Rita får smilene frem hos flygtningebørn. Foto: Les Kaner
Rita Zakhour har efterhånden hjulpet mange flygtningebørn med metoden bibelsk sjælesorg. Her er hun sammen med en gruppe flygtninge, der får et ekstra frirum i en kirke. Latteren skyllede igennem lokalet sammen med en berømt klovn, der har specialiseret sig i at underholde med Bibelens fortællinger. Foto: Les Kaner

14.09.2020 Synne Garff, international chef

Rita får smilene frem hos flygtningebørn

Mange flygtningebørn bærer på traumer. De har oplevet vold, kampe, flugt, fejlernæring, og nogle har været udsat for tortur. I Libanon er en gruppe medarbejdere fra bibelselskabet uddannet til at håndtere traumerne.

Tusindvis af børn er flygtet fra Syrien og Irak på grund af krig og terror, og intet tyder på, at de kan vende hjem foreløbigt. Nogle er kommet til Libanon uden deres forældre og ved ikke, om forældrene er i live. Børnene har ofte været under enormt psykisk pres i måneder, nogle i år.

”Derfor arbejder vi blandt andet med bibelsk sjælesorg for børn mellem 8 og 13 år,” fortæller Rita Zakhour fra Det Libanesiske Bibelselskab. ”Vi forsøger at hjælpe dem så meget, vi kan, så deres mentale sår kan læges, eller smerten i det mindste kan lindres.”

Et frirum i kirken

Rita er en blid og tålmodig ung kvinde, der er tillidsvækkende. Hun er helt bevidst om, at hun ikke kan ændre børnenes livsvilkår og bilder sig ikke ind, at hun kan slette de grumme oplevelser fra erindringen. Men hun kan lytte og spørge kvalificeret, for det ligger naturligt til hende, og så er hun uddannet i at trøste.

Jeg har fornøjelsen af at tilbringe en eftermiddag i hendes selskab i Beirut, hvor hun engageret fortæller om sit arbejde med børnene. Det er opslidende for hende. De mange historier lejrer sig i sindet, og hun skal passe på sig selv. Men det er ikke det, der optager Rita; hun giver de børn, vi møder, sin fulde opmærksomhed. Rita kan lytte og er nærværende, og det har børnene brug for. Denne dag får nogle af børnene et frirum i en kirke, hvor Libanons legendariske klovn, Farid, underholder med bibelske fortællinger, der har et sjælesørgerisk fokus. Børnene hviner af grin.

Vi forsøger at hjælpe dem så meget, vi kan, så deres mentale sår kan læges, eller smerten i det mindste kan lindres.

Bibelsk sjælesorg til børn

Et forløb med bibelsk sjælesorg består typisk af 10 sessioner, hvor der tages udgangspunkt i såvel bibelske som psykologiske perspektiver på smerte, tab, sorg – og lindring. Det er kompliceret at afholde grupperne. Flere af børnene reagerer voldsomt verbalt og fysisk og har problemer med at koncentrere sig. Mange har også svært ved at formulere sig og sætte ord på de barske oplevelser. Men der er lyspunkter. Rita Zakhour fortæller bl.a. om en pige på 9 år. Hun var på en af de første sessioner blevet bedt om at tegne sig selv og Gud på samme tegning:

”Men det ville hun ikke, for hun var sikker på, at Gud ikke elskede hende på grund af alt det, hun havde været udsat for. Hun ville dog ikke fortælle om, hvad hun havde oplevet. En af de sidste gange, vi var sammen, spurgte hun mig, om vi kunne tegne igen. Jeg spurgte, hvorfor. ’Jeg vil tegne Gud. Han skal fylde hele tegningen, fordi hans kærlighed er større end alt andet.’”

Erfaringerne viser, at nogle børn, der har haft traumatiserende tab, i lyset af Gud kan lykkes med at skabe en ny fortælling.

Børnene vil blive ved med at pendle mellem livets spor og tabssporet. De tunge tab vil de altid bære med sig rundt. Men med kloge og omsorgsfulde mennesker som Rita kan der tages hul på en proces, hvor de i en fredelig sammenhæng sammen med omsorgsfulde voksne sætter ord på oplevelserne, som normalt fortrænges. Erfaringerne viser, at nogle børn, der har haft traumatiserende tab, i lyset af Gud kan lykkes med at skabe en ny fortælling; en fortælling, hvor de begynder at betragte sig selv som overlevere snarere end ofre og får fornyet livsmod. Det er håbet, når evangeliet kommer ud i de mørkeste afkroge af verden.

TRO OG TILLID

Bibelens fortællinger er centrale i bibelsk sjælesorg og inviterer deltagerne til at reflektere over deres relation til Gud. Traumer ødelægger ofte menneskers tro og tillid til verden, men troen kan over tid reetableres og være med til at bære udsatte igennem forfærdelige tab.

Det Libanesiske Bibelselskab vil gerne uddele en større mængde bibler igennem kirkerne. I forbindelse med kurser i bibelsk sjælesorg bliver der også ofte uddelt bibler.

Ingen er i tvivl om, at tragedien på havnen i Beirut og de øgede spændinger i landet betyder øget behov for sjælesorg.

Libanon, eksplosion

OVER 1,5 MILLIONER FLYGTNINGE

I 2019 husede Libanon omkring 1,5 millioner syriske flygtninge, 18.000 flygtninge fra Irak, Sudan og andre lande samt omkring 200.000 palæstinensere.

Tilstedeværelsen af så mange flygtninge i et lille land, der er præget af en forværret økonomisk krise, høj arbejdsløshed, pres på infrastruktur og miljø udfordrer i stigende grad sikkerhedssituationen.