Copyright

Vilkår for brug af hjemmesiden

Din benyttelse af vores hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår.

Persondatabeskyttelse 

I det omfang, du afgiver oplysninger om dig selv under brug af denne hjemmeside, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som registreret hos Bibelselskabet har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter den til enhver tid gældende persondatalov og henvendelser i forbindelse hermed skal rettes til Bibelselskabet som angivet i menupunktet Kontakt. Det samme gælder, hvis du ønsker at rette oplysninger, som vi har registreret om dig.

Oplysninger, du afgiver om dig selv, opbevares i en periode på 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Perioden på 5 år regnes fra det sidste tidspunkt, hvor du som bruger af Bibelselskabets hjemmeside har afgivet personoplysninger eller på anden måde har identificeret dig. Bibelselskabet registrerer ikke personfølsomme oplysninger. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du derfor have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen påkræver.

Registreringen af personoplysninger sker med det formål, at vi kan levere varer til dig, samt for at vi kan kontakte dig med henblik på oplysningskampagner og indsamlinger. Endelig sker registrering af personoplysninger med henblik på at kunne identificere personer, der benytter de af Bibelselskabet oprettede diskussionsfora.

Registrerede oplysninger videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke med undtagelse af sådanne personoplysninger, som du i forbindelse med brug af Bibelselskabets diskussionsfora selv vælger at videregive. Bibelselskabet tager intet ansvar for personoplysninger, som individuelle brugere selv har valgt at gøre tilgængelige via Bibelselskabets diskussionsfora. 

Følgende grupper af ansatte hos Bibelselskabet har adgang til registrerede oplysninger:

  • Ledelsen
  • Salg og marketing
  • Administration og bogholderi
  • Indsamlinger

Bibelselskabet benytter cookies på dets hjemmeside med det formål at optimere hjemmesiden og hjemmesidens funktionalitet. Cookies bruges bl.a. til at skabe øget brugervenlighed samt for at huske, hvilke sider og undersider på hjemmesiden du har besøgt. Der lagres ikke personfølsomme oplysninger i cookies.

Ophavsret

Alt materiale, som vi har lagt ud på hjemmesiden, er beskyttet af den til enhver tid gældende lov om ophavsret. Det betyder bl.a., at al gengivelse af materiale eller dele deraf er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra Bibelselskabet. Materialet må heller ikke benyttes til tekst- og datamining, herunder til træning af generative sprogmodeller.

Materiale fra vores hjemmeside må kun benyttes til private formål. Al anden brug som for eksempel kopiering, mangfoldiggørelse, overdragelse, salg, overførsel eller kommerciel udnyttelse af materiale kræver Bibelselskabets forudgående skriftlige tilladelse.

Rettigheder til varemærker og materiale på denne hjemmeside 

Vi og vores samarbejdspartnere forbeholder os alle rettigheder til varemærker, ophavsretligt beskyttet materiale og andet retsbeskyttet indhold på vores hjemmeside. 

Materiale må alene downloades til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, og det downloadede materiale må ikke uden vores forudgående samtykke kopieres, bearbejdes eller på anden måde gøres til genstand for handlinger, der er forbeholdt indehaveren af de immaterielle rettigheder. 

Bibelselskabet udgiver Bibelen i den autoriserede danske oversættelse fra 1992 og har ophavsrettighederne til den. Det betyder, at man skal indhente Bibelselskabets samtykke, hvis man skal bruge bibeltekst i et omfang, der ligger ud over almindelig citatret. Ved anvendelse af bibeltekst i udgivelser, der er beregnet til videresalg, må man påregne en afgift til Bibelselskabet. 

I forbindelse med citater, der ligger inden for almindelig citatret, skal det fremgå, at Bibelselskabet har ophavsrettigheder til den autoriserede oversættelse. Det kan markeres således:

Bibelteksten er hentet fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Forespørgsler vedrørende brug af bibeltekst kan rettes til rettigheder@bibelselskabet.dk

Vi forbeholder os ret til at tage retslige skridt mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller på anden måde misbruger vores hjemmeside.

Diskussionsfora

Indlæg i debatter, diskussionsfora og boganmeldelser er alene udtryk for afsenderens holdninger og repræsenterer således ikke nødvendigvis Bibelselskabets synspunkter.

Deltagere i diskussionsfora, debatter og lignende på vores hjemmeside må kun indlægge materiale, som de selv ejer ophavsretten til, eller materiale, hvortil de på en eller anden vis har erhvervet ophavsretten. En deltager, der indlægger materiale, anses i og med, at materiale fremlægges, for at give sit samtykke til, at Bibelselskabet uden territoriale eller tidsmæssige begrænsninger må lagre, udbrede og offentliggøre materialet på elektronisk eller anden vis.

Bibelselskabet forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne kommentarer fra indlæg, der:

  • er i strid med gældende lovgivning
  • er racistiske eller injurierende
  • er skrevet i en grov tone
  • udleverer personlige oplysninger

Endvidere forbeholder Bibelselskabet sig ret til at fjerne indlæg, der efter Bibelselskabets vurdering ikke er egnet til gengivelse på hjemmesiden. Bibelselskabet skal ikke være forpligtet til at begrunde afslag på at optrykke, gengive, redigere eller slette indlæg fra hjemmesidens brugere. 

Ved at kommentere på vores hjemmeside accepterer du, at Bibelselskabet frit kan offentliggøre dit indhold på www.bibelselskabet.dk og i vores trykte materiale.

Indkøb i boghandelen

Handelsbetingelser

Betaling

Det er muligt at betale med følgende kort : Dankort og Visa/Dankort. Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes fra os. Kortoplysningerne sendes via en krypteret (SSL) forbindelse. Oplysningerne vil ikke blive anvendt af andre og vil ikke blive givet eller solgt til andre. Bibelselskabet forbeholder sig ret til at afvise ordrer, der skal leveres til udlandet.

Hvis du er registreret som kunde, kan du betale med faktura.

Levering og leveringstid

Lagervare: Levering 2-3 dage for levering til Danmark.
Skaffevare: Levering 4-6 dage for levering til Danmark.
Ved leveringstid ud over 6 dage vil du blive kontaktet per e-mail.
Levering af filer til download sker dog umiddelbart efter betalingen.

Bestillinger modtages med forbehold for, at varen findes på Bibelselskabets lager eller kan skaffes fra leverandør, og der tages forbehold for leveringsvanskeligheder. 

OBS: Ordren sendes samlet, når den er komplet.

Leveringsomkostninger

Onlinebetalte ordrer under kr. 425,- tillægges leveringsomkostninger på kr. 49,-. Onlinebetalte ordrer over kr. 425,- sendes portofrit.

Hvis du er registreret som kunde, kan du betale med faktura på samme betingelser.

Ved levering til Grønland, Færøerne og øvrige udland forbeholder vi os ret til at opkræve de nødvendige fragtomkostninger.

Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde en bestilling hos Bibelselskabet, såfremt Bibelselskabet har modtaget underretning herom senest 14 dage efter, at du har modtaget den pågældende bestilling. En betingelse er dog, at den leverede vare er ubrugt og salgbar. Eventuelle returomkostninger skal du betale, ligesom du også har ansvaret for varen under returforsendelsen. Pak derfor varen godt ind, så den ikke bliver beskadiget under forsendelsen, og mærk pakken ”Retur”. 

Returnering af varer i medfør af bestemmelserne om fortrydelsesret kan endvidere ske ved aflevering hos Bibelselskabet på adressen Frederiksborggade 50, 1360 København K, hverdage fra kl. 9-16. 

Fortrydelsesret kan ikke gøres gældende ved køb af lydoptagelser som lydfil, der transmitteres via internettet samt AV-materiale og elektroniske udgivelser, hvor original indpakningen er brudt.

Reklamation

Er varen beskadiget, eller er der fejl på varen ved modtagelsen, kan du reklamere. Du har 2 års reklamationsret i overensstemmelse med købeloven. 

Varer der returneres med reklamation kan leveres til os uden omkostninger, medmindre det ved den efterfølgende besigtigelse viser sig, at varen ikke lider af mangler, idet vi da forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr svarende til forsendelsesomkostningerne. Vi leverer en ny vare inden 3-6 dage, såfremt varen er på lager, og såfremt der er tale om mangler ved den oprindelige vare . Hvis ny levering ikke er mulig, vil vi tilbagebetale beløbet via bankoverførsel inden for 8-10 dage. 

Returnering eller reklamation med angivelse af bankkontonummer til evt. tilbagebetaling skal ske til adressen: 

Bibelselskabets Boghandel
Frederiksborggade 50
1360 København K

Ansvar

Som forbruger er du beskyttet af den gældende lovgivning ifølge Købeloven og Forbrugeraftaleloven. Bibelselskabets Boghandel kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der er omfattet af dansk lovgivning.

Bibelselskabet er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader og andet indirekte tab.

Vilkår for indsamlinger

Hvis der bliver indsamlet flere penge til et specifikt, internationalt projekt, end der er behov for til projektet, vil det overskydende beløb enten gå til lignende projekter i det pågældende land eller tilsvarende formål andetsteds i samråd med De Forenede Bibelselskaber.

En gave til et almennyttigt formål er efter lovgivningen som udgangspunkt uigenkaldelig. Bibelselskabet kan dog i ganske særlige tilfælde beslutte at returnere betalingen. I givet fald bedes du kontakte Bibelselskabet via telefon 33 12 78 35 eller via e-mail.

Drengen der ville tælle stjernerne

Og mange flere af de allerbedste historier fra Det Gamle Testamente
Drengen der ville tælle stjernerne
299,95

Forfatter: Louise Langhoff Koch
Illustrator: Birgitte Ahlmann
Sidetal: 160 sider
Indbinding: Indbundet m. lærredsryg
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-317-6
Mål: 20,5 x 26 cm
Andet: Med læsebånd