Feltsalmebogen 2023. Foto: Mathias Anker Kure.
Feltsalmebogen indeholder i alt 96 sange og salmer, heriblandt en del højskolesange med fædrelandstema, og derudover en række bønner og skriftsteder. Foto: Mathias Anker Kure.

07.12.2023 Af Malene Fenger-Grøndahl

Ny sang- og salmebog til soldater er feltpræsternes våben

Forsvaret har fået ny sang- og salmebog, som også rummer bønner til soldaterlivet, og skriftsteder, som kan være med til at åbne soldaternes øjne for Bibelen, fortæller hærprovst Thomas Beck, der er initiativtager

Når en soldat dør på mission for Danmark og sendes hjem, bliver sangen ”Kongernes konge” sunget, når kisten bæres ud af flyet. Derfor er sangen også kendt som ”Hærens salme”. Den blev forfattet i 1848 og hed oprindeligt ”Bøn for Danmark”, og den blev sunget første gang i Tivoli den 16. september 1848 under Treårskrigen eller Den Første Slesvigske Krig. Sangen er ikke med i Den Danske Salmebog eller i Højskolesangbogen. Men den er med i en ny sang- og salmebog til Forsvaret, som Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag – med redaktionel hjælp fra Bibelselskabet – netop har udgivet.

”Kongernes Konge” er blot et af flere eksempler på sange og salmer, som vi har manglet i Forsvaret i de seneste år, fordi vi ikke har haft vores egen sangbog. Tilsvarende er der andre sange og salmer, som særligt har med krig, fare og død at gøre, som feltpræsterne i Hæren og de gejstlige i Søværnet og Flyvevåbnet oplagt bruger, men som ikke er med i Den Danske Salmebog. Der er også en del af de salmer, som man bruger meget ved gudstjenester i folkekirken, som det ikke er så relevant for os at bruge under en udsendelse,” forklarer hærprovst Thomas Beck, der har taget initiativ til den nye sang- og salmebog.

Fædrelandssange og bønner for fred

Bogen indeholder i alt 96 sange og salmer, heriblandt en del højskolesange med fædrelandstema, og derudover en række bønner og skriftsteder. En del af bønnerne er skrevet af Thomas Beck under hans udsendelser som feltpræst i Irak og Afghanistan og retter sig specifikt mod de situationer, som soldaterne kan komme til at stå i under en udsendelse. Der er for eksempel bønner, som er lavet til et vendepunkt i livet, bønner for freden og bønner i krig og før patrulje.

”Bønnerne er skabt i situationer, hvor der har været behov for dem, for eksempel før afgang på en patrulje, hvor der var særlig grund til at frygte for sit liv. Der har det været oplagt at formulere bønner til situationen, som så er blevet brugt sammen med fadervor og en velsignelse af soldaterne- Andre bønner er skrevet i forbindelse med mindehøjtideligheder for faldne eller sårede kammerater,” fortæller han. 

Thomas Beck er født i Aabenraa, hvor faderen var boghandler. Senere blev hans far valgmenighedspræst og sognepræst og dermed feltpræst, hvor han var udsendt til Cypern. Selv har Thomas Beck virket først som feltpræst og siden 2011 som hærprovst og har været udsendt i alt syv gange til Afghanistan og Irak, ofte på missioner med mange voldsomme begivenheder med døde og sårede soldater til følge.

”Både ved ceremonier, gudstjenester og sjælesorg er sange, salmer, bønner og skriftord vigtige arbejdsredskaber for feltpræsterne. Det er vores bedste våben. Det at synge sammen har stor værdi, fordi det er med til at højne og fastholde moralen. Mange vil nok umiddelbart tænke, at krudt og kugler er vigtigere end sange og salmer. Men jeg mener, at en sang- og salmebog er meget vigtig, for forsvarets stærkeste våben er en stærk moral. Det har man vidst gennem alle tider,” siger Thomas Beck.

Også til sangglade veteraner

Han henviser til, at der siden 1600-tallet har været lavet sangbøger til Forsvaret. Den sidste særlige sangbog til Forsvaret blev lavet i 1969 og nåede at blive genoptrykt over 10 gange. I 1989 gled den imidlertid ud af brug, da de sidste eksemplarer var blevet for slidt, og der ikke blev fundet penge til en ny. Derfor har man siden klaret sig med løsark med udvalgte sange og bønner samt siden 2003 Den Danske Salmebog.

Nu glæder Thomas Beck sig til, at den nye sang- og salmebog kan ligge i lommen på både præster og soldater og blive brugt i verdens brændpunkter, på militære øvelser, ved advents-, jule- og nytårsgudstjenester, ved militære begravelser, kranselægninger, ved den årlige Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september og ved andre nationale og militære mærkedage. 

”Jeg håber også, at den vil blive brugt i veteranforeningerne, hvor der stadig er en stærk tradition for at synge sammen,” siger han.

Sang- og salmebogen kan også, vurderer hærprovsten, komme til at fungere som personlig andagts- og sangbog for soldaterne – og i mange tilfælde sikkert også som en øjenåbner i forhold til Bibelen.

”Nogle få soldater har stærk skepsis over for kristendommen, men endnu flere har enten et forhold til bibel, kirke og kristendom hjemmefra eller har en stor nysgerrighed over for det bibelske og kristne univers, og derfor er det også helt bevidst, at vi har en del bibelske skriftsteder med i sang- og salmebogen,” fortæller han.

Profetbøgerne eller Paulus

Feltpræsterne oplever jævnligt, at udsendte soldater ønsker at få nærmere kendskab til Bibelen, og at nogle beslutter sig for at blive døbt, mens de er udsendt. I den forbindelse laver feltpræsterne ofte en bibelstudiegruppe eller et undervisningsforløb frem mod dåben, som er åbent for alle, og hvor feltpræsterne gør sig umage med at formidle kristendommens kernebudskaber og åbne Bibelen for soldaterne.

”Mange soldater er optaget af at finde bibelcitater, som taler ind i den virkelighed, de står i som udsendte, og der ser jeg det som en vigtig opgave at formidle, hvad Jesu liv, død og opstandelse betyder for dem. Ellers kan det let gå sådan, at de umiddelbart finder de citater fra Gamle Testamente, for eksempel fra profetbøgerne, som taler mest direkte om krig og kan lyde som en legitimering af krigeriske handlinger,” siger Thomas Beck.

Han gør derfor et nummer ud af at åbne soldaternes øjne for nytestamentlige skriftsteder hos for eksempel Paulus, og i den nye sang- og salmebog er der da også en del nytestamentlige skriftsteder med. I afsnittet med bibelord kan man derfor blandt andet finde denne passage fra Paulus’ Brev til Romerne kapitel 8 vers 38-39:

”Jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magt eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”