Martin Ehrensvärd
Lektor, ph.d. Martin Ehrensvärd, der har oversat Prædikerens Bog sammen med lektor, ph.d. Søren Holst, der har oversat Første Mosebog og sognepræst, ph.d. Mette Behrndtz, der har læst og kommenteret oversættelserne undervejs. Foto: Privatfoto.

28.10.2014 Lea Holtze

Oversætter: "Det er vigtigt, at vi forstår, hvad der står i Bibelen"

En ny oversættelse af Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk åbner på en ny måde folks øjne for, hvad der står i verdens vigtigste bog, Bibelen, lyder det fra en af oversætterne, Martin Ehrensvärd.

Garvede læsere vil forstå budskabet på ny. Og nye læsere finder ud af, at Bibelen slet ikke er så svær at forstå.

Sådan lyder forventningen til oversættelsen af Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk, der udkom den 23. oktober under navnet Begyndelsen og Tænkeren.

Forventningen er Martin Ehrensvärds. Han forsker og underviser i hebraisk sprog og kultur ved Københavns Universitets Teologiske Fakultet. Sammen med en halv snes teologer, religionsforskere, præster og andre sprogkyndige har han vredet hjernen for at oversætte nogle af de flere tusinde år gamle tekster fra Det Gamle Testamente til et mundret dansk, som vi kender det i dag.

”Vi har en stærk tradition for at oversætte Bibelen på en bestemt måde, hvor ord som barmhjertighed, synd og nåde er helt fastgroet bibelsprog. I ”Begyndelsen og Tænkeren” har vi udtrykt tingene på et nuanceret og almindeligt dansk og i højere grad haft oversættelsen af tekstens indhold frem for ordene for øje,” forklarer Martin Ehrensvärd.

Begyndelsen og Tænkeren er oversættelsen af to af de mest berømte skrifter fra Bibelen. Over en årrække vil Bibelselskabet også oversætte de øvrige skrifter i Det Gamle Testamente. Og sammen med Den Nye Aftale - Det Nye Testamente på nudansk vil det efter planen resultere i udgivelsen af hele Bibelen på et levende nudansk.

Præcision på en ny måde

Arbejdet med oversættelsen har krævet mange og lange diskussioner af, hvor grænsen for nudansk går. Oversætterne var blandt andet enige om, at tekstens betydning ikke måtte være gætværk. Slang hørte heller ikke hjemme i oversættelsen. Og oversættelsen skulle ske fra de gamle hebraiske tekster.

”Det er utrolig vigtigt, at man har den præcise baggrund for sin oversættelse. Det er den faglighed, vi ligger inde med. Man kan ikke bare tage afsæt i den autoriserede bibel fra 1992. For nudansk er som et helt nyt sprog, og oversættelser af oversættelser resulterer altid i fejl,” siger Martin Ehrensvärd.

Men efter mange års træning i millimeterpræcis oversættelse fra hebraisk til dansk måtte Martin Ehrensvärd sluge nogle kameler hist og her for at nå målet for oversættelsen, nemlig forståelighed og mundrethed. Som da formuleringen ”Jeg anlagde damme til at vande skoven af spirende træer” efter arbejdet med at gøre oversættelsen nudansk blev til ”jeg udviklede vandingssystemer”. Øvelsen for oversætterne var desuden at forestille sig, hvordan de kunne oversætte ord som ”barmhjertighed”, ”nåde” og ”synd” uden at bruge kirkelige ord. Barmhjertig er for eksempel blevet til omsorgsfuld, fortæller Martin Ehrensvärd.

Åbner verdens vigtigste bog

Martin Ehrensvärd husker selv den oplevelse, han fik, da han læste Det Nye Testamente på nudansk, Den Nye Aftale, første gang. Det gav ham en helt ny forståelse af teksten.

”Jeg havde hidtil tænkt meningen på et bibelsprog, men ikke på mit eget naturlige omgangssprog. Derfor fik jeg pludselig adgang til teksten på en dybere måde,” siger han.

Martin Ehrensvärd glæder sig nu til at give læserne de første gammeltestamentlige tekster på nudansk som et supplement til den autoriserede bibel.

”Jeg håber, Begyndelsen og Tænkeren åbner læsernes øjne og giver dem lyst til at læse mere i Bibelen. Det er jo den vigtigste bog i verdenslitteraturen. Derfor er det også vigtigt, at vi forstår, hvad der står i den,” siger han.

Om Martin Ehrensvärd

Den 47-årige lektor og ph.d. Martin Ehrensvärd er født i Aarhus og bor i dag på Mols, skønt han arbejder på Københavns Universitets Teologiske Fakultet.

Martin Ehrensvärd blev uddannet cand.mag. i hebraisk sprog og kultur ved Aarhus Universitet i 1995 og erhvervede sin ph.d.-grad i semitisk filologi samme sted i 2002 efter i en årrække at have studeret i Jerusalem.

Martin Ehrensvärd har oversat Prædikerens Bog til nudansk, der sammen med Første Mosebog på nudansk udkom den 23. oktober under titlen Begyndelsen og Tænkeren.

Begyndelsen og Tænkeren

Nudansk oversættelse af Første Mosebog og Prædikerens Bog
Begyndelsen og Tænkeren
50,00

Sidetal: 188 sider.
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7523-741-8
Mål: 15 x 21 cm