Om Bibliana

BIBLIANA er Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift, der beskæftiger sig med Bibelen og dens omverden. Målet for tidsskriftet er at formidle de seneste strømninger indenfor bibelforskning og religionsvidenskab til et bredt publikum. 

Tids­skriftet udkommer to gange om året og rummer artikler, som be­skæftiger sig med de videnskaber, der muliggør en bedre forståelse af Bibelen. Det vil bl.a. sige arkæologi, re­li­gions­vi­denskab, ide­historie, filologi, kunst­historie og kulturhistorie. Fag der alle kan være med til at be­lyse de bibelske skrifter, deres univers og virk­ningshistorie. Siden december 2018 udkommer BIBLIANA som et gratis, digitalt magasin.

BIBLIANA formidler forskning uden at for­mid­lings­niveauet bliver tungt og akademisk. Målet er, at sproget er umid­delbart for­stå­eligt for interesserede læsere.

Tidsskriftet er udkommet siden 1999 først på Museum Tusculanums Forlag, siden på Forlaget Anis og siden 2009 på Bibelselskabets Forlag. Redaktionen har altid været uafhængig af forlagene.

Bidragsyderne til Bibliana er primært universitetsfolk fra de teologiske fagmiljøer fra henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet, men redaktionen beder også jævnligt eksperter fra udlandet om at bidrage, hvis ekspertisen ikke findes herhjemme. I de tilfælde bliver artiklerne selvfølgelig oversat til dansk og redigeret, så de passer til BIBLIANAs målgruppe.

Kontakt 

Biblianas redaktion

Ansvarshavende redaktør er Martin Friis, mfr@teol.ku.dk

Klik her for at se hele redaktionen

Udgiver

Bibelselskabets Forlag

Frederiksborggade 50

1360 København K

tlf. 33 12 78 35

bibliana@bibelselskabet.dk