Pia Kjærsgaard
Pia Kjærsgaard (DF) er bidragyder til essaysamlingen Det daglige brød, som er udkommet på Bibelselskabets Forlag. Foto: Søren Rønholt.

Thilde Thordahl Andersen

Pia Kjærsgaard: Det er godt, at Gud er der til at tilgive

DET BETYDER BIBELEN FOR MIG

Politiker Pia Kjærsgaard (DF) går i kirke, når hun vil fordybe sig i Bibelen. Og så oplever hun, at Bibelen er fuld af modsætninger

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF) har en bibel stående i sin bogreol. Den tages ikke frem hver dag, men det føles rart, at den står der. Når Pia Kjærsgaard vil fordybe sig i Bibelen, går hun i stedet i kirke:

"Jeg tror, man er lidt mere nærværende, når man lytter til Bibelen i kirken, end man er i det daglige. Det er noget, man har sat sig for: Nu går jeg altså derhen i Guds hus og sætter mig og kigger ikke på min iPhone. Det er en ganske god ting at gøre en gang imellem."

Pia Kjærsgaard, født 1947, er Folketingets formand. Hun er medlem af og tidligere formand for Dansk Folkeparti.

Pia Kjærsgaard er en af bidragyderne til Det daglige brød, Bibelselskabets nye essaysamling om mad og tro. Her medvirker hun med et essay om græsk mad.

Vær mod andre, som du vil, at de skal være mod dig

Når Pia Kjærsgaard bliver bedt om at fremhæve et sted i Bibelen, hun holder særligt af, falder valget på buddet om næstekærlighed. I Matthæusevangeliets kapitel 22, vers 37-40 kan man således læse:

» ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

"Næsten er den, man møder på sin vej gennem livet. For mig handler det mest om at være et ordentligt menneske og respektere andre,” siger Pia Kjærsgaard og fortæller, at hendes mand ofte citerer den gyldne regel: 'Vær mod andre, som du vil, at de skal være mod dig.’

Pia Kjærsgaard mener dog, at næstekærlighedsbuddet også kan misbruges:

”For eksempel er lignelsen om den barmhjertige samaritaner blevet brugt til at legitimere masseindvandring. I det hele taget er jeg meget modstander af, at man politiserer, når man taler om kirkens budskab – det synes, jeg man skal holde fuldstændig adskilt.”

Mads Brügger har citeret Bibelen i debatten om flygtninge. Læs mere her

Bibelen er fuld af modsætninger

Pia Kjærsgaard oplever, at Bibelen er fuld af modsætninger, og at dele af den kan være svære at forstå.

"Men alligevel synes jeg, at overgangen fra Det Gamle Testamente til Det Nye Testamente er god. For Det Nye Testamente ophæver den gamle lovreligion," siger hun og tilføjer:

Mennesket er jo i bund og grund en synder, og så er det godt, at Gud er der for at tilgive.

"Der er mange mennesker, der tager hvert eneste bogstav i Bibelen bogstaveligt og mener, at det er sandheden. Men jeg tror, det er meningen, at man skal læse Bibelen på mange måder, og hvad der er sandt for nogle, behøver ikke at være det for andre. Det må være op til den enkelte."

Gud er der for at tilgive

Ifølge Folketingets formand er demokratiet opstået i den kristne verden, og hun kan ikke forestille sig et demokratisk samfund uden Bibelen som baggrund.

"Man adskiller mellem det guddommelige og perfekte og så det jordiske og mere uperfekte. Det er hele forudsætningen for demokratiet. Man skal ikke tro, at man kan skabe Paradis her på jorden. Mennesket er jo i bund og grund en synder, og så er det godt, at Gud er der for at tilgive."

Pia Kjærsgaard

Pia Kjærsgaard, født 1947, er Folketingets formand. Hun er medlem og tidligere formand for Dansk Folkeparti.

I Det daglige brød skriver Pia Kjærsgaard om græsk mad.