Livets sejr over døden er så stort og godt nyt, at det er svært at slippe og umuligt at gøre sig færdig med, skriver biskop Henrik Wigh-Poulsen i artiklen "Påskedag bliver dødens punktum til en tankestreg". Billede: "La Résurrection" - Opstandelsen, af Andrea Mantegna. Foto: Wikimedia Commons.
Livets sejr over døden er så stort og godt nyt, at det er svært at slippe og umuligt at gøre sig færdig med, skriver biskop Henrik Wigh-Poulsen. Billede: "La Résurrection" - Opstandelsen, af Andrea Mantegna. Foto: Wikimedia Commons.

27.03.2016 Henrik Wigh-Poulsen, biskop

Påskedag bliver dødens punktum til en tankestreg

Påskebudskabet er en stor, rå overraskelse. At graven var tom påskemorgen, vil altid være en kilde til håb, en lyskile i mørket, en modsigelse, en opstand, en trods. Læs her biskop Henrik Wigh-Poulsens ord til påskedag

”Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det”.

Sådan lyder de afsluttende ord i Matthæus' påskeevangelium. Kvinderne, der kom til graven for at vise den døde den sidste omsorg, havde fra englen hørt, at ham de troede lå der, var opstået! Og gået i forvejen for dem! Til Galilæa!

De døde plejer jo at blive liggende, hvor man lagde dem. Graven plejer at holde på sit bytte. Hvor døden hersker, er der sjældent overraskelser. Den lader sig, i modsætning til så meget andet, ikke flytte med. Derfor lærer vi at leve med den. Og derfor kvindernes frygt. Dette var større end de kunne tumle.

På den måde er påskens budskab den store rå overraskelse, hvor alt det, vi tager for givet, siges imod. Det store punktum bliver til en tankestreg. Og glæden det måtte vække, vil altid være blandet med andre følelser. For kvinderne og de første vidner: frygt og forvirring. For os der siden hørte det: tvivl og forundring.

Men sådan er det, når Gud sætter sig igennem. Det går på tværs af vores forstand og vaner og veje. Men at hans rige, som Jesus fortalte om det, er udenfor dødens rækkevidde, og at hans barmhjertighed ikke lader sig standse af graven, det er så stort og godt nyt, at det er svært at slippe, svært at være foruden og umuligt at gøre sig færdig med.

At graven var tom, vil altid være en kilde til håb, en lyskile i mørket, en modsigelse, en opstand, en trods. Jeg citerer Kingo:

Ligger jeg i syndens bøje,
ligger jeg i armod ned,
ligger jeg i sygdoms køje,
ligger jeg i usselhed,
ligger jeg fortrængt, forhadt,
og af verden slet forladt,
skal jeg hus i graven tage,
o, her er dog håb tilbage
- Den Danske Salmebog, nr. 227 vers

Derfor fortælles påskens budskab videre. Derfor er rygtet om det, ingen så ske, så sejlivet, at vi siden byggede kirker på det, begravede vores døde i tillid til det og endnu, så lang tid efter, lader os bevæge af det.

Påsken, profilhæfte, faktaboks

Nyt hæfte serverer påsken i kort form

Hvad er påsken? I dette lille hæfte serveres påsken i kort form, så alle kan være med.

Hæftet indeholder alle bibelteksterne til påskedagene. Biskop Henrik Wigh-Poulsen har forfattet forklaringer og kommentarer, som ledsager teksterne.

Prisen er 20 kr. Ved køb af 10 stk eller mere sparer du 20%.

Bestil hæftet her