. Når traumet er forløst, kan de ofte tilgive og i nogle tilfælde blive forenet med dem, der har påført dem smerten.

Kvalitetssikring

Trauma Healing Institute har et Advisory Council for at sikre, at programmet bibelsk sjælesorg har de højeste standarder inden for mental sundhedspraksis. Som rådgivere sidder blandt andre Dr. Diane Langberg (der også er rådgiver for the executive committee of the American Association of Christian Counselors) samt Dr. Phil Monroe (Professor of Counseling & Psychology at Biblical Seminary).

Bibelsk sjælesorg

bearbejdning af traumer er oversat af Do Windfeld Sabroe.

Materialet er bearbejdet, og der er skrevet nye casestories af international chef Synne Garff og tidligere lektor i sjælesorg, ph.d. Helle Møller Jensen, nu sognepræst i Skovshoved.

Kunstneren Maja Lisa Engelhardt har generøst udlånt et af sine værker til undervisningsmaterialets omslag.

Køb bogen her Pris: 199 kr. / ved køb af 10 stk. 149 kr.