Nyt system til kristendomskundskab roses.
"i Boksen"-systemet roses blandt andet for at være vedkommende for eleverne, så de oplever, at deres eget liv er i spil enten direkte eller indirekte. Foto: Bibelselskabet.

22.02.2015 Jette Flach Bundgaard

Seminarielektor roser nyt system til kristendomskundskab

Seminarielektor, cand.theol. Henrik Bækgaard fra University College Syddanmark har kigget nærmere på systemet "i Boksen" fra Bibelselskabets Forlag. De tre bøger og tilhørende lærervejledninger får ord som "vedkommende" og "kvalificeret" med på vejen.

Henrik Bækgaard underviser kommende lærere i kristendom. Han har haft det nu komplette i Boksen-system i hænderne, og hæfter sig især ved, at alle tre bøger i serien tager udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden.

"Overordnet lægger jeg stor vægt på, at den undervisning, der foregår i faget er eksistentielt vedkommende, så eleverne oplever, at deres eget liv er i spil enten direkte eller indirekte. Det mål mener jeg, at i Boksen-serien opfylder på en meget tilfredsstillende måde."

Den seneste udgivelse, Brevet i Boksen, har fokus på etik og livsfilosofi. De 15 temaer, der behandles, er formuleret som en brevkasse med breve fra børn på elevernes egen alder. Spørgsmålene er helt jordnære og handler for eksempel om, hvordan man bliver gode venner igen, hvis man har såret hinanden, hvornår det er i orden at sladre og hvad man kan gøre, hvis mor og far kun er optagede af lillebror, som er syg.

Udover vigtigheden af at tilrettelægge undervisningen, så den bliver nærværende for eleverne, pointerer Henrik Bækgaard overfor sine studerende på University College Syddanmark, at det er nødvendigt at veksle imellem hverdagseksemplerne og fagligheden, så stoffet hverken bliver for selvcentreret eller for tungt:

"Det er vigtigt, at der i undervisningen indgår både en fagverden, en omverden og en elevverden. Ofte arbejder man måske kun med en fagverden, som er kedelig eller uvedkommende, eller med en elevverden som hurtigt bliver selvcentreret eller selvoptaget. Alle tre dele af undervisningssystemet i Boksen involverer disse nødvendige trin, så man måske allerede i løbet af de første fem-ti minutter har været omkring de tre fagverdener, som jeg synes, er så vigtige at få i spil. Rækkefølgen kan variere i de enkelte dele af materialet, og det er ligegyldigt, om vi starter i elevverdenen, omverdenen eller fagverdenen. Det afgørende er, at eleverne kommer omkring alle tre."

Både de enkelte i Boksen-bøger og systemet i sin helhed lægger op til samtaler med eleverne med udgangspunkt i de udvalgte kildefortællinger, der formidles i bøgernes kreative opslag som skriftlige, letlæste genfortællinger eller farverige illustrationer fra tegneren Kamilla Wichmanns hånd.

Det er disse oplæg til kvalificerede samtaler med eleverne, som Henrik Bækgaard også gerne vil fremhæve ved systemet. I Brevet i Boksen, lægger diskussionerne eksempelvis op til en øget forståelse af en differentieret omverden, hvor der er plads til mange forskellige holdninger og livsopfattelser:

"Der er i i Boksen-bøgerne hele tiden indtænkt et læringspotentiale, og det kan jeg rigtigt gode lide ved systemet. Der er et virkeligt godt oplæg til alle temaerne og noget at tale om, så eleverne lærer noget af de samtaler, der foregår. Det gør det til en kvalificeret samtale og ikke bare en snak om løst og fast. På den måde har alle opslagene i eksempelvis Brevet i Boksen både et læringspotentiale og et svarpotentiale forstået på den måde, at der ikke kun er ét svar i den undervisning, eleverne præsenteres for: de må selv overveje og vælge, hvilke svar, der bliver deres.  Det bidrager til at lære eleverne, at de er nødt til at sætte sig sammen med andre, hvis de skal have andre perspektiver på tilværelsen og kende andre meninger end deres egne."

Til alle tre i Boksen-bøger hører en undervisningsvejledning med køreplaner og baggrundsstof. Vejledningen er praktisk orienteret og giver klare anvisninger til at arbejde med de enkelte temaer. Disse kan efter behov udvides til hele temauger eller flere lektioner over samme tema med mulighed for pluk fra alle tre bøger i systemet.

I en tid hvor mange lærere ofte ender med at være tæt på at drukne i en stor arbejdsbyrde, påpeger Henrik Bækgaard vigtigheden af at lave brugbare vejledninger fremfor meget lange ’afhandlinger’, ingen alligevel har tid til at sætte sig ind i:

"Undervisningsvejledningerne til alle tre bøger er meget anvendelige og dækkende uden at være for omfattende. Læreren skal have tilstrækkelig og brugbar information, og det får man med undervisningsvejledningerne til i Boksen-bøgerne."

Med Brevet i Boksen, som udkommer den 26. februar, fuldendes systemet, som også omfatter bøgerne Bibelen i Boksen og Billeder i Boksen. Tilsammen opfylder de tre bøger målsætningerne for Kristendom i indskolingen i Fælles Mål 2014.