Om metoden - indholdshero smal - sjælesorg
Det bibelske sjælesorgsprogram er udviklet for at komme tabuer og traumer i Afrika og Mellemøsten til livs. Men kursets overvældende succes rummer muligheder for også at hjælpe martrede sjæle i Vesten. Foto: Scanpix

Af Synne Garff, international chef

Om metoden bibelsk sjælesorg

Bibelsk sjælesorg er en trosbaseret metode, der aktivt inddrager bibelske tekster. Metoden giver lokale kirkeledere bibelske og psykologiske redskaber, så de kan hjælpe deres traumatiserede menigheder

Er al kristen sjælesorg ikke bibelsk sjælesorg? I princippet jo. Men ofte er de bibelske tekster et baggrundstæppe til samtalen og anvendes ikke direkte. I bibelsk sjælesorg inddrages Bibelen aktivt til refleksion og som oplæg til samtale. Desuden rummer metoden psykoedukation i sorgens anatomi.

Programmet Bibelsk sjælesorg (Bible-based trauma healing) udgår fra Trauma Healing Institute ved Det Amerikanske Bibelselskab. Metoden Bibelsk sjælesorg er med til at forløse traumer og er blevet afprøvet og eksponeret for mere end en million mennesker. I dag er der over 16.000 facilitatorer og næsten 700 organisationer, der har implementeret metoden globalt. Kurset tilpasses det enkelte land og bruges af alle kirkeretninger. 

Erkendelse af traumet

Traumer henviser til virkningerne på et menneske efter forstyrrende hændelser som krig, folkedrab, menneskehandel, vold eller naturkatastrofer. Hvert syvende menneske i verden er traumatiseret. Traumer handler om voldsomme tab. Traumer er dybe sår på sjælen. Som praktiserende psykolog og traumeekspert Diane Langberg formulerer det:

  • Traumer er overvældende
  • Traumer er svære at sætte ord på
  • Traumer knuser vores værdighed
  • Traumer ødelægger evnen til at træffe valg

Traumer opleves ikke kun af individer, men af hele familier, kirker, samfund og nationer. Der er både dem, der lider direkte og dem, der påvirkes ved at være vidner. Alle fristes til at fornægte eller ignorere dem, der lider.

At hjælpe folk med at reagere på traumer kræver at alle fire områder adresseres samt at vores naturlige trang til fornægtelse modstås. Helbredelsesprocessen begynder, når vi kan nævne traumet og dets årsager. At sætte ord på har i sig selv vist sig at være første trin i hjælpen, så en person fuldt ud kan mærke sin smerte.

Men for at blive helbredt for traumet, har folk også brug for en ny forståelsesramme og håndtering af verden og deres erfaring, en stemme til at tale sandt om fortiden, en fornyet følelse – eller kilde – af værdighed og værd, og genopretning af muligheden for at træffe valg i både det store og små.

Visionen for Trauma Healing Institute er at restituere individer og være med til at (gen)opbygge civilsamfund. For deltagerne i programmet betyder det at gøre en ende på tavsheden og skammen. Det involverer, at volds- og hævncyklussen brydes, så de begynder at bevæge sig fra ”offer” til ”overlever”. Næste skridt er at dele helingsprocessen med andre ofre og måske arbejde for retfærdighed i deres samfund.

Materialet

Hovedprogrammet er baseret på arbejdsbogen Heal­ing the Wounds of Trauma, der blev udviklet af fire forfattere, som var ansat hos oversætterorganisationen SIL, i Afrika. Den ene er psykiater, den anden praktiserende psykolog, den tredje bibeloversætter og den fjerde missiolog. Bibeloversætter, dr. Harriet Hill arbejder nu som programchef i Trauma Healing Institute. Arbejdsbogen blev udviklet i Afrika i 2001 og er løbende blevet revideret.

Helingsprocessen foregår bedst på den traumatiseredes eget sprog. Derfor er materialet oversat til mere end 135 sprog og foreligger i næsten 100 lande. Bogen har 11 kapitler – de fem er kernekapitler. Bibelsk sjælesorg er gruppe-baseret og inddrager case-stories, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse og bibelstudier. Klagesalmer spiller en central rolle, da klagen har vist sig at være meget værdifuld i forløsningen af traumer.

Gennem brug af mindre gruppesamtaler og aktiviteter, der implicerer at skrive originale klagesalmer og tegninger, hjælper metoden folk til at udtrykke deres smerte uden at blive hængende i den. Derefter opfordres de til at overlade det, de ikke kan bære selv, til Gud for at få det bedre. Når traumet er forløst, kan de ofte tilgive og til sidst blive forenet med dem, der har påført dem smerten.

Den Falske Bro. Illustration: Ian Dale
Den Falske Bro. Illustration: Ian Dale

Programmet anvender en fire-trins-proces, hvor muligheden for at udvikle lederskab er indarbejdet. Udvalgte deltagere inviteres til at blive ledere ved fremtidige kurser, så der er en mulig multipliceringseffekt.

Convening: Det lokale Bibelselskab, eller en anden hostinggruppe, inviterer regionale og nationale ledere til at opleve programmet. Derpå beslutter de, om det er noget, de ønsker.

Equipping: Lokale ledere har mulighed for at få forløst deres eget traume, mens de uddannes til at lede sessioner i lokalsamfundet. De vender tilbage til en advanced training efter at have praktiseret to eller flere healing groups.

Healing: Uddannede facilitatorer leder sessioner i deres lokale sammenhæng. De bruger små grupper og underviser i lektionerne i det tempo, der passer til gruppen. 

Community of Practice: Administratorer, sundhedspersonale og facilitatorer samles for at dele erfaringer, identificere udfordringer, lægge strategier og deltage i faglig udvikling. Dette kan ske på globalt, regionalt, nationalt eller lokalt niveau. ’Ansigt til ansigt’ møder suppleres med virtuel støtte på et lukket site via websitet hos Trauma Healing Institute.

Kvalitetssikring

Trauma Healing Institute har et Advisory Council for at sikre, at programmet Bibelsk sjælesorg har de højeste standarder inden for mental sundhedspraksis. Som rådgivere sidder Dr. Diane Langberg (der også er rådgiver for the executive committee of the American Association of Christian Counselors) samt Dr. Phil Monroe (Profes­sor of Counseling & Psychology at Biblical Seminary).

Læs forskningsresultater her

Bibelsk sjælesorg

Materiale til bearbejdning af traumer med udgangspunkt i Bibelen
Bibelsk Sjælesorg
199,95

Forfatter: Harriet Hill m. fl.
Sidetal: 118 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-853-8
Mål: 21 x 28,9 cm.